Skip to main content

SpeechMike Premium Air (SMP4000)

Aan de slag

Let op

Lees eerst de veiligheidsinstructies (zie Veiligheidsinstructies voordat u uw toestel aansluit).

De accu opladen

 • Laad de interne accu op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als u het apparaat voor een lange tijd niet heeft gebruikt.

 • Als de accu helemaal leeg is en uw apparaat wordt uitgeschakeld, moet u de accu een poosje opladen voordat u het apparaat weer inschakelt.

 • Een volledige oplaadcyclus van lege accu's neemt ongeveer 3 uur in beslag.

 • Als u uw apparaat voor een lange tijd niet heeft gebruikt, is de accu waarschijnlijk helemaal leeg. In dit geval neemt een volledige oplaadcyclus ongeveer 6 uur in beslag.

Opmerking

De meegeleverde USB-voedingseenheid is voor standaard stroomtoevoer in de VS. Afhankelijk van het land waar u zich bevindt, moet u wellicht de meegeleverde stroomadapters gebruiken om de kabel aan te kunnen sluiten op het plaatselijke stopcontact.

Let op

Gebruik alleen de originele voedingseenheid. Als u een andere voedingseenheid gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken.

Opladen via USB-voedingseenheid

smp4000_charge-via-power-supply.png

X Tijdens het opladen, brandt de LED voor de accu oranje.

X Wanneer het opladen is voltooid, begint de LED voor de accu groen te branden.

Opladen via docking station

Opmerking

 • Als u uw apparaat oplaadt via een docking station, zorg er dan voor dat de micro USB-aansluiting is aangesloten op de USB-poort voor opladen, met de markering 5V DC.

 • De SpeechMike kan warm worden tijdens het opladen in het docking station. Dit is normaal, vooral wanneer u het apparaat gedurende langere tijd oplaadt.

Let op

Zorg dat er geen metalen onderdelen in het docking station aanwezig zijn. Als dat wel het geval is, is opladen niet mogelijk. De LED voor de accu op het docking station begint dan rood te knipperen.

smp4000_charge-via-dock.png

Tijdens het opladen, branden de LED op de SpeechMike en op het docking station oranje.

Als de accu helemaal leeg is, knippert de LED op de SpeechMike oranje. Het apparaat kan in dit geval niet worden bediend totdat de LED voor de accu oranje brandt.

X Wanneer het opladen is voltooid, begint de LED voor de accu op de SpeechMike en op het docking station groen te branden.

Opmerking

Als u verbindingsproblemen ondervindt, dan kunt u Kleuren van ledlampjes en hun betekenis raadplegen voor meer informatie.

Opladen via computer

Voordat u de accu via een computer oplaadt, controleert u of uw computer is ingeschakeld.

Opmerking

 • De laadsnelheid kan afnemen als gevolg van een lagere laadstroom als u uw apparaat via een computer oplaadt in plaats van via de voedingseenheid.

 • Het is niet mogelijk om op te nemen terwijl uw SpeechMike is aangesloten op de computer. Om een opname te maken, moet u het docking station ook op de computer aansluiten.

smp4000_charge-via-computer.png

X Tijdens het opladen, brandt de LED voor de accu oranje.

X Wanneer het opladen is voltooid, begint de LED voor de accu groen te branden.

Informatie over de accustatus

De LED voor de accu, die de accustatus aangeeft, gaat onmiddellijk aan nadat de SpeechMike wordt ingeschakeld of wanneer de SpeechMike uit het docking station wordt verwijderd. Zie voor meer informatie Kleuren van ledlampjes en hun betekenis.

LED voor de accu

Accustatus

groen

green LED

meer dan 6 uur opnametijd resterend

oranje

orange LED

(wordt alleen weergegeven wanneer de aan-/uittoets kort wordt ingedrukt)

6 uur of minder opnametijd resterend

rood

red LED

2 uur of minder opnametijd resterend

Tip

U kunt de accustatus van uw SpeechMike altijd controleren door kort op de aan-/uittoets te drukken.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen:

 • Plaats het apparaat kort terug in het docking station of houd de aan-/uittoets ongeveer 3 seconden ingedrukt.

  X U hoort een korte pieptoon vanuit de SpeechMike.

  X Als de verbinding met het docking station tot stand is gebracht, begint de LED voor verbinding op de SpeechMike en op het docking station groen te branden.

Het apparaat uitschakelen:

 • Houd de aan-/uittoets ongeveer 3 seconden ingedrukt.

  X Er klink een korte pieptoon vanuit de SpeechMike en de LED voor verbinding op het docking station begint rood te branden.

Opmerking

De SpeechMike kan niet worden uitgeschakeld terwijl deze in het docking station zit. Om de SpeechMike uit te schakelen, dient u deze eerst uit het docking station te verwijderen.

Koppelen

De SpeechMike kan niet worden uitgeschakeld terwijl deze in het docking station zit. Om de SpeechMike uit te schakelen, dient u deze eerst uit het docking station te verwijderen.

Opmerking

 • Als u meerdere docking stations gebruikt, dient u een afstand van minstens 50 cm aan te houden tussen elk docking station. Indien de afstand kleiner is dan 50 cm, kan er interferentie tussen de docking stations optreden. In dit geval kan het docking station dat aan de SpeechMike is gekoppeld niet worden gevonden.

 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de SpeechMike en het docking station niet groter is dan 5 meter. Zie voor meer informatie Meer informatie over draadloze technologie.

De SpeechMike en het docking station koppelen

Plaats de SpeechMike ongeveer 4 seconden in het docking station.

smp4000_pairing-with-dock.png

X Het koppelingsproces begint.

X Wanneer het koppelen is geslaagd, begint de LED voor de draadloze verbinding op de SpeechMike en op het docking station groen te branden.

Opmerking

Als u verbindingsproblemen ondervindt, dan kunt u Kleuren van ledlampjes en hun betekenis raadplegen voor meer informatie.

Van gekoppeld apparaat wisselen

Als uw gewenste docking station al is verbonden met een andere SpeechMike, begint de LED voor de draadloze verbinding op dit docking station groen te branden (als het verbonden apparaat binnen bereik is) of rood (als het verbonden apparaat buiten bereik ligt).

Om deze huidige verbinding te verbreken en uw eigen SpeechMike te koppelen met het gewenste docking station, volgt u de stappen in De SpeechMike en het docking station koppelen.

Opmerking

Maak onderscheid tussen de volgende twee situaties:

 • Als de draadloze verbinding tussen de SpeechMike en het docking station wordt verbroken, begint de LED voor verbinding op beide apparaten rood te branden.

 • Indien er een probleem optreedt met de USBverbinding van het docking station (bijv. wanneer de USB-kabel is aangesloten op de verkeerde USBpoort op het docking station), begint de LED voor verbinding op beide apparaten rood te knipperen.

Meer informatie over draadloze technologie

De SpeechMike maakt gebruik van draadloze technologie om verbinding te maken tussen de dicteermicrofoon en het docking station.

Om een draadloze verbinding tot stand te brengen, hoeven de SpeechMike en het docking station niet in elkaars gezichtsveld te liggen. De maximale afstand tussen de SpeechMike en het docking station mag echter niet groter zijn dan 5 meter. Hoe dichter de apparaten bij elkaar in de buurt zijn, hoe beter de prestaties. De verbinding is vatbaar voor interferentie op afstand en voor obstakels of andere elektronische apparaten.

smp4000_max-distance.png

Opmerking

Zorg dat er een minimale tussenruimte van 50 cm aanwezig is tussen het docking station en andere draadloze apparaten, zoals smartphones of laptops. Indien de afstand kleiner is dan 50 cm, kan er interferentie tussen de docking station en andere draadloze apparaten optreden.

Buiten bereik

Wanneer de verbinding is verbroken, begint de SpeechMike te trillen en piepen en begint de LED voor draadloze verbinding rood te branden. Als u een SpeechExec-toepassing uitvoert op de computer, wordt de software gestopt.

In dit geval dient u in de buurt van het docking station te komen, zodat het apparaat weer binnen bereik ligt.

X De verbinding wordt opnieuw tot stand gebracht.

X U hoort een pieptoon vanuit de SpeechMike en de LED voor draadloze verbinding begint groen te branden.

Stand-bymodus

Nadat de SpeechMike gedurende 4 minuten niet is gebruikt, wordt deze automatisch in de stand-bymodus gezet en begint de LED voor draadloze verbinding groen te knipperen. Om het apparaat opnieuw te activeren, tilt u het op en drukt u op een toets.

Als de SpeechMike meer dan 10 uur lang niet wordt gebruikt, gaat deze vanzelf uit om te voorkomen dat de accu leegraakt. Om het apparaat weer aan te zetten, plaatst u het kort in het docking station of drukt u op de aan-/uittoets tot de LED van de accu begint te branden.

Opmerking

In de stand-bymodus wordt de verbinding tussen de SpeechMike en het docking station tijdelijk onderbroken. Wanneer u de SpeechMike weer activeert door deze op te tillen, wordt de verbinding direct opnieuw tot stand gebracht.

Tip

U kunt deze standaardinstellingen wijzigen en aanpassen met Philips SpeechControl driver en configuratiesoftware. Download de software op www.dictation.philips.com/speechcontrol. Zie voor meer informatie De SpeechMike aanpassen.

Uw docking station vinden

Als er meerdere docking stations in de kamer zijn geplaatst en u niet weet welk docking station is verbonden met uw apparaat, kunt u de aan-/uittoets op de SpeechMike kort indrukken.

X De LED voor draadloze verbinding op het verbonden docking station begint enkele seconden groen te knipperen.

Indien er geen verbonden docking station wordt gevonden, plaatst u de SpeechMike gedurende ongeveer 4 seconden in het docking station om ze te koppelen.

De draadloze verbinding opnieuw instellen

Indien u problemen ondervindt met uw apparaat, (bijvoorbeeld wanneer de SpeechMike niet reageert of geen verbinding maakt met het docking station) kunt u de draadloze verbinding opnieuw instellen.

 1. Koppel het docking station los van uw computer en het stopcontact.

  X Alle LED's op het docking station gaan nu uit.

 2. Houd de aan-/uittoets op de SpeechMike ongeveer 20 seconden ingedrukt.

 3. Sluit het docking station aan op uw computer met de meegeleverde micro USB-kabel. Zorg ervoor dat u de USB-poort voor pc-verbinding op het docking station gebruikt met de markering usb-connection-icon.png.

 4. Plaats de SpeechMike ongeveer 10 seconden in het docking station en wacht.

  X De SpeechMike zou gedetecteerd moeten worden en automatisch worden gekoppeld aan het docking station.

Opmerking

Als u verbindingsproblemen ondervindt, dan kunt u Kleuren van ledlampjes en hun betekenis raadplegen voor meer informatie.