SpeechOne

Kom igång

Observera

Läs igenom säkerhetsanvisningarna innan du kopplar in din SpeechOne (se Säkerhetsföreskrifter).

Ladda batteriet

 • Ladda det inbyggda batteriet innan du använder enheten för första gången eller om du inte har använt den på länge.

 • Om batteriet är helt urladdat och enheten slås av behöver batteriet ladda ett tag innan du slår på enheten igen.

 • En fullständig laddningscykel tar omkring två timmar.

Ladda via dockningsstationen

Notera

Om du laddar enheten via dockningsstationen måste du se till att mikro-USB-kontakten är ansluten till USB-porten för laddning som är märkt med 5V DC.

so_connect-dock-to-computer.png
so_charge-headset-via-dock.png

X Under laddning tänds batteriindikatorerna på dockningsstationen i en serie tills headsetet antingen tas bort eller är fulladdat.

X När laddningen är klar lyser alla tre batteriindikatorer på dockningsstationen med fast, vitt ljus.

Observera

Se till att inga metalldelar ligger på dockningsstationen, annars går det inte att ladda batteriet.

Ladda via dator

Om du ska ladda batteriet via en dator måste du först se till att datorn är påslagen.

Notera

Det går inte att spela in när enbart SpeechOne är ansluten till datorn. För att kunna spela in måste du också ansluta dockningsstationen till datorn.

so_connect-headset-to-computer.png

X Under laddning blinkar statusindikatorn på headsetet.

X När laddningen är klar slutar statusindikatorn på headsetet att blinka och börjar i stället lysa fast.

Ladda via USB-strömförsörjningsenhet (tillval)

Notera

 • För snabb laddning behöver du en USBströmförsörjningsenhet med minst en ampere. Strömförsörjningsenheten medföljer inte utan måste köpas separat.

 • En fullständig laddningscykel tar omkring en timme.

so_connect-dock-to-charger.png

X Under laddning tänds batteriindikatorerna på dockningsstationen i en serie tills headsetet antingen tas bort eller är fulladdat.

X När laddningen är klar lyser alla tre batteriindikatorer på dockningsstationen med fast, vitt ljus.

Kontrollera batteristatus

När SpeechOne tas bort från dockningsstationen visar batteriindikatorerna på dockningsstationen batteristatus.

Batteriindikator

Batteristatus

so_battery-status_three.svg

mer än 7 timmars inspelningstid återstår

so_battery-status_two.svg

högst 7 timmars inspelningstid återstår

so_battery-status_one.svg

högst 2,5 timmars inspelningstid återstår

Parkoppling

När du har anslutit din SpeechOne till en dockningsstation kan du diktera trådlöst och använda headsetet på olika arbetsstationer utan att behöva göra någon ytterligare parkoppling.

Notera

 • Om du använder flera dockningsstationer ska du se till att hålla ett avstånd på minst 50 cm mellan de olika stationerna. Om avståndet är mindre än 50 cm kan det uppstå störningar mellan dockningsstationerna.

 • Se till att avståndet mellan SpeechOne och dockningsstationen inte överstiger 5 meter. Mer information finns i kapitlet Mer om trådlös teknik.

Parkoppla SpeechOne och dockningsstationen

Placera SpeechOne på dockningsstationen i cirka 4 sekunder.

X Parkopplingsprocessen startas.

X När parkopplingen är klar tänds batteriindikatorerna på dockningsstationen i en sekund och därefter visas batteristatus.

so_pairing-process.png

Ändra parkopplade enheter

Om den dockningsstation du vill använda redan är ansluten till en annan SpeechOne, visar batteriindikatorerna på dockningsstationen batteristatus för det sedan tidigare anslutna headsetet.

Om du vill avbryta den befintliga anslutningen och parkoppla din egen SpeechOne till önskad dockningsstation följer du anvisningarna i kapitlet Parkoppla SpeechOne och dockningsstationen.

Notera

Skilj mellan följande två situationer:

 • Om den trådlösa anslutningen mellan SpeechOne och dockningsstationen bryts lyser alla tre indikatorer på dockningsstationen orange och statusindikatorn på headsetet lyser röd.

 • Om det uppstår ett problem med USB-anslutningen på dockningsstationen (t.ex. om USB-sladden är ansluten till fel USB-port på dockningsstationen) lyser dockningsstationens alla tre indikatorer orange och statusindikatorn på headsetet lyser orange.

Mer om trådlös teknik

SpeechOne använder sig av trådlös teknik för att skapa en anslutning mellan dikteringsheadsetet och dockningsstationen.

SpeechOne och dockningsstationen behöver inte vara inom synhåll från varandra för att den trådlösa anslutningen ska fungera. Avståndet mellan SpeechOne och dockningsstationen får dock inte överstiga 5 meter. Ju närmare varandra enheterna är, desto bättre blir prestandan. Anslutningen kan påverkas av avstånd och hinder eller annan elektronisk utrustning.

Notera

Se till att hålla ett avstånd på minst 50 cm mellan dockningsstationen och andra trådlösa enheter som smarttelefoner och bärbara datorer. Om avståndet är mindre än 50 cm kan det uppstå störningar mellan dockningsstationen och andra trådlösa enheter.

Utom räckhåll

Om den trådlösa anslutningen bryts aviseras du om det med ett röstmeddelande. Om du har ett SpeechExecprogram igång på datorn kommer det att stanna.

Om detta inträffar ska du gå närmare dockningsstationen för att komma tillbaka till mottagningsområdet.

X Då återställs anslutningen.

X Ett röstmeddelande aviserar dig när anslutningen har återupprättats.

Vänteläge och Avstängt läge

Vänteläge

Efter 4 minuters inaktivitet går SpeechOne automatiskt in i Vänteläge.

X Statusindikatorn på headsetet börjar blinka snabbt i grönt.

Så här aktiverar du enheten igen:

Lyft bara upp headsetet tills statusindikatorn på headsetet lyser grön.

Avstängt läge

Om SpeechOne inte används på mer än 6 timmar stängs det automatiskt av för att spara batteri. Batteriindikatorerna på dockningsstationen är då släckta.

Så här startar du enheten igen:

Placera enheten på dockningsstationen i cirka 4 sekunder.

X Om anslutningen till dockningsstation lyckas tänds batteriindikatorerna på dockningsstationen i en sekund och därefter visas batteristatus.

eller

Tryck på Headsetknappen tills statusindikatorn på headsetet lyser grön.

Återställa trådlös anslutning

Om du får problem med enheten, till exempel att SpeechOne inte svarar eller inte ansluter till dockningsstationen, kan du pröva att återställa den trådlösa anslutningen.

 1. Tryck på Headsetknappen på headsetet tills statusindikatorn på headsetet släcks.

 2. Släpp upp Headsetknappen på headsetet och vänta tills statusindikatorn på headsetet tänds igen.

 3. Koppla ur dockningsstationen från datorn (och eventuellt från eluttaget).

 4. Anslut dockningsstationen till datorn (eller eventuellt till eluttaget) via den USB-sladd som medföljer enheten. Se till att du använder den USB-port för PC-anslutning som är märkt med usb-connection-icon.png på dockningsstationen.

 5. Placera SpeechOne på dockningsstationen i cirka 4 sekunder.

  X SpeechOne bör hittas automatiskt och parkopplas med dockningsstationen.