Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Aan de slag

Let op

Lees voordat u uw VoiceTracer aansluit eerst de veiligheidsinstructies (zie Veiligheidsinstructies).

De accu opladen

 • Laad de interne accu op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als u het apparaat voor een lange tijd niet heeft gebruikt.

 • Als de accu helemaal leeg is en uw apparaat wordt uitgeschakeld, moet u de accu een poosje opladen voordat u het apparaat weer inschakelt.

 • Een volledige oplaadcyclus neemt ongeveer 3 uur in beslag.

 • Het apparaat moet elke 6 maanden worden opgeladen, zelfs als het niet wordt gebruikt, om te voorkomen dat de batterij volledig leegloopt (diepontlading).

Opmerking

 • Voordat u de accu via een computer oplaadt, controleert u of uw computer is ingeschakeld.

 • Als het apparaat op een computer is aangesloten, kan het niet handmatig worden bediend.

 • Als het pictogram voor accu bijna leeg VoiceTracer battery icon wordt weergegeven, laadt u het apparaat op.

 • De laadsnelheid kan afnemen als gevolg van een lagere laadstroom als u uw apparaat via een computer oplaadt in plaats van via een voedingseenheid. Gebruik een USB-voeding om snel op te laden (niet inbegrepen).

VoiceTracer USB connect

X Op het scherm wordt weergegeven dat de accu wordt opgeladen en het opname-/statuslampje knippert een paar seconden oranje.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat in- of uitschakelen:

 • Schuif de aan-/uitknop aan de linkerkant van het apparaat naar beneden en houd drie seconden vast.

dvt2110_turn-on.svg

Toetsblokkering

U kunt het apparaat vergrendelen als deze actief is om ongewenst gebruik van of toegang tot het apparaat te voorkomen.

Het apparaat vergrendelen:

 • Schuif de aan-/uitknop aan de rechterkant van het apparaat omhoog naar het vergrendelsymbool.

  X Het vergrendelsymbool wordt kort weergegeven op het scherm.

  X Alle toetsen zijn nu vergrendeld.

Het apparaat ontgrendelen:

 • Schuif de aan-/uitknop omlaag.

  X Het ontgrendelsymbool wordt kort weergegeven op het scherm.

Aansluiten op een computer

U kunt de recorder als USB-massaopslag gebruiken om bestanden eenvoudig op te slaan, er een back-up van te maken en om ze te verplaatsen. Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer. De recorder wordt automatisch herkend als een apparaat voor massaopslag. U hoeft geen software te installeren.

Zie de afbeelding in De accu opladen voor meer informatie over hoe u het apparaat op een computer aansluit.

Let op

Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.

Opmerking

Als het apparaat op een computer is aangesloten, kan het niet handmatig worden bediend.

De datum en tijd instellen

U kunt de datum, tijd en tijdsindeling op het apparaat altijd wijzigen.

 1. Druk in de stopmodus op de rechter functietoets VoiceTracer settings icon om het venster met instellingen te openen.

 2. Druk op de knop Opnemen om All settings (Alle instellingen) te selecteren.

 3. Druk op de rechter functietoets om de Apparaatinstellingen te openen.

 4. Druk op de omlaag-knop om naar Date & time (Datum en tijd) te gaan en druk vervolgens op de knop Opnemen om te bevestigen.

 5. Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om naar uw gewenste instelling voor Date  (Datum), Date format (Datumnotatie) en  Time (Tijd) te gaan. Gebruik de knoppen Achteruit en Vooruit om uw gewenste instelling te wijzigen.

 6. Druk op de knop Opnemen om uw instellingen te bevestigen.

 7. Druk op de Terug-knop om terug te keren naar het stopmodusscherm.

De taal van het apparaat instellen

U kunt de taal van het apparaat altijd wijzigen.

 1. Druk in de stopmodus op de rechter functietoets VoiceTracer settings icon om het venster met instellingen te openen.

 2. Druk op de knop Opnemen om All settings (Alle instellingen) te selecteren.

 3. Druk op de rechter functietoets om de Apparaatinstellingen te openen.

 4. Druk op de knop Opnemen om Language (Taal) te selecteren.

 5. Druk op de knoppen omhoog/omlaag om naar de gewenste taal te gaan en druk vervolgens op de knop Opnemen om uw selectie te bevestigen.

 6. Druk op de Terug-knop om terug te keren naar het stopmodusscherm.