Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Apparaat- en gegevensbeheer

Gegevens naar een computer overzetten

U kunt snel en eenvoudig bestanden van uw VoiceTracer naar uw computer overzetten. Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer. De recorder wordt automatisch herkend als een apparaat voor massaopslag. U hoeft geen software te installeren.

Zie de afbeelding in De accu opladen voor meer informatie over hoe u het apparaat op een computer aansluit.

Let op

Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.

Opmerking

Als het apparaat op een computer is aangesloten, kan het niet handmatig worden bediend.

Gegevens van de VoiceTracer overzetten naar een computer

 1. Sluit het apparaat aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.

  X Op het scherm wordt weergegeven dat de accu wordt opgeladen en het opname-/statuslampje knippert een paar seconden oranje.

 2. Open Windows Explorer op een Windows-computer of open Finder op een Mac-computer.

  X Uw VoiceTracer wordt als externe schijf herkend.

 3. Dubbelklik op de VoiceTracer-schijf.

  X De content van uw VoiceTracer wordt in een nieuw venster weergegeven.

 4. Selecteer de gewenste bestanden in een van de mappen en kopieer, knip of sleep deze naar de gewenste locatie op uw computer.

Uw apparaat en gegevens opnieuw instellen

Apparaat opnieuw instellen

Als u problemen ondervindt met uw apparaatsoftware en bijvoorbeeld de software vastloopt, het apparaat traag is of apps niet reageren, kunt u uw apparaat resetten en opnieuw starten.

 1. Druk de resetknop aan de rechterkant van uw apparaat in en houd deze ingedrukt met een klein, puntig voorwerp zoals een paperclip.

  dvt2110_reset.svg
 2. Om het apparaat opnieuw in te stellen, schuift u de aan-/uitknop aan de rechterkant van het apparaat naar beneden en houd u deze drie seconden vast.

Gegevens opnieuw instellen

U kunt de interne opslagruimte van het apparaat formatteren en alle gegevens van het apparaat verwijderen.

Let op

Als u de VoiceTracer formatteert, worden alle gegevens op het apparaat verwijderd. Voordat u een gegevensherstel voor het apparaat uitvoert, maakt u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat.

Opmerking

De menu-instellingen worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar na het herstellen van de gegevens.

Uw gegevens opnieuw instellen:
 1. Druk in de stopmodus op de rechter functietoets VoiceTracer settings icon om het venster met instellingen te openen.

 2. Druk op de knop Opnemen om All settings (Alle instellingen) te selecteren.

 3. Druk op de rechter functietoets om de Apparaatinstellingen te openen.

 4. Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar Format storage (Opslag formatteren) te gaan en druk vervolgens op de knop Opnemen om uw selectie te bevestigen.

 5. Selecteer Delete (Verwijderen).

  X Alle gegevens worden verwijderd van de interne opslag.

Instellingen opnieuw instellen

U kunt de standaard menu-instellingen herstellen: de instellingen zoals ze waren toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde.

Let op

Als u de menu-instellingen herstelt, worden alle eerdere instellingen van het apparaat verwijderd. Na het herstellen van de menu-instellingen moet u alle instellingen weer aanpassen.

Opmerking

Uw gegevens worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar na het herstellen van de menuinstellingen.

Uw instellingen opnieuw instellen:
 1. Druk in de stopmodus op de rechter functietoets VoiceTracer settings icon om het venster met instellingen te openen.

 2. Druk op de knop Opnemen om All settings (Alle instellingen) te selecteren.

 3. Druk op de rechter functietoets om de Apparaatinstellingen te openen.

 4. Gebruik de knoppen omhoog/omlaag om naar Reset settings (Instellingen opnieuw instellen) te gaan en druk vervolgens op de knop Opnemen om uw selectie te bevestigen.

 5. Selecteer Reset (Opnieuw instellen).

  X Alle standaardinstellingen op het apparaat worden hersteld.

Uw apparaat updaten

Uw apparaat wordt aangestuurd door een intern programma dat we firmware noemen. Als onderdeel van voortdurend productonderhoud wordt de firmware geüpgraded en worden fouten hersteld.

Het is mogelijk dat er een nieuwere versie (een update) van de firmware beschikbaar is gekomen nadat u het apparaat heeft aangeschaft. In dat geval kunt u uw apparaat eenvoudig updaten naar de nieuwste versie.

Let op

 • Voordat u de firmware bijwerkt, dient u te controleren of uw apparaat nog ten minste 30% accuvermogen heeft. Dit helpt voorkomen dat de stroomtoevoer wordt onderbroken tijdens de update.

 • Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.

Opmerking

Ga voor meer informatie over uw firmwareversie regelmatig naar de productwebsite voor uw model op www.voicetracer.com/help.

Uw VoiceTracer updaten

 1. Sluit het apparaat aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.

  X Op het scherm wordt weergegeven dat de accu wordt opgeladen en het opname-/statuslampje knippert een paar seconden oranje.

 2. Download het firmware-updatebestand voor uw model op de productwebsite www.voicetracer.com/help.

 3. Pak het bestand met de firmware-update uit dat u via de productwebsite heeft gedownload.

 4. Open Windows Explorer op een Windows-computer of open Finder op een Mac-computer.

 5. Dubbelklik op de VoiceTracer-schijf.

  X De content van uw VoiceTracer wordt in een nieuw venster weergegeven.

 6. Kopieer het firmware-updatebestand naar de root directory van het apparaat.

  X Tijdens dit proces knippert het Opname-/statuslampje oranje. Als het proces is voltooid, stopt het Opname-/statuslampje met knipperen.

 7. Ontkoppel het apparaat van de computer.

  X De firmware wordt automatisch bijgewerkt.

  X Het venster Firmware update (Firmware-update) wordt weergegeven. Als de update is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.