Skip to main content

SpeechOne

Uw SpeechOne gebruiken

Opmerking

Alle gebruiksfuncties, zoals het opnemen of configureren van uw SpeechOne met SpeechControl driver en configuratiesoftware, moet worden uitgevoerd met het docking station aangesloten op uw computer. Sluit de SpeechOne hiervoor niet rechtstreeks aan op de computer via een USB-kabel. De SpeechOne hoeft uitsluitend op de computer aangesloten te worden, indien u het apparaat wilt opladen.

Draagstijlen

U kunt de SpeechOne-headset links of rechts dragen. Draai de microfoonarm gewoon 180 graden.

so_wearing-styles.png

U kunt de headset voor het beste draagcomfort op de volgende manieren dragen:

Dragen met de hoofdband

U kunt de meegeleverde hoofdband gebruiken om uw headset perfect op uw hoofd af te stemmen voor het beste draagcomfort.

 1. Draai de microfoonarm als u de kant waaraan u deze wilt dragen wilt wijzigen.

 2. Bevestig een van de twee hoofdkussens aan de hoofdkussenhouder en een aan de hoofdband.

  so_wearing-style2_step1.png
  so_wearing-style2_step2.png
 3. Maak de hoofdband langer of korter totdat deze comfortabel past.

  so_wearing-style2.png

  X De luidspreker moet worden uitgelijnd met het midden van uw oor.

Klassieke draagstijl

De klassieke manier om de headset te dragen, is zonder de hoofdband.

 1. Draai de microfoonarm als u de kant waaraan u deze wilt dragen wilt wijzigen.

 2. Trek de hoofdband omhoog om deze te verwijderen.

  so_wearing-style-classic1.png
 3. Bevestig het magnetische oorkussentje aan de luidspreker en het magnetische hoofdkussentje aan de hoofdkussenhouder.

  so_wearing-style-classic2.png
 4. Maak de hoofdband langer of korter totdat deze comfortabel past.

  so_wearing-style-classic3.png

  X Het oorkussentje moet comfortabel over het midden van uw oor rusten.

 5. X De microfoon moet zijn uitgelijnd met uw mond.

De nekband dragen

 1. Maak de hoofdband los van de microfoonarm door deze ter hoogte van de verbinding omhoog te trekken.

  so_wearing-style-neckband1.png
 2. Bevestig de nekband aan de microfoonarm door deze ter hoogte van de verbinding omlaag te duwen.

  so_wearing-style-neckband2.png
 3. Trek de nekband over uw oren.

  so_wearing-style-neckband3.png

  X De luidspreker moet worden uitgelijnd met het midden van uw oor.

Het hoofdbandkussen bevestigen

 1. so_headband-cushion-step1.png
 2. so_headband-cushion-step2.png
 3. so_headband-cushion-step3.png
 4. so_headband-cushion-step4.png

Een opname creëren

Voor het opnemen en afspelen van dictaten met de SpeechOne moet u dicteersoftware, zoals Philips SpeechExec, op uw computer installeren.

Voor meer informatie over opnemen met de SpeechOne en de Philips SpeechExec software, kunt u de SpeechExec gebruikershandleiding downloaden via www.philips.com/dictation.

Raadpleeg De afstandsbediening gebruiken (PSM6500, PSM6800) voor meer informatie over het opnemen met de afstandsbediening (PSM6500, PSM6800).

Opmerking

 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechOne en het docking station niet groter is dan 5 meter. Raadpleeg Meer informatie over draadloze technologie voor meer informatie.

 • Zorg dat het docking station op uw computer is aangesloten. Anders is opnemen niet mogelijk.

 1. Zorg dat het docking station op uw computer is aangesloten.

 2. Druk een keer op de toets Opnemen op het docking station of druk een keer op de headsettoets op de headset om een opname te starten.

 3. Druk opnieuw op de toets Opnemen op het docking station of op de headsetknop op de headset om een opname te stoppen.

Opmerking

Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt, moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de toets Opnemen drukken om verder te gaan met de opname.

Skype-oproepen

Uw SpeechOne kan ook worden gebruikt als een Skypeheadset waarmee u inkomende Skype-oproepen kunt beantwoorden.

Als u een inkomende Skype-oproep ontvangt:

X begint het statuslampje rood te knipperen;

X gaat het ledlampje in de telefoontoets op het docking station groen branden.

Een inkomende Skype-oproep beantwoorden:

 • Druk een keer op de telefoontoets op het docking station

  of

 • Druk een keer op de headsettoets op de headset.

X Alle actieve opnamen zullen worden gestopt.

X De ledlampjes van de telefoon, de toetsen ‘Niet storen’ op het docking station en het statuslampje gaan rood branden.

Een Skype-oproep beëindigen:

 • Druk opnieuw op de telefoontoets op het docking station

  of

 • Druk opnieuw op de headsettoets op de headset.

X De ledlampjes van de telefoon en de toetsen ‘Niet storen’ op het docking station gaan uit en het statuslampje wordt groen.

Een Skype-oproep weigeren:

 • Druk twee keer op de telefoontoets op het docking station

  of

 • Druk twee keer op de headsettoets op de headset.

Opmerking

 • Beweeg de microfoonarm omhoog om deze te dempen tijdens een Skype-oproep.

 • Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt, moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de toets Opnemen drukken om verder te gaan met de opname.

Opname automatisch stoppen tijdens Skype-oproepen:

Gebruikt de nieuwste firmware (zie De firmware upgraden) om een functie te activeren waarmee de opname automatisch stopt als je een oproep ontvangt. Deze functie activeren:

 • Houd de toetsen Opnemen en Niet storen op het docking station tegelijk drie seconden ingedrukt.

 • De led van de toets Opnemen op het docking station brandt kort groen.

Deze functie weer uitschakelen:

 • Houd de toetsen Opnemen en Niet storen op het docking station tegelijk drie seconden ingedrukt.

 • De led van de toets Opnemen op het docking station brandt kort rood.

Andere applicaties bedienen

Met Speech Control (Philips Device Control Center) kunt u met uw apparaat ook andere applicaties bedienen (zoals Microsoft Teams of Zoom).

 1. Download en installeer de nieuwste versie van Speech Control (Philips Device Control Center).

 2. Download het gewenste toepassingsbedieningsprofiel van onze website.

 3. Start Philips Device Control Center:

  • Als u er tijdens de installatie voor hebt gekozen om het Philips Device Control Center automatisch te starten, open het programma dan door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png te klikken in het systeemvak van de Windows-taakbalk.

  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

  Opmerking

  Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Philips Device Control Center gebruikt.

 4. Ga naar het tabblad Application control (Toepassingsbediening).

 5. Klik op Import (Importeren) en kies het gedownloade profiel van onze website.

Opmerking

U bent niet beperkt tot voorgedefinieerde toepassingsbedieningsprofielen, u kunt ook uw eigen profielen maken om de instellingen verder aan uw behoeften aan te passen.

Statuslampje

Gebruik het statuslampje om aan uw collega's aan te geven of u beschikbaar of bezet bent. Zo kunt u productiever werken omdat u minder wordt onderbroken.

Het statuslampje op uw computer bevestigen

 1. Draai het statuslampje in de startpositie (zie de onderstaande illustratie). Houd vervolgens de onderkant vast en trek het bovenste deel naar u toe totdat een horizontale positie is bereikt.

  so_statuslight1.png
 2. Sluit het docking station aan op uw computer met de meegeleverde micro USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station gebruikt met de markering usb-connection-icon.png. Sluit het statuslampje daarna aan op de poort voor het statuslampje op het docking station.

  so_statuslight2.png
 3. Verwijder de sticker van de magneet aan de onderkant van het statuslampje.

  so_statuslight3.png
 4. Bevestig het statuslampje aan de zijkant of achterkant van uw scherm.

  so_statuslight4.png

‘Niet storen’-modus

Tijdens een opname met uw SpeechOne gaan het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking station en het statuslampje automatisch rood branden om aan te geven dat u niet beschikbaar bent. U kunt de ‘Niet storen’-modus echter ook activeren als u wilt aangeven dat u bezet bent.

De ‘Niet storen’-modus inschakelen:

Druk een keer op de ‘Niet storen’-toets op het docking station.

X Het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking station en het statuslampje gaan rood branden.

De ‘Niet storen’-modus uitschakelen:

Druk opnieuw op de ‘Niet storen’-toets op het docking station.

X Het ledlampje van de ‘Niet storen’-toets op het docking station gaat uit en het statuslampje gaat groen branden.

Opmerking

Als u tijdens een opnamesessie een Skype-oproep ontvangt en de oproep aanneemt, blijven het statuslampje en het ledlampje op de ‘Niet storen’-toets rood branden.

Het statuslampje uitschakelen

U kunt het groene statuslampje ook uitschakelen:

Draag de headset en houd de toets Niet storen op het docking station drie seconden ingedrukt totdat u een korte pieptoon hoort.

X Door op de toets Niet storen op het docking station te drukken, kunt u het statuslampje op rood zetten (niet storen) of uitschakelen.

Het groene statuslampje opnieuw activeren:

Draag de headset en houd de toets Niet storen op het docking station drie seconden ingedrukt totdat u een korte pieptoon hoort.

X Door op de toets Niet storen op het docking station te drukken, kunt u de kleur van het statuslampje wisselen tussen rood en groen.

Opmerking

Door een nieuwe opname te starten in SpeechExec, wordt het statuslampje nog steeds rood (niet storen). De bovenstaande instellingen hebben hier geen invloed op.

De afstandsbediening gebruiken (PSM6500, PSM6800)

Als u een SpeechMike-gebruiker bent:

U kunt de afstandsbediening van de SpeechOneheadset net zo gebruiken als uw SpeechMike. De functies van de afstandsbediening zijn exact hetzelfde. U hoeft alleen de SpeechOne-headset op te zetten en daarna uw opname te starten en beheren met de afstandsbediening.

Als u geen SpeechMike-gebruiker bent:

Download de gebruikershandleiding voor SpeechMike Premium Air op www.speechmike.com/premium-air/support.

Handsfree dicteren met een Philips-voetpedaal

Als u een Philips voetpedaal aansluit, kunt u de dicteerfuncties bedienen met uw voetpedaal. Hierdoor hebt u uw handen vrij tijdens het werk.

Opmerking

 • Voordat u het voetpedaal op het docking station aansluit, dient u te controleren of het docking station is losgekoppeld van de computer en het stopcontact. Indien het wel is aangesloten, is het mogelijk dat het voetpedaal niet wordt gedetecteerd.

 • Voor het opnemen en afspelen van dictaten met een Philips voetpedaal, dient u dicteersoftware op uw computer te installeren, zoals Philips SpeechExec. Als u andere dicteersoftware dan Philips SpeechExec gebruikt, van een derde partij, moet de driversoftware worden geïnstalleerd voordat u de SpeechOne en het voetpedaal aansluit.

 • Om de beste resultaten te behalen tijdens het handsfree dicteren, zult u waarschijnlijk het opnamevolume moeten bijstellen. U kunt het opnamevolume bijstellen in de audio-instellingen van uw opnametoepassing, zoals Philips SpeechExec dicteersoftware of Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware.

Een voetpedaal voor handsfree dicteren aansluiten:

 1. Sluit een Philips voetpedaal uit de ACC2300-serie aan op het docking station van uw SpeechOne.

  so_connect-foot-control.png
 2. Sluit het docking station aan op de computer.

  so_connect-usb-to-computer.png

Toekenning van toetsen van Philips voetpedalen

Voetpedaal ACC2310/ACC2320

De Philips-voetpedalen 2310 en 2320 hebben elk drie knoppen. De voetpedalen 2310 en 2320 hebben standaard de volgende instellingen:

ACC2310.png

ACC2310

ACC2320.png

ACC2320

Voetpedaal ACC2330

Het Philips-voetpedaal 2330 heeft vier knoppen. Het voetpedaal 2330 heeft standaard de volgende instellingen:

ACC2330.png

ACC2330

De firmware upgraden

Uw apparaat wordt aangestuurd door een intern programma dat we firmware noemen. Als onderdeel van voortdurend productonderhoud wordt de firmware geüpgraded en worden fouten hersteld.

Het is mogelijk dat er een nieuwere versie (een update) van de firmware beschikbaar is gekomen nadat u het apparaat heeft aangeschaft. In dat geval kunt u uw apparaat eenvoudig updaten naar de nieuwste versie.

Gebruik SpeechControl (Philips Device Control Center) om de firmware van uw apparaat te upgraden. U kunt hier de nieuwste versie van de applicatie downloaden: https://www.dictation.philips.com/speechcontrol. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat te upgraden.

Opmerking

Een firmware-upgrade is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er moeten minimaal twee ledlampjes voor de accu branden op het docking station (wat betekent dat de SpeechOne nog genoeg vermogen heeft voor minimaal 2,5 uur).

 • De SpeechOne staat niet in de Stand-bymodus.

 • De SpeechOne is in het ideale geval in het docking station geplaatst.

 • Er is geen opname gestart en er wordt geen geluid afgespeeld.

Firmware-updates worden niet ondersteund op ChromeOS.

Uw apparaat upgraden:

 1. Sluit het docking station aan op de computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station gebruikt met de markering usb-connection-icon.png. Plaats de SpeechOne daarna op het docking station.

  Opmerking

  Zorg ervoor dat u uw apparaat upgradet samen met alle accessoires die u gewoonlijk gebruikt, inclusief het docking station (of voor sommige apparaten de optionele afstandsbediening). Als u uw apparaat samen met de optionele Philips AirBridge gebruikt, moet u ook eventuele andere hardware die u gewoonlijk met uw apparaat gebruikt (bijv. het docking station) upgraden.

 2. Start Philips Device Control Center:

  • Als u er tijdens de installatie voor hebt gekozen om het Philips Device Control Center automatisch te starten, open het programma dan door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png te klikken in het systeemvak van de Windows-taakbalk.

  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

  Opmerking

  Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Philips Device Control Center gebruikt.

 3. Op het tabblad Device (Apparaat) klikt u op Firmware upgrade (Firmware bijwerken).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step1.png
 4. Klik op de gewenste upgradeversie in de lijst Available firmware versions (Beschikbare firmwareversies).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step2.png

  Als de lijst Available firmware versions (Beschikbare firmwareversies) leeg is, kunt u ook handmatig onze website controleren op firmware-upgrades.

  De nieuwste firmware-upgrade voor uw SpeechOne is hier beschikbaar, waar u het handmatig van de website kunt downloaden.

  Klik op de knop Import (Importeren) en selecteer de map met de firmwarebestanden die geïmporteerd moeten worden.

  firmware-upgrade-speechcontrol_step4.png
 5. Klik op de knop Upgraden.

  firmware-upgrade-speechcontrol_step3.png
 6. Klik op Yes, upgrade the device (Ja, apparaat upgraden) om de nieuwe firmware te installeren.

  • De firmware-upgrade neemt ongeveer 30 seconden in beslag.

  • Als de firmware-upgrade is uitgevoerd, wordt de verbinding tussen de SpeechOne en het docking station kort verbroken en branden de ledlampjes in de toetsen op het docking station oranje.

  • Het koppelingsproces wordt automatisch gestart. De ledlampjes in de toetsen op het docking station gaan uit als de verbinding wordt opnieuw tot stand is gebracht.

Let op

Ontkoppel het docking station niet van de computer tijdens de firmware-upgrade! Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken.

De volgende animatie toont u een versnelde versie van het upgradeproces:

firmware-upgrade_speechcontrol.gif

Schakel uw SpeechOne uit

Als de SpeechOne meer dan 6 uur lang niet wordt gebruikt, gaat deze vanzelf uit om te voorkomen dat de accu leeg raakt. U kunt uw SpeechOne ook handmatig uitschakelen:

 1. Verwijder de headset van het docking station.

 2. Houd de koppeltoets op uw SpeechOne-headset negen seconden ingedrukt.

  speechone_hold-buttons5-sec.png
 3. De status-led van uw SpeechOne-headset brandt niet meer, wat aangeeft dat u het apparaat hebt uitgeschakeld.

  speechone_connection-no-led.png

  Om het apparaat opnieuw in te schakelen, drukt u twee seconden op de Headsettoets.

  press-headset-button.png