Skip to main content

SpeechOne

Aan de slag

Let op

Lees voordat u uw SpeechOne aansluit eerst de veiligheidsinstructies (zie Veiligheidsinstructies).

De accu opladen

 • Laad de interne accu op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als u het apparaat voor een lange tijd niet heeft gebruikt.

 • Als de accu helemaal leeg is en uw apparaat wordt uitgeschakeld, moet u de accu een poosje opladen voordat u het apparaat weer inschakelt.

 • Een volledige oplaadcyclus neemt ongeveer twee uur in beslag.

Opladen via docking station

Opmerking

Als u uw apparaat oplaadt via een docking station, zorg er dan voor dat de micro USB-aansluiting is aangesloten op de USB-poort voor opladen, met de markering 5V DC.

so_connect-dock-to-computer.png
so_charge-headset-via-dock.png

X Tijdens het opladen branden de ledlampjes van de accu op het docking station een voor een totdat de headset wordt verwijderd of helemaal is opgeladen.

X Als het opladen is voltooid, gaan alle drie de ledlampjes van de accu op het docking station wit branden.

Let op

Zorg dat er geen metalen onderdelen in het docking station aanwezig zijn. Als dat wel het geval is, is opladen niet mogelijk.

Opladen via computer

Voordat u de accu via een computer oplaadt, controleert u of uw computer is ingeschakeld.

Opmerking

Het is niet mogelijk om op te nemen terwijl uw SpeechOne is aangesloten op de computer. Om een opname te maken, moet u het docking station ook op de computer aansluiten.

so_connect-headset-to-computer.png

X Tijdens het opladen knippert het ledlampje voor de status op de headset.

X Als het opladen is voltooid, stopt het ledlampje voor de status op de headset met knipperen en gaat het continu branden.

Opladen via de USB-stroomvoorziening (optioneel)

Opmerking

 • U hebt voor het snel opladen een USB-voeding van minimaal één ampère nodig. De voeding is niet inbegrepen en moet afzonderlijk worden gekocht.

 • Volledig opladen duurt ongeveer een uur.

so_connect-dock-to-charger.png

X Tijdens het opladen branden de ledlampjes van de accu op het docking station een voor een totdat de headset wordt verwijderd of helemaal is opgeladen.

X Als het opladen is voltooid, gaan alle drie de ledlampjes van de accu op het docking station wit branden.

Informatie over de accustatus

Als de SpeechOne uit het docking station wordt verwijderd, geven de ledlampjes voor de accu op het docking station de status van de accu weer.

LED voor de accu

Accustatus

so_battery-status_three.svg

meer dan 7 uur opnametijd resterend

so_battery-status_two.svg

7 uur of minder opnametijd resterend

so_battery-status_one.svg

2,5 uur of minder opnametijd resterend

Koppelen

Zodra u uw SpeechOne op een docking station hebt aangesloten, kunt u draadloos dicteren en de dicteerheadset op andere werkplekken gebruiken, zonder dat u deze opnieuw hoeft te koppelen.

Opmerking

 • Als u meerdere docking stations gebruikt, dient u een afstand van minstens 50 cm aan te houden tussen elk docking station. Indien de afstand kleiner is dan 50 cm, kan er interferentie tussen de docking stations optreden.

 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechOne en het docking station niet groter is dan 5 meter. Raadpleeg Meer informatie over draadloze technologie voor meer informatie.

De SpeechOne en het docking station koppelen

Sluit de SpeechOne ongeveer 4 seconden aan op het docking station.

X Het koppelingsproces begint.

X Als het koppelen is voltooid, gaan de ledlampjes voor de accu op het docking station een seconde branden. Daarna wordt de status van de accu weergegeven.

so_pairing-process.png

Van gekoppeld apparaat wisselen

Als uw gewenste docking station al met een andere SpeechOne is verbonden, geven de ledlampjes voor de accu op dit docking station de accustatus van de verbonden headset weer.

Volg de stappen in De SpeechOne en het docking station koppelen om deze huidige verbinding te verbreken en uw eigen SpeechOne te koppelen met het gewenste docking station.

Opmerking

Maak onderscheid tussen de volgende twee situaties:

 • Als de draadloze verbinding tussen de SpeechOne en het docking station wordt verbroken, worden alle drie de ledlampjes van de toetsen op het docking station oranje. Het ledlampje voor de status op de headset wordt rood.

 • Als er een probleem is met de USB-verbinding van het docking station (als de USB-kabel bijvoorbeeld op de verkeerde USB-poort van het docking station is aangesloten), gaan alle drie de ledlampjes van de toetsen op het docking station oranje branden en kleurt ook het ledlampje voor de status op de headset oranje.

Meer informatie over draadloze technologie

De SpeechOne maakt gebruik van draadloze technologie om verbinding te maken tussen de dicteerheadset en het docking station.

De SpeechOne en het docking station hoeven niet in elkaars gezichtsveld te liggen om een draadloze verbinding tot stand te brengen. De maximale afstand tussen de SpeechOne en het docking station mag echter niet groter zijn dan 5 meter. Hoe dichter de apparaten bij elkaar in de buurt zijn, hoe beter de prestaties. De verbinding is vatbaar voor interferentie op afstand en voor obstakels of andere elektronische apparaten.

Opmerking

Zorg dat er een minimale tussenruimte van 50 cm aanwezig is tussen het docking station en andere draadloze apparaten, zoals smartphones of laptops. Indien de afstand kleiner is dan 50 cm, kan er interferentie tussen de docking station en andere draadloze apparaten optreden.

Buiten bereik

Als de draadloze verbinding wordt verbroken, klinkt er een spraakbericht om u hierover te informeren. Als u een SpeechExec-toepassing uitvoert op de computer, wordt de software gestopt.

In dit geval dient u in de buurt van het docking station te komen, zodat het apparaat weer binnen bereik ligt.

X De verbinding wordt opnieuw tot stand gebracht.

X Een spraakbericht informeert u dat de verbinding opnieuw tot stand is gebracht.

Stand-by modus en Uitschakelingsmodus

Stand-by modus

De SpeechOne schakelt automatisch over naar de Stand-by modus als deze 4 minuten inactief is.

X Het ledlampje voor de status op de headset gaat snel groen knipperen.

Ga als volgt te werk om het apparaat snel opnieuw te activeren:

Til de headset gewoon op totdat het ledlampje voor de status op de headset groen knippert.

Uitschakelingsmodus

Als de SpeechOne meer dan 6 uur lang niet wordt gebruikt, gaat deze vanzelf uit om te voorkomen dat de accu leeg raakt. De ledlampjes voor de accu op het docking station gaan dan uit.

Ga als volgt te werk om het apparaat opnieuw in te schakelen:

Leg het apparaat ongeveer 4 seconden op het docking station.

X Als de verbinding met het docking station tot stand wordt gebracht, gaan de ledlampjes voor de accu op het docking station een seconde branden en wordt daarna de accustatus weergegeven.

of

Druk op de headsettoets totdat het ledlampje voor de status op de headset groen brandt.

De draadloze verbinding opnieuw instellen

U kunt de draadloze verbinding opnieuw instellen als u problemen ondervindt met uw apparaat (bijvoorbeeld wanneer de SpeechOne niet reageert of geen verbinding maakt met het docking station).

 1. Druk op de headsettoets op de headset totdat het ledlampje voor de status op de headset uit gaat.

 2. Laat de headsettoets op de headset los en wacht totdat het ledlampje voor de status op de headset weer gaat branden.

 3. Koppel het docking station los van uw computer (en eventueel van het stopcontact).

 4. Sluit het docking station aan op de computer (of optioneel op het stopcontact) via de meegeleverde USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station gebruikt met de markering usb-connection-icon.png.

 5. Plaats de SpeechOne op het docking station en wacht ongeveer 4 seconden.

  X De SpeechOne zou gedetecteerd moeten worden en automatisch worden gekoppeld aan het docking station.