Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Afspelen

Bestanden afspelen

Opmerking

Als u een hoofdtelefoon op de VoiceTracer heeft aangesloten, worden de interne luidsprekers uitgeschakeld.

Afspelen starten en stoppen

 1. Volgend nummer om naar uw gewenste opname te gaan. Druk op de knop Afspelen/stoppen om af te spelen.

  X Het lampje voor opnemen/afspelen brandt groen.

  U kunt ook op de knop Bestandlijst drukken en vervolgens op de knoppen omhoog/omlaag drukken om naar uw gewenste opname te gaan.

  Druk op de knop Afspelen/stoppen om af te spelen.

 2. Om het volume aan te passen drukt u op de knoppen omhoog/omlaag.

 3. Druk op de knop Afspelen/stoppen om het afspelen te stoppen.

 4. Druk op de knop Afspelen/stoppen om weer af te spelen.

Snel terugspoelen of snel vooruitspoelen

 • Druk in de afspeelmodus of stopmodus op de knop Achteruit of Vooruit en houd deze vast om naar het gewenste gedeelte van de opname te gaan. Laat de knop los als u het gewenste gedeelte heeft bereikt dat moet worden afgespeeld.

Opmerking

Als u bladwijzers heeft ingesteld en de knop Achteruit of Vooruit kort indrukt, gaat de voortgangsbalk voor audio naar de volgende of vorige bladwijzer. Als u geen bladwijzers heeft ingesteld en de knop Achteruit of Vooruit kort indrukt, gaat u naar het vorige of volgende bestand.

Bestanden afspelen uit een geselecteerde map

 1. Druk in de stopmodus op de knop Bestandslijst.

  X Alle stemopnames worden weergegeven.

 2. Druk op de linker functietoets VoiceTracer folder icon om het mapvenster te openen.

 3. Druk op de knoppen omhoog/omlaag om naar uw gewenste map te gaan en druk vervolgens op de knop Opnemen om uw selectie te bevestigen.

  X Alleen de bestanden in de geselecteerde map worden nu weergegeven.

Bestanden verwijderen

U kunt afzonderlijke bestanden van uw apparaat verwijderen.

 1. Druk in de stopmodus of afspeelmodus op de rechter functietoets VoiceTracer settings icon om het venster met instellingen te openen.

 2. Druk op de knoppen omhoog/omlaag om naar Delete (Verwijderen) te gaan en druk vervolgens op de knop Opnemen om uw selectie te bevestigen