Skip to main content

SpeechMike Premium Air (SMP4000)

Uw SpeechMike gebruiken

Opmerking

Alle gebruiksfuncties, zoals het opnemen of configureren van uw SpeechMike met SpeechControl driver en configuratiesoftware, moet worden uitgevoerd met het docking station aangesloten op uw computer. Sluit de SpeechMike hiervoor niet rechtstreeks aan op de computer via een USB-kabel. De SpeechMike hoeft uitsluitend op de computer aangesloten te worden, indien u het apparaat wilt opladen.

Een opname creëren

Voor het opnemen en afspelen van dictaten met de SpeechMike, dient u dicteersoftware op uw computer te installeren, zoals Philips SpeechExec.

Voor meer informatie over opnemen met de SpeechMike en de Philips SpeechExec software, kunt u de SpeechExec gebruikershandleiding downloaden via www.philips.com/dictation.

Opmerking

 • Voor de beste resultaten dient u duidelijk te spreken en de microfoon op ongeveer 10 tot 15 cm van uw mond te houden.

 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechMike en het docking station niet groter is dan 5 meter. Zie voor meer informatie Meer informatie over draadloze technologie.

 • Zorg dat het docking station op uw computer is aangesloten. Anders is opnemen niet mogelijk.

De SpeechMike aanpassen

Gebruik de software Device Control Center om de SpeechMike aan uw individuele gebruikersbehoeften aan te passen.

Via de software kunt u diverse functies aan toetsen toewijzen, functies in- en uitschakelen, en met de SpeechMike toepassingen starten en bedienen.

Toetsen en instellingen van de SpeechMike aanpassen

 1. Zorg ervoor dat het docking station is aangesloten op de computer via de meegeleverde USB-kabel en dat de draadloze verbinding met de SpeechMike tot stand is gebracht.

 2. Download en installeer de nieuwste versie van SpeechControl (Philips Device Control Center) van https://www.dictation.philips.com/speechcontrol.

 3. Start Philips Device Control Center:

  • Als u er tijdens de installatie voor hebt gekozen om het Philips Device Control Center automatisch te starten, open het programma dan door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png te klikken in het systeemvak van de Windows-taakbalk.

   device-control-center_taskbar.PNG
  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

  De huidige instellingen worden automatisch van de verbonden SpeechMike gedownload.

 4. Op het tabblad Device (Apparaat) configureert u de apparaatinstellingen en selecteert u de functie die aan elke toets moet worden toegewezen.

  philips-device-control-center_overview.PNG
 5. Klik op de knop Upload (Uploaden) om de nieuwe instellingen op te slaan.

  philips-device-control-center_upload.png

Opmerking

 • Instellingen kunnen niet worden gewijzigd wanneer de LED voor de accu rood brandt. Laad de SpeechMike op voordat u de instellingen wijzigt.

 • De SpeechMike kan worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen door op de knop Defaults (Fabriekinstellingen) te klikken. Klik op de knop Upload (Uploaden) om de standaardinstellingen op te slaan.

Tip

Om instellingen en belangrijke functies te testen, gebruikt u het deel Device test (Apparaat test) van het tabblad Device (Apparaat).

Toepassingssnelkoppelingen gebruiken

Met de software Device Control Center kunnen andere toepassingen met de toetsen op de SpeechMike worden gestart en bediend.

De software Device Control Center omvat vooraf geïnstalleerde profielen die de SpeechMike voorbereiden voor directe interactie met Dragon NaturallySpeakingspraakherkenningssoftware en Microsoft Powerpoint. Er kunnen extra profielen voor andere toepassingen worden geprogrammeerd.

 1. Download en installeer de nieuwste versie van SpeechControl (Philips Device Control Center) van https://www.dictation.philips.com/speechcontrol.

 2. Als tijdens de installatie de optie om Device Control Center automatisch te starten, is geselecteerd, wordt het toepassingspictogram speechcontrol_systray-icon.png in het berichtgebied van de Windows-taakbalk weergegeven.

  Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het toepassingspictogram speechcontrol_systray-icon.png in het berichtgebied van de Windows-taakbalk en bevestig dat Activate application control (Toepassingsbediening activeren) is ingeschakeld. Als de optie onbruikbaar wordt gemaakt, zullen de geconfigureerde instellingen en knoppen niet voor de doeltoepassingen functioneren.

  device-control-center_taskbar-selection.PNG

Opmerking

Sluit de Philips SpeechExec-software af als u snelkoppelingen gebruikt om onbedoelde opnamen te voorkomen bij het bedienen van andere toepassingen.

Standaardprofiel

Het standaardprofiel wordt automatisch toegepast wanneer er geen profiel is dat aan een gerichte toepassing wordt toegewezen. Dit profiel is geïnstalleerd om Dragon NaturallySpeaking met uw SpeechMike te kunnen bedienen. De volgende instellingen zijn gedefinieerd:

SpeechMike toets

Toegewezen snelkoppeling

g Opnemen

Opnemen (“Push-todictate”)

e Afspelen/Stoppen

Afspelen vanaf cursorpositie

V Terugspoelen

Beweeg de cursor naar achteren

W Snel vooruitspoelen

Beweeg de cursor naar voren

• EOL/•• PRIO

Markeren naar achteren

INS/OVR

Correctievenster openen

Powerpoint-profiel

Gebruik dit profiel om Powerpoint-presentaties met de SpeechMike te bedienen. De volgende instellingen zijn gedefinieerd:

SpeechMike toets

Toegewezen snelkoppeling

g Opnemen

Zwart scherm

e Afspelen/Stoppen

Wit scherm

V Terugspoelen

Ga naar de vorige dia

W Snel vooruitspoelen

Ga naar de volgende dia

• EOL/•• PRIO

Einde diapresentatie

INS/OVR

Cursor weergeven/verbergen

Opmerking

Philips kan de juiste functie van alle toegewezen snelkoppelingen niet garanderen, omdat snelkoppelingen tussen versies en talen onderling kunnen verschillen.

Een aangepast profiel programmeren

Het is mogelijk om snelkoppelingen voor andere toepassingen te programmeren om met de toetsen van de SpeechMike functies van deze toepassingen te bedienen, en om deze toepassingen met de toetsen op de SpeechMike te starten en te bedienen.

 1. Zorg ervoor dat het docking station is aangesloten op de computer via de meegeleverde USB-kabel en dat de draadloze verbinding met de SpeechMike tot stand is gebracht.

 2. Download en installeer de nieuwste versie van SpeechControl (Philips Device Control Center) van https://www.dictation.philips.com/speechcontrol.

 3. Start Philips Device Control Center:

  • Als u er tijdens de installatie voor hebt gekozen om het Philips Device Control Center automatisch te starten, open het programma dan door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png te klikken in het systeemvak van de Windows-taakbalk.

   device-control-center_taskbar.PNG
  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

 4. Op het tabblad Application control (Toepassingsbediening) klikt u op de knop Add om een nieuw profiel te creëren.

  philips-device-control-center_application-control.PNG
 5. Blader en selecteer de uitvoerbare toepassing en klik op Open. Er wordt een profiel voor de geselecteerde toepassing aan de lijst met profielen toegevoegd.

  Opmerking

  Sluit de doeltoepassing tijdens de configuratie af. Open de toepassing als de apparaatconfiguratie-instellingen opgeslagen zijn.

 6. Selecteer een knop uit de knopkolom en klik op het pictogram philips-device-control-center_dots-button.PNG om een snelkoppeling toe te wijzen. U kunt diverse snelkoppelingen voor het indrukken en vrijgeven van een knop toewijzen.

  Het venster voor het bewerken van snelkoppelingen wordt weergegeven.

  philips-device-control-center_application-control-edit-operation.PNG
 7. Voer een naam voor de snelkoppeling in en klik op de knop Add (Toevoegen) om een actie aan de snelkoppeling toe te voegen. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Hotkey: Wijs een toetsenbordsnelkoppeling toe

  • Text: Voer de tekst in die ingevoegd moet worden als een bepaalde toets op de SpeechMike wordt ingedrukt

  • Start application: Begin een toepassing door een toets op de SpeechMike in te drukken

  • Mouse button (Muisknop)

  • Dragon NaturallySpeaking command (Dragon NaturallySpeaking-opdracht)

  • Delay (Vertraging)

  philips-device-control-center_application-control-operation-step-editor.PNG
 8. U kunt voor iedere snelkoppeling een actie of een opeenvolging van acties toevoegen.

 9. Klik op de knop Finish om de nieuwe instellingen op te slaan.

Opmerking

Het Device Control Center kan niet worden gebruikt om snelkoppelingen voor de Philips SpeechExec-software te programmeren. Snelkoppelingen voor de Philips SpeechExec kunnen in het menu General settings (Algemene instellingen) van SpeechExec worden geconfigureerd. Zie de Help van SpeechExec voor meer informatie.

Tip

De configuratie-instellingen voor het bedienen van toepassingen kunnen in bestanden worden opgeslagen en later worden geïmporteerd om dezelfde configuratie-instellingen ook op andere apparaten toe te passen.

Handsfree dicteren met een Philips-voetpedaal

Als u een Philips voetpedaal aansluit, kunt u de dicteerfuncties bedienen met uw voetpedaal. Hierdoor hebt u uw handen vrij tijdens het werk.

Opmerking

 • Voordat u het voetpedaal op het docking station aansluit, dient u te controleren of het docking station is losgekoppeld van de computer en het stopcontact. Indien het wel is aangesloten, is het mogelijk dat het voetpedaal niet wordt gedetecteerd.

 • Voor het opnemen en afspelen van dictaten met een Philips voetpedaal, dient u dicteersoftware op uw computer te installeren, zoals Philips SpeechExec. Wanneer u andere dicteersoftware dan Philips SpeechMike gebruikt, van een derde partij, moet de driversoftware worden geïnstalleerd voordat u de SpeechMike en het voetpedaal aansluit.

 • Om de beste resultaten te behalen tijdens het handsfree dicteren, zult u waarschijnlijk het opnamevolume moeten bijstellen. U kunt het opnamevolume bijstellen in de audio-instellingen van uw opnametoepassing, zoals Philips SpeechExec dicteersoftware of Dragon NaturallySpeaking spraakherkenningssoftware.

Een voetpedaal voor handsfree dicteren aansluiten:

 1. Sluit een Philips voetpedaal uit de ACC2300-serie aan op het docking station van uw SpeechMike.

  smp4000_connect-foot-control-step1.png
 2. Sluit het docking station aan op de computer.

  smp4000_connect-foot-control-step2.png

Toekenning van toetsen van Philips voetpedalen

Voetpedaal ACC2310/ACC2320

De Philips-voetpedalen 2310 en 2320 hebben elk drie knoppen. De voetpedalen 2310 en 2320 hebben standaard de volgende instellingen:

ACC2310.png

ACC2310

ACC2320.png

ACC2320

Voetpedaal ACC2330

Het Philips-voetpedaal 2330 heeft vier knoppen. Het voetpedaal 2330 heeft standaard de volgende instellingen:

ACC2330.png

ACC2330

De firmware upgraden

Uw apparaat wordt aangestuurd door een intern programma dat we firmware noemen. Als onderdeel van voortdurend productonderhoud wordt de firmware geüpgraded en worden fouten hersteld.

Het is mogelijk dat er een nieuwere versie (een update) van de firmware beschikbaar is gekomen nadat u het apparaat heeft aangeschaft. In dat geval kunt u uw apparaat eenvoudig updaten naar de nieuwste versie.

Gebruik SpeechControl (Philips Device Control Center) om de firmware van uw apparaat te upgraden. U kunt hier de nieuwste versie van de applicatie downloaden: https://www.dictation.philips.com/speechcontrol. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat te upgraden.

Opmerking

Een firmware-upgrade is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De SpeechMike heeft minstens 50% (ca. 12 uur) accuvermogen.

 • De SpeechMike staat niet in de stand-bymodus.

 • Er is geen opname gestart en er wordt geen geluid afgespeeld.

Firmware-updates worden niet ondersteund op ChromeOS.

Uw apparaat upgraden:

 1. Sluit het docking station aan op een stopcontact en de computer met behulp van de meegeleverde USB-kabels en de voedingseenheid. Plaats de SpeechMike vervolgens in het docking station.

  Opmerking

  Zorg ervoor dat u uw apparaat upgradet samen met alle accessoires die u gewoonlijk gebruikt, inclusief het docking station (of voor sommige apparaten de optionele afstandsbediening). Als u uw apparaat samen met de optionele Philips AirBridge gebruikt, moet u ook eventuele andere hardware die u gewoonlijk met uw apparaat gebruikt (bijv. het docking station) upgraden.

 2. Start Philips Device Control Center:

  • Als u er tijdens de installatie voor hebt gekozen om het Philips Device Control Center automatisch te starten, open het programma dan door op het pictogram speechcontrol_systray-icon.png te klikken in het systeemvak van de Windows-taakbalk.

  • Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

  Opmerking

  Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Philips Device Control Center gebruikt.

 3. Op het tabblad Device (Apparaat) klikt u op Firmware upgrade (Firmware bijwerken).

  speechmike_fw-upgrade_step1.png
 4. Klik op de gewenste upgradeversie in de lijst Available firmware versions (Beschikbare firmwareversies).

  speechmike_fw-upgrade_step2.png

  Als de lijst Available firmware versions (Beschikbare firmwareversies) leeg is, kunt u ook handmatig onze website controleren op firmware-upgrades.

  Download de firmware-update voor uw SpeechMike-model van www.philips.com/dictation.

  Klik op de knop Import (Importeren) en selecteer de map met de firmwarebestanden die geïmporteerd moeten worden.

  speechmike_fw-upgrade_step3.png
 5. Klik op de knop Upgraden.

  speechmike_fw-upgrade_step4.png
 6. Klik op Yes, upgrade the device (Ja, apparaat upgraden) om de nieuwe firmware te installeren.

  • De firmware-upgrade neemt ongeveer 30 seconden in beslag.

  • Wanneer de firmware-upgrade is voltooid, wordt de verbinding tussen de SpeechMike en het docking station kort verbroken en begint de LED voor draadloze verbinding op beide apparaten rood te knipperen.

  • Het koppelingsproces wordt automatisch gestart. Wanneer de verbinding is hersteld, begint de LED voor de draadloze verbinding op de SpeechMike en op het docking station groen te branden.

Let op

Koppel de dicteermicrofoon niet los van de computer tijdens het upgraden van de firmware. Dit kan uw product beschadigen.

Ondersteunde sneltoetsen

U kunt sommige functies van uw SpeechMike activeren/deactiveren door op bepaalde toetscombinaties te drukken:

Functie

Toetsenbord sneltoets

Toets ingedrukt houden voor :

Indicatie

Schakel de functie "Screensaver uitschakelen" uit/in.

Wanneer deze snelkoppeling actief is, beweegt de SpeechMike automatisch de muisaanwijzer elke 30 seconden lichtjes om te voorkomen dat een schermbeveiliging wordt geactiveerd.

Trackball/aanraaknavigatie

+

Linkermuisknop

5 seconden

Alle F-LED's lichten 0,5 seconde op en het apparaat piept.

Trackball/aanraaknavigatie en muisknoppen deactiveren/activeren.

Met deze snelkoppeling kunt u de trackball- of touchpad-navigatie in- en uitschakelen, evenals de linker- en rechtermuisknopfuncties van de SpeechMike. Indien uitgeschakeld, betekent dit dat u de muisaanwijzer niet langer kunt verplaatsen met de trackball/aanraaknavigatie of de muisknoppen van de SpeechMike kunt gebruiken.

Linkermuisknop

+

Rechtermuisknop

5 seconden

Alle LED's lichten 0,5 seconde op en het apparaat piept.

Schakel de bewegingsdempingsfunctie uit/in.

Als u de SpeechMike op een tafel plaatst, wordt de microfoon automatisch gedempt. Met deze toetsencombinatie kunt u deze functie aan/uit zetten.

F2

+

F4

5 seconden

Uit → Aan: de opname-LED brandt 1 seconde rood

Aan → Uit: De opname-LED brandt 1 seconde groen