SpeechOne

Uw SpeechOne gebruiken

Opmerking

Alle gebruiksfuncties, zoals het opnemen of configureren van uw SpeechOne met SpeechControl driver en configuratiesoftware, moet worden uitgevoerd met het docking station aangesloten op uw computer. Sluit de SpeechOne hiervoor niet rechtstreeks aan op de computer via een USB-kabel. De SpeechOne hoeft uitsluitend op de computer aangesloten te worden, indien u het apparaat wilt opladen.

Draagstijlen

U kunt de SpeechOne-headset links of rechts dragen. Draai de microfoonarm gewoon 180 graden.

so_wearing-styles.png

U kunt de headset voor het beste draagcomfort op de volgende manieren dragen:

Dragen met de hoofdband

U kunt de meegeleverde hoofdband gebruiken om uw headset perfect op uw hoofd af te stemmen voor het beste draagcomfort.

 1. Draai de microfoonarm als u de kant waaraan u deze wilt dragen wilt wijzigen.

 2. Bevestig een van de twee hoofdkussens aan de hoofdkussenhouder en een aan de hoofdband.

  so_wearing-style2_step1.png
  so_wearing-style2_step2.png
 3. Maak de hoofdband langer of korter totdat deze comfortabel past.

  so_wearing-style2.png

  X De luidspreker moet worden uitgelijnd met het midden van uw oor.

Klassieke draagstijl

De klassieke manier om de headset te dragen, is zonder de hoofdband.

 1. Draai de microfoonarm als u de kant waaraan u deze wilt dragen wilt wijzigen.

 2. Trek de hoofdband omhoog om deze te verwijderen.

  so_wearing-style-classic1.png
 3. Bevestig het magnetische oorkussentje aan de luidspreker en het magnetische hoofdkussentje aan de hoofdkussenhouder.

  so_wearing-style-classic2.png
 4. Maak de hoofdband langer of korter totdat deze comfortabel past.

  so_wearing-style-classic3.png

  X Het oorkussentje moet comfortabel over het midden van uw oor rusten.

 5. X De microfoon moet zijn uitgelijnd met uw mond.

De nekband dragen

 1. Maak de hoofdband los van de microfoonarm door deze ter hoogte van de verbinding omhoog te trekken.

  so_wearing-style-neckband1.png
 2. Bevestig de nekband aan de microfoonarm door deze ter hoogte van de verbinding omlaag te duwen.

  so_wearing-style-neckband2.png
 3. Trek de nekband over uw oren.

  so_wearing-style-neckband3.png

  X De luidspreker moet worden uitgelijnd met het midden van uw oor.

Het hoofdbandkussen bevestigen

 1. so_headband-cushion-step1.png
 2. so_headband-cushion-step2.png
 3. so_headband-cushion-step3.png
 4. so_headband-cushion-step4.png

Een opname creëren

Voor het opnemen en afspelen van dictaten met de SpeechOne moet u dicteersoftware, zoals Philips SpeechExec, op uw computer installeren.

Voor meer informatie over opnemen met de SpeechOne en de Philips SpeechExec software, kunt u de SpeechExec gebruikershandleiding downloaden via www.philips.com/dictation.

Raadpleeg De afstandsbediening gebruiken (PSM6500, PSM6800) voor meer informatie over het opnemen met de afstandsbediening (PSM6500, PSM6800).

Opmerking

 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechOne en het docking station niet groter is dan 5 meter. Raadpleeg Meer informatie over draadloze technologie voor meer informatie.

 • Zorg dat het docking station op uw computer is aangesloten. Anders is opnemen niet mogelijk.

 1. Zorg dat het docking station op uw computer is aangesloten.

 2. Druk een keer op de toets Opnemen op het docking station of druk een keer op de headsettoets op de headset om een opname te starten.

 3. Druk opnieuw op de toets Opnemen op het docking station of op de headsetknop op de headset om een opname te stoppen.

Opmerking

Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt, moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de toets Opnemen drukken om verder te gaan met de opname.

Skype-oproepen

Uw SpeechOne kan ook worden gebruikt als een Skypeheadset waarmee u inkomende Skype-oproepen kunt beantwoorden.

Als u een inkomende Skype-oproep ontvangt:

X begint het statuslampje rood te knipperen;

X gaat het ledlampje in de telefoontoets op het docking station groen branden.

Een inkomende Skype-oproep beantwoorden:

 • Druk een keer op de telefoontoets op het docking station

  of

 • Druk een keer op de headsettoets op de headset.

X Alle actieve opnamen zullen worden gestopt.

X De ledlampjes van de telefoon, de toetsen ‘Niet storen’ op het docking station en het statuslampje gaan rood branden.

Een Skype-oproep beëindigen:

 • Druk opnieuw op de telefoontoets op het docking station

  of

 • Druk opnieuw op de headsettoets op de headset.

X De ledlampjes van de telefoon en de toetsen ‘Niet storen’ op het docking station gaan uit en het statuslampje wordt groen.

Een Skype-oproep weigeren:

 • Druk twee keer op de telefoontoets op het docking station

  of

 • Druk twee keer op de headsettoets op de headset.

Opmerking

 • Beweeg de microfoonarm omhoog om deze te dempen tijdens een Skype-oproep.

 • Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt, moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de toets Opnemen drukken om verder te gaan met de opname.

Control other application

Using Speech Control (Philips Device Control Center) you can also control other applications (e.g. Microsoft Teams or Zoom) with your device.

 1. Download and install the latest version of Speech Control (Philips Device Control Center).

 2. Download the desired Application Control Profile from our website.

 3. Start Philips Device Control Center:

  • Als tijdens de installatie de optie is geselecteerd om het Philips Device Control Center automatisch te starten, opent u het programma door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png in het berichtgebied van de Windows-taakbalk te klikken.

  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

 4. Go to the Application control tab.

 5. Click Import and choose the downloaded profile from our website.

Opmerking

You are not limited to pre-defined Application Control Profiles, you can also create your own profiles to further customize the settings according to your needs.

Statuslampje

Gebruik het statuslampje om aan uw collega's aan te geven of u beschikbaar of bezet bent. Zo kunt u productiever werken omdat u minder wordt onderbroken.

Het statuslampje op uw computer bevestigen

 1. Draai het statuslampje in de startpositie (zie de onderstaande illustratie). Houd vervolgens de onderkant vast en trek het bovenste deel naar u toe totdat een horizontale positie is bereikt.

  so_statuslight1.png
 2. Sluit het docking station aan op uw computer met de meegeleverde micro USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station gebruikt met de markering usb-connection-icon.png. Sluit het statuslampje daarna aan op de poort voor het statuslampje op het docking station.

  so_statuslight2.png
 3. Verwijder de sticker van de magneet aan de onderkant van het statuslampje.

  so_statuslight3.png
 4. Bevestig het statuslampje aan de zijkant of achterkant van uw scherm.

  so_statuslight4.png

‘Niet storen’-modus

Tijdens een opname met uw SpeechOne gaan het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking station en het statuslampje automatisch rood branden om aan te geven dat u niet beschikbaar bent. U kunt de ‘Niet storen’-modus echter ook activeren als u wilt aangeven dat u bezet bent.

De ‘Niet storen’-modus inschakelen:

Druk een keer op de ‘Niet storen’-toets op het docking station.

X Het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking station en het statuslampje gaan rood branden.

De ‘Niet storen’-modus uitschakelen:

Druk opnieuw op de ‘Niet storen’-toets op het docking station.

X Het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking station gaat uit en het statuslampje gaat groen branden.

Opmerking

Als u tijdens een opnamesessie een Skype-oproep ontvangt en de oproep aanneemt, blijven het statuslampje en het ledlampje op de ‘Niet storen’- toets rood branden.

Disable the status light

You can also disable the green status light:

Wear the headset and hold the Do-not-disturb button on the docking station for 3 seconds until you hear a short beep sound.

X Pressing the Do-not-disturb button on the docking station, you can switch the status light to red (do-not-disturb) or turn it off.

To reactivate the green status light:

Wear the headset and hold the Do-not-disturb button on the docking station for 3 seconds until you hear a short beep sound.

X Pressing the Do-not-disturb button on the docking station, you can switch the color of the status light between red or green.

Opmerking

Starting a new recording in SpechExec will still turn the status light to red (do-not-disturb), this is not changed by any of the above settings.

De afstandsbediening gebruiken (PSM6500, PSM6800)

Als u een SpeechMike-gebruiker bent:

U kunt de afstandsbediening van de SpeechOneheadset net zo gebruiken als uw SpeechMike. De functies van de afstandsbediening zijn exact hetzelfde. U hoeft alleen de SpeechOne-headset op te zetten en daarna uw opname te starten en beheren met de afstandsbediening.

Als u geen SpeechMike-gebruiker bent:

Download de gebruikershandleiding voor SpeechMike Premium Air op www.speechmike.com/premium-air/support.

Toetsenmodi

U kunt met SpeechOne of SpeechOneafstandsbediening (PSM6500, PSM6800) verschillende toepassingen op uw computer of in uw browser beheren. Er zijn zes verschillende toetsenmodi beschikbaar voor dit doel:

U kunt de toekenning van toetsen voor elke modus wijzigen in de SpeechControl software. Download de software gratis op www.dictation.philips.com/speechcontrol.

Opdrachtmodus

De Opdrachtmodus is de standaardmodus van uw SpeechOne. In deze modus is elke toets van uw SpeechOne toegewezen aan een opdracht. In de SpeechControl-software kunt u bepalen welke opdrachten moeten worden uitgevoerd bij het indrukken of loslaten van een toets op uw SpeechOne, zodat u verschillende computertoepassingen kunt bedienen.

Opdracht

1

Instructie

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Invoegen/overschrijven/toevoegen

3

Einde van brief/prioriteit

4

Opnemen

5

Snel terugspoelen

6

Snel vooruitspoelen

7

Afspelen

8

Aanraaknavigatie/linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Instelbare functietoets

12

Instelbare functietoets

13

Instelbare functietoets

14

Instelbare functietoets

Toetsenbordmodus

Wijs een toets van uw SpeechOne toe aan een snelkoppeling die u op uw computer gebruikt, zodat u verschillende computertoepassingen kunt bedienen. In de SpeechControl-software kunt u bepalen welke opdrachten moeten worden uitgevoerd bij het indrukken van een toets op uw SpeechOne.

In deze modus kunt u ook de spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking op een Windows-computer gebruiken met behulp van de standaardsneltoetsen voor Dragon.

Opdracht

Snelkoppeling in SpeechControl

1

Opnemen/stoppen (Dragonmicrofoon aan/uit)

NumKey+

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Tab vooruit

Tab

3

Tab achteruit

Shift+Tab

4

SpeechMike-microfoon aan/ uit

Microfoon AAN/UIT

5

Vorige woorden markeren

Ctrl+Shift+Left

6

Volgend veld (Dragon)

Ctrl+Shift+N

7

Afspelen

8

Aanraaknavigatie/ linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Dicteervenster weergeven (Dragon)

Ctrl+Shift+D

12

Tekst overnemen (dicteervenster in Dragon)

Ctrl+Shift+T

13

Instelbare functietoets

14

Overschakelen naar verborgen modus (Dragon Medical Practice Edition)

Ctrl+Shift+H

Browsermodus

Wijs een toets van de SpeechOne toe aan een snelkoppeling of opdracht in uw browser om verschillende dicteertoepassingen in uw browser te bedienen. In de SpeechControl-software kunt u bepalen welke opdrachten moeten worden uitgevoerd bij het indrukken van een toets op uw SpeechOne.

Opdracht

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Invoegen/overschrijven/toevoegen

3

-

4

Opnemen

5

Snel terugspoelen

6

Snel vooruitspoelen

7

Afspelen

8

Aanraaknavigatie/linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Naar begin van dictaat

12

Naar einde van dictaat

13

Instelbare functietoets

14

Instelbare functietoets

Opmerking

De toetstoekenning in de Browsermodus is afhankelijk van de toepassing die u in uw browser gebruikt. Er is daarom geen standaardconfiguratie voor deze modus. De onderstaande tabel beschrijft de standaard toetstoekenning voor de Philips SpeechLive cloud-dicteeroplossing.

Windows-spraakherkenningsmodus

In deze modus kunt u de vooraf geïnstalleerde spraakherkenningssoftware in Windows gebruiken met behulp van de vooraf geconfigureerde Windowssneltoetsen.

Opdracht

Snelkoppeling in SpeechControl

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Volgend veld (Dragon)

Tab

3

Tab achteruit

Shift+Tab

4

Windows-microfoon aan/uit

Ctrl+Win

5

Vorige woorden markeren

Ctrl+Shift+Left

6

Volgende woorden markeren

Ctrl+Shift+Right

7

-

8

Aanraaknavigatie/ linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Kopiëren

Ctrl+C

12

Knippen

Ctrl+X

13

Plakken

Ctrl+V

14

Instelbare functietoets

Ctrl+Shift+H

Dragon-modus voor Mac

In deze modus kunt u de spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking op een Mac-computer gebruiken met behulp van de standaardsneltoetsen voor Dragon.

Opdracht

Snelkoppeling in SpeechControl

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Tab vooruit

Tab

3

Tab achteruit

Shift+Tab

4

Dragon-microfoon aan/uit

+F11

5

Vorige woorden markeren

Alt+Shift+Left

6

Volgende woorden markeren

Alt+Shift+Right

7

Afspelen

8

Aanraaknavigatie/ linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Kopiëren

+C

12

Knippen

+X

13

Plakken

+V

14

Instelbare functietoets

Dragon-modus voor Windows

In deze modus kunt u de spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking op een Mac-computer gebruiken met behulp van de standaardsneltoetsen voor Dragon.

Opdracht

Snelkoppeling in SpeechControl

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Tab vooruit

Tab

3

Tab achteruit

Shift+Tab

4

Dragon-microfoon aan/uit

NumKey+

5

Vorige woorden markeren

Ctrl+Shift+Left

6

Volgend veld (Dragon)

Ctrl+Shift+N

7

Afspelen

8

Aanraaknavigatie/ linkermuisknop

9

Linkermuisknop

10

Rechtermuisknop

11

Dicteervenster weergeven (Dragon)

Ctrl+Shift+D

12

Tekst overnemen (dicteervenster in Dragon)

Ctrl+Shift+T

13

Instelbare functietoets

14

Overschakelen naar verborgen modus (Dragon Medical Practice Edition)

Ctrl+Shift+H

Schakelen tussen toetsenmodi via het docking station

Ga als volgt te werk om te schakelen tussen de toetsenmodi:

 1. Steek de USB-kabel in de USB-poort usb-connection-icon.png aan de achterkant van uw docking station om verbinding te maken met de pc.

 2. Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een voedingseenheid (bijv. een USB-telefoonoplader).

  Opmerking

  Steek de USB-kabel niet in een pc of laptop (geen internetverbinding).

 3. Plaats de SpeechOne headset op het docking station. Hierdoor maakt u draadloos verbinding met het docking station.

 4. Houd de telefoontoets en ‘Niet storen’-toets op het docking station tegelijk drie seconden ingedrukt.

  X De ledlampjes voor de accu op het docking station beginnen te knipperen.

  X Uw huidige modus wordt als volgt aangegeven:

  Modus

  Ledlampjes in toets

  Functie van toets Opnemen

  Opdrachtmodus

  so_event-mode.png

  Opnemen starten/ beëindigen

  Toetsenbordmodus

  so_keyboard-mode.png

  SpeechOnemicrofoon in-/ uitschakelen wanneer Dragonspraakherkenningssoftware wordt gebruikt

  Browsermodus

  so_browser-mode.png

  Opnemen starten/ beëindigen

  Windows-spraakherkenningsmodus

  so_windows-speech-recognition-mode.png

  Windowsmicrofoon in-/ uitschakelen

  Dragon-modus voor Mac

  so_dragon-for-mac.png

  Dragonmicrofoon in-/ uitschakelen

  Dragon-modus voor Windows

  so_dragon-for-windows.png

  Dragonmicrofoon in-/ uitschakelen

 5. U kunt naar een andere modus gaan door herhaaldelijk op de toets Opnemen op het docking station te drukken totdat u de gewenste modus hebt bereikt. Druk bijvoorbeeld een keer op de toets Opnemen als u in de Opdrachtmodus bent en wilt overschakelen naar de toetsenbordmodus. Druk vijf keer op de toets Opnemen als u in de Opdrachtmodus bent en wilt overschakelen naar de Dragon-modus voor Windows.

 6. Druk op het docking station kort op de telefoontoets en ‘Niet storen’-toets tegelijk om uw selectie van de gewenste modus te bevestigen en de modusselectie te verlaten.

 7. Als u verder wilt werken met uw SpeechOne headset, steekt u de USB-kabel in de USB-poort van uw pc/laptop. Gebruik de 5 VDC-aansluiting van het docking station als u AirBridge gebruikt.

  Tip

  U kunt altijd de huidige toetsenmodus controleren door op het docking station kort op de telefoontoets en ‘Niet storen’-toets tegelijk te drukken. De geselecteerde modus wordt onmiddellijk weergegeven (zie illustratie in de vorige tabel).

Schakelen tussen toetsenmodi op de afstandsbediening (PSM6500, PSM6800)

Ga als volgt te werk om te schakelen tussen de toetsenmodi:

 1. Houd de toets Einde brief/prioriteit (•EoL/••Prio) en de toets Invoegen/overschrijven (INS/OVR) tegelijkertijd ingedrukt gedurende drie seconden.

  X Alle ledlampjes van de toetsen op de afstandsbediening knipperen tegelijk.

 2. Druk op de relevante toets voor de gewenste modus. De toetsen worden als volgt aan de toetsenmodi toegekend:

  Modus

  Toets

  Functie van toets Opnemen

  Opdrachtmodus

  F1

  Opnemen starten/ beëindigen

  Toetsenbordmodus

  F2

  SpeechOnemicrofoon in-/ uitschakelen wanneer Dragonspraakherkenningssoftware wordt gebruikt

  Browsermodus

  F3

  Opnemen starten/ beëindigen

  Windows-spraakherkenningsmodus

  F4

  Windowsmicrofoon in-/ uitschakelen

  Dragon-modus voor Mac

  •EoL/••Prio

  Dragonmicrofoon in-/ uitschakelen

  Dragon-modus voor Windows

  INS/OVR

  Dragonmicrofoon in-/ uitschakelen

  X De SpeechOne verlaat de modusselectie en schakelt over naar de geselecteerde modus.

  Opmerking

  U hebt 10 seconden de tijd om een modus te selecteren. Na 10 seconden verlaat u automatisch de modusselectie en moet u de stappen voor modusselectie opnieuw starten.

  Tip

  U kunt altijd uw huidige toetsenmodus controleren door kort tegelijkertijd op de toets Einde van brief/ prioriteit (•EoL/••Prio) en de toets Invoegen/ overschrijven (INS/OVR) te drukken. Het ledlampje van de toets die aan de huidige modus is toegekend (zie vorige tabel), gaat kort oranje branden. Het ledlampje van de toets F1 wordt bijvoorbeeld oranje als de Opdrachtmodus is geactiveerd.

Handsfree dicteren met een Philips-voetpedaal

Als u een Philips voetpedaal aansluit, kunt u de dicteerfuncties bedienen met uw voetpedaal. Hierdoor hebt u uw handen vrij tijdens het werk.

Opmerking

 • Voordat u het voetpedaal op het docking station aansluit, dient u te controleren of het docking station is losgekoppeld van de computer en het stopcontact. Indien het wel is aangesloten, is het mogelijk dat het voetpedaal niet wordt gedetecteerd.

 • Voor het opnemen en afspelen van dictaten met een Philips voetpedaal, dient u dicteersoftware op uw computer te installeren, zoals Philips SpeechExec. Als u andere dicteersoftware dan Philips SpeechExec gebruikt, van een derde partij, moet de driversoftware worden geïnstalleerd voordat u de SpeechOne en het voetpedaal aansluit.

 • Om de beste resultaten te behalen tijdens het handsfree dicteren, zult u waarschijnlijk het opnamevolume moeten bijstellen. U kunt het opnamevolume bijstellen in de audio-instellingen van uw opnametoepassing, zoals Philips SpeechExec dicteersoftware of Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware.

Een voetpedaal voor handsfree dicteren aansluiten:

 1. Sluit een Philips voetpedaal uit de ACC2300-serie aan op het docking station van uw SpeechOne.

  so_connect-foot-control.png
 2. Sluit het docking station aan op de computer.

  so_connect-usb-to-computer.png

Toekenning van toetsen van Philips voetpedalen

Voetpedaal ACC2310/ACC2320

De Philips-voetpedalen 2310 en 2320 hebben elk drie knoppen. De voetpedalen 2310 en 2320 hebben standaard de volgende instellingen:

ACC2310.png

ACC2310

ACC2320.png

ACC2320

Voetpedaal ACC2330

Het Philips-voetpedaal 2330 heeft vier knoppen. Het voetpedaal 2330 heeft standaard de volgende instellingen:

ACC2330.png

ACC2330

De firmware upgraden

Uw apparaat wordt aangestuurd door een intern programma dat we firmware noemen. Als onderdeel van voortdurend productonderhoud wordt de firmware geüpgraded en worden fouten hersteld.

Het is mogelijk dat er een nieuwere versie (een update) van de firmware beschikbaar is gekomen nadat u het apparaat heeft aangeschaft. In dat geval kunt u uw apparaat eenvoudig updaten naar de nieuwste versie.

Gebruik SpeechControl (Philips Device Control Center) om de firmware van uw apparaat te upgraden. U kunt hier de laatste versie van de applicatie downloaden: https://www.dictation.philips.com/speechcontrol. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat te upgraden.

Opmerking

Een firmware-upgrade is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er moeten minimaal twee ledlampjes voor de accu branden op het docking station (wat betekent dat de SpeechOne nog genoeg vermogen heeft voor minimaal 2,5 uur).

 • De SpeechOne staat niet in de Stand-bymodus.

 • De SpeechOne is in het ideale geval in het docking station geplaatst.

 • Er is geen opname gestart en er wordt geen geluid afgespeeld.

Om uw apparaat te upgraden:

 1. Sluit het docking station aan op de computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station gebruikt met de markering usb-connection-icon.png. Plaats de SpeechOne daarna op het docking station.

  Opmerking

  Zorg ervoor dat u uw apparaat upgradet samen met alle accessoires die u gewoonlijk gebruikt, inclusief het dockingstation (of voor sommige apparaten de optionele afstandsbediening). Als u uw apparaat samen met de optionele Philips AirBridge gebruikt, moet u ook eventuele andere hardware die u gewoonlijk met uw apparaat gebruikt (bijv. Het dockingstation) upgraden.

 2. Start Philips Device Control Center:

  • Als tijdens de installatie de optie is geselecteerd om het Philips Device Control Center automatisch te starten, opent u het programma door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png in het berichtgebied van de Windows-taakbalk te klikken.

  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

 3. Op het tabblad Device (Apparaat) klikt u op Firmware upgrade (Firmware bijwerken).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step1.png
 4. Klik op de gewenste upgradeversie in de lijst Available firmware versions (Beschikbare firmwareversies).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step2.png

  Als het Available firmware versions (Beschikbare firmwareversies) lijst leeg is, kunt u ook handmatig onze website controleren op firmware-upgrades.

  De nieuwste firmware-upgrade voor uw SpeechOne is beschikbaar Hier, waar u het handmatig van de website kunt downloaden.

  Klik op de knop Import (Importeren) en selecteer de map met de firmwarebestanden die geïmporteerd moeten worden.

  firmware-upgrade-speechcontrol_step4.png
 5. Klik op de Upgrade knop.

  firmware-upgrade-speechcontrol_step3.png
 6. Kiezen Yes, upgrade the device om de nieuwe firmware te installeren.

  • De firmware-upgrade neemt ongeveer 30 seconden in beslag.

  • Als de firmware-upgrade is uitgevoerd, wordt de verbinding tussen de SpeechOne en het docking station kort verbroken en branden de ledlampjes in de toetsen op het docking station oranje.

  • Het koppelingsproces wordt automatisch gestart. De ledlampjes in de toetsen op het docking station gaan uit als de verbinding wordt opnieuw tot stand is gebracht.

Let op

Ontkoppel het docking station niet van de computer tijdens de firmware-upgrade! Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken.

De volgende animatie toont u een versnelde versie van het upgradeproces:

firmware-upgrade_speechcontrol.gif