Skip to main content

SpeechOne

Service och support

Utför inga underhållsåtgärder som inte nämns i den här användarhandboken. Enheten får inte monteras isär för reparation. Reparationer måste utföras på ett auktoriserat servicecenter.

Kontakta våra Philips-partner

Kontakta en av våra Philips-partner om du har frågor om SpeechOne eller upplever tekniska problem. Den lokala partner du köpte SpeechOne från kommer att försöka besvara dina frågor och lösa ditt problem så snabbt som möjligt.

Felsökning

I tabellen nedan hittar du de vanligaste problemen som du kan stöta på med SpeechOne. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan ska du kontakta den Philips-partner där du köpte enheten.

Problem

Orsak

Lösning

SpeechOne fungerar inte alls.

 • En del datorleverantörer begränsar den utgående strömmen från USBportar till 100 mA. Sådana portar kanske inte tillhandahåller tillräckligt med ström för att SpeechOne ska fungera ordentligt.

 • Använd en strömförsörjningsenhet. (Strömförsörjningsenheten medföljer inte utan måste köpas separat.)

 • Anslut SpeechOne via en hubb med egen strömförsörjning.

SpeechOne svarar inte på inkommande kommandon.

 • Den trådlösa anslutningen till dockningsstationen kan ha avbrutits.

 • Kontrollera den trådlösa anslutningen.

 • Flytta dig närmare dockningsstationen.

 • Starta parkopplingsprocessen enligt beskrivning i kapitlet Parkoppling.

 • USB-sladden är ansluten till fel USB-port på dockningsstationen (d.v.s. USB-porten för laddning som är märkt med 5V DC).

 • Koppla ur USB-sladden från dockningsstationen och anslut den till USB-porten för PC-anslutning som är märkt med usb-connection-icon.png på dockningsstationen.

 • Datorn är i viloläge.

 • Väck datorn ur viloläget.

 • Batteriet är urladdat.

 • Ladda SpeechOne.

 • Om ingen av dessa åtgärder löser problemet ska du återställa den trådlösa anslutningen. Mer information finns i kapitlet Återställa trådlös anslutning.

SpeechOne startar inte.

 • Batterinivån är mycket låg.

 • Ladda SpeechOne.

SpeechOne ansluter inte till dockningsstationen.

 • Parkopplingen kan ha återställts eller också har SpeechOne tidigare parkopplats med en annan dockningsstation.

 • Starta parkopplingsprocessen enligt beskrivning i kapitlet Parkoppling.

 • Om problemet kvarstår trots upprepad parkoppling ska du återställa den trådlösa anslutningen. Mer information finns i kapitlet Återställa trådlös anslutning.

SpeechOne är ansluten till datorn men ljudet hörs bara i datorhögtalaren.

 • SpeechOne är inte vald som standardalternativ för uppspelning.

 • Gå till ljudinställningarna i Windows och välj SpeechOne som standarduppspelningsenhet.

SpeechOne spelar inte in ljud.

 • Nivån på det ingående ljudet är för låg eftersom fel inspelningskälla används.

 • Gå till ljudinställningarna i Windows och välj SpeechOne som standardinspelningsenhet.

Datorn kan inte hitta fotkontrollen.

 • Dockningsstationen var redan ansluten till datorn och/eller eluttaget när du anslöt fotkontrollen.

 • Koppla ur fotkontrollen från dockningsstationen och dockningsstationen från datorn och/eller eluttaget. Anslut därefter fotkontrollen till dockningsstationen först och sedan dockningsstationen till datorn och/eller eluttaget.

Anslutningen mellan SpeechOne och dockningsstationen avbryts.

 • Dockningsstationen är ansluten till datorn via en USB-port med låg effekt.

 • Anslut dockningsstationen via den medföljande USB-kabeln till strömförsörjningsenheten och USBporten för laddning (märkt med 5V DC). Mer information finns i kapitlet Ladda batteriet.

Indikatorlampornas färg och betydelse

Indikatorerna på SpeechOne och dockningsstationen visar status för anslutning och batteri och larmar även om problem som kan uppstå när du använder SpeechOne och dockningsstationen. I tabellen nedan hittar du mer information om anslutningsstatus, batteristatus och potentiella problem:

Indikator på SpeechOne

Knappindikatorer på dockningsstation

Batteriindikatorer på dockningsstation

Betydelse

green LED

grön

no LED

av

 • status visas

 • anslutning OK

red LED

röd

orange LED

orange

 • status visas inte

 • avbruten anslutning

orange LED

orange

orange LED

orange

 • status visas

 • trådlös anslutning OK men ingen USB-anslutning

green LED

blinkar grön

no LED

av

 • status visas

 • vänteläge

no LED

av

orange LED

orange

 • status visas inte

 • SpeechOne avstängd

red LED

röd

orange LED

orange

 • status visas inte

 • ingen parkoppling