Skip to main content

SpeechOne

Service en ondersteuning

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding worden besproken. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra gerepareerd worden.

Contact opnemen met onze ondersteunende Philips-partners

Als u vragen heeft over uw SpeechOne of als u technische problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met een van onze ondersteunende Philipspartners. De lokale partner bij wie u uw SpeechOne heeft aangeschaft, probeert uw vragen te beantwoorden en uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de SpeechOne. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De SpeechOne werkt helemaal niet meer.

 • Sommige computermakers beperken de outputkracht van USB-poorten tot 100 mA. Deze poorten zijn mogelijk niet krachtig genoeg om de SpeechOne goed te laten werken.

 • Gebruik een voeding. (De voeding is niet inbegrepen en moet afzonderlijk worden gekocht.)

 • Sluit de SpeechOne aan via een zelfstandige hub.

De SpeechOne reageert niet op invoeropdrachten.

 • De draadloze verbinding met het docking station kan onderbroken worden.

 • Controleer de draadloze verbinding.

 • Verklein de afstand met het docking station.

 • Start het koppelingsproces, zoals beschreven in hoofdstuk Koppelen.

 • De USB-kabel is aangesloten op de verkeerde USB-poort van het docking station (d.w.z. USB-poort voor opladen, voorzien van de markering 5V DC).

 • Haal de USB-kabel uit het docking station en sluit deze aan op de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station, met de markering usb-connection-icon.png .

 • Uw computer staat in de slaapstand.

 • Haal uw computer uit de slaapstand.

 • De accu is leeg.

 • Laad de SpeechOne op.

 • Indien geen van de bovenstaande oplossingen het probleem oplost, dient u de draadloze verbinding te herstellen. Raadpleeg De draadloze verbinding opnieuw instellen voor meer informatie.

De SpeechOne wordt niet ingeschakeld.

 • De accu is bijna leeg.

 • Laad de SpeechOne op.

De SpeechOne kan geen verbinding maken met het docking station.

 • Het koppelen kan opnieuw ingesteld zijn of de SpeechOne is eerder gekoppeld aan een ander docking station.

De SpeechOne is aangesloten op de computer, maar het geluid is alleen te horen via de luidsprekers van de computer.

 • De SpeechOne staat niet ingesteld als standaardapparaat voor het afspelen van geluid.

 • Selecteer de SpeechOne als standaardapparaat voor het afspelen van geluid in de geluidsinstellingen van Windows.

De SpeechOne neemt geen geluid op.

 • Het inputniveau is te laag, doordat de verkeerde opname-bron is gekozen.

 • Selecteer de SpeechOne als standaardapparaat voor het opnemen van geluid in de geluidsinstellingen van Windows.

Mijn computer kan het voetpedaal niet detecteren.

 • Het docking station is aangesloten op de computer en/of het stopcontact voordat u het voetpedaal heeft aangesloten.

 • Koppel het voetpedaal los van het docking station en koppel het docking station los van de computer en/of het stopcontact. Sluit vervolgens eerst het voetpedaal aan op het docking station en sluit het docking station daarna aan op de computer en/of het stopcontact.

De verbinding tussen de SpeechOne en het docking station wordt onderbroken.

 • Het docking station is aangesloten op een USB-poort met lage spanning op uw computer.

 • U kunt het docking station ook via de meegeleverde USB-kabel op de voedingseenheid en de USB-poort aansluiten om deze op te laden (aangegeven met ‘5V DC’). Raadpleeg De accu opladen voor meer informatie.

Kleuren van ledlampjes en hun betekenis

De ledlampjes op uw SpeechOne en het docking station geven de verbinding en de accustatus aan. Daarnaast geven ze aan dat er een probleem in ontstaan in het gebruik van uw SpeechOne en het docking station. Gebruik de volgende tabel om meer informatie over de verbindingsstatus en de accustatus te bekijken en potentiële problemen te achterhalen:

Ledlampje van SpeechOne

Ledlampjes in toetsen op docking station

Ledlampjes voor accu op docking station

Betekenis

green LED

groen

no LED

uit

 • status weergegeven

 • verbinding in orde

red LED

rood

orange LED

oranje

 • status niet weergegeven

 • verbinding onderbroken of verbroken

orange LED

oranje

orange LED

oranje

 • status weergegeven

 • draadloze verbinding in orde, maar geen USB-verbinding

green LED

groen knipperend

no LED

uit

 • status weergegeven

 • Stand-by modus

no LED

uit

orange LED

oranje

 • status niet weergegeven

 • SpeechOne uitschakelen

red LED

rood

orange LED

oranje

 • status niet weergegeven

 • niet gekoppeld