SpeechOne

Använda SpeechOne

Notera

Åtgärder som att spela in med eller konfigurera din SpeechOne med SpeechControl-programvaran för drivrutiner och konfiguration måste utföras med dockningsstationen ansluten till datorn. Du ska inte ansluta SpeechOne direkt till datorn med USB-sladd för det ändamålet. SpeechOne är endast avsedd att anslutas direkt till datorn för att laddas.

Bärstilar

Du kan bära headsetet SpeechOne på vänster eller höger sida. Rotera bara mikrofonarmen i 180 grader.

so_wearing-styles.png

För bästa komfort kan du bära headsetet på följande sätt:

Med huvudbygelsfäste

Använd det medföljande huvudbygelsfästet för att justera headsetet perfekt efter ditt huvud och få högsta komfort.

 1. Rotera mikrofonarmen om du vill byta sida.

 2. Fäst en av de två huvudkuddarna på plattan för huvudkudde och en på bygelfästet.

  so_wearing-style2_step1.png
  so_wearing-style2_step2.png
 3. Förläng eller korta ned bygeln tills den sitter bekvämt.

  so_wearing-style2.png

  X Högtalaren ska vara mitt för örat.

Klassisk bärstil

Det klassiska sättet att bära headsetet är utan huvudbygelsfästet.

 1. Rotera mikrofonarmen om du vill byta sida.

 2. Ta bort huvudbygelns fäste genom att dra det uppåt.

  so_wearing-style-classic1.png
 3. Fäst den magnetiska öronkudden på högtalaren och den magnetiska huvudkudden på plattan för huvudkudde.

  so_wearing-style-classic2.png
 4. Förläng eller korta ned bygeln tills den sitter bekvämt.

  so_wearing-style-classic3.png

  X Öronkudden ska vila bekvämt mitt för örat.

 5. X Mikrofonen ska vara i höjd med munnen.

Med nackbygel

 1. Lossa huvudbygeln från mikrofonarmen genom att dra upp den vid kopplingen.

  so_wearing-style-neckband1.png
 2. Fäst nackbygeln till mikrofonarmen genom att trycka ned den vid kopplingen.

  so_wearing-style-neckband2.png
 3. Dra ned nackbygeln över öronen.

  so_wearing-style-neckband3.png

  X Högtalaren ska vara mitt för örat.

Fäst pannbandets kudde

 1. so_headband-cushion-step1.png
 2. so_headband-cushion-step2.png
 3. so_headband-cushion-step3.png
 4. so_headband-cushion-step4.png

Skapa en inspelning

För att spela in och spela upp diktat med SpeechOne behöver du ha en dikteringsprogramvara som Philips SpeechExec installerat på datorn.

Du hittar mer information om inspelning med SpeechOne och Philips SpeechExec i användarhandboken för SpeechExec, som du kan hämta här: www.philips.com/dictation.

Mer information om att spela in med fjärrkontrollen (PSM6500, PSM6800) finns i kapitlet Använda fjärrkontrollen (PSM6500, PSM6800).

Notera

 • Se till att avståndet mellan SpeechOne och dockningsstationen inte överstiger 5 meter. Mer information finns i kapitlet Mer om trådlös teknik.

 • Kontrollera att dockningsstationen är ansluten till datorn, annars går det inte att spela in.

 1. Kontrollera att dockningsstationen är ansluten till datorn.

 2. Starta en inspelning genom att trycka på Inspelningsknappen på dockningsstationen eller trycka en gång på Headsetknappen på headsetet.

 3. Stoppa en inspelning genom att trycka en gång till på Inspelningsknappen på dockningsstationen eller trycka en gång till på Headsetknappen på headsetet.

Notera

Om du får ett Skype-samtal medan du gör en inspelning och om du tar emot samtalet, måste du trycka på Inspelningsknappen igen när du har avslutat samtalet och vill fortsätta spela in.

Skype-samtal

SpeechOne fungerar också som ett Skype-headset som du kan använda för att ta emot inkommande Skypesamtal.

Vid inkommande Skype-samtal:

X börjar statuslampan blinka rött

X lyser indikatorn på Telefonknappen på dockningsstationen grönt.

Så här tar du emot ett inkommande Skype-samtal:

 • Tryck en gång på Telefonknappen på dockningsstationen

  eller

 • tryck en gång på Headsetknappen på headsetet.

X Eventuell pågående inspelning stoppas då.

X Indikatorerna på Telefon- och Stör ej-knapparna på dockningsstationen samt statuslampan lyser röda.

Så här avslutar du ett Skype-samtal:

 • Tryck en gång till på Telefonknappen på dockningsstationen

  eller

 • tryck en gång till på Headsetknappen på headsetet.

X Indikatorerna på Telefon- och Stör ej-knapparna på dockningsstationen samt statuslampan lyser gröna.

Så här avvisar du ett Skype-samtal:

 • Tryck två gånger på Telefonknappen på dockningsstationen

  eller

 • tryck två gånger på Headsetknappen på headsetet.

Notera

 • Om du vill stänga av ljudet på mikrofonen under ett Skype-samtal för du armen till upprätt position.

 • Om du får ett Skype-samtal medan du gör en inspelning och om du tar emot samtalet, måste du trycka på Inspelningsknappen igen när du har avslutat samtalet och vill fortsätta spela in.

Control other application

Using Speech Control (Philips Device Control Center) you can also control other applications (e.g. Microsoft Teams or Zoom) with your device.

 1. Download and install the latest version of Speech Control (Philips Device Control Center).

 2. Download the desired Application Control Profile from our website.

 3. Starta Philips Device Control Center:

  • Om alternativet att starta Philips Device Control Center automatiskt valdes under installationen öppnar du programmet genom att klicka på ikonen speechcontrol_systray-icon.png i meddelandeområdet i Windows aktivitetsfält.

  • För att starta programmet manuellt öppnar du Windows startmeny i Windows och väljer Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

 4. Go to the Application control tab.

 5. Click Import and choose the downloaded profile from our website.

Notera

You are not limited to pre-defined Application Control Profiles, you can also create your own profiles to further customize the settings according to your needs.

Statuslampa

Använd statuslampan för att visa för kollegerna om du är tillgänglig eller upptagen. På så vis kan du arbeta mer produktivt med färre avbrott.

Montera statuslampan på datorn

 1. Vrid statuslampan till startpositionen enligt illustrationen nedan. Håll i den nedre delen och dra den övre delen mot dig tills den är i vågrätt läge.

  so_statuslight1.png
 2. Anslut dockningsstationen till datorn via den USBsladd som medföljer enheten. Se till att du använder den USB-port för PC-anslutning som är märkt med usb-connection-icon.png på dockningsstationen. Anslut statuslampan till motsvarande port på dockningsstationen.

  so_statuslight2.png
 3. Ta bort skyddsfilmen från magneten på statuslampans undersida.

  so_statuslight3.png
 4. Montera statuslampan på sidan av eller bakom skärmen.

  so_statuslight4.png

Stör ej-läge

När du spelar in med SpeechOne lyser indikatorn på dockningsstationens Stör ej-knapp och statuslampan automatiskt rött när du inte är tillgänglig. Men du kan också aktivera Stör ej-läget närhelst du vill visa att du är upptagen.

Så här aktiverar du Stör ej-läget:

Tryck en gång på Stör ej-knappen på dockningsstationen.

X Indikatorn på Stör ej-knappen på dockningsstationen samt statuslampan lyser röda.

Så här inaktiverar du Stör ej-läget:

Tryck en gång till på Stör ej-knappen på dockningsstationen.

X Indikatorn på Stör ej-knappen på dockningsstationen släcks och statuslampan lyser grönt.

Notera

Om du får ett Skype-samtal medan du gör en inspelning och du tar emot samtalet fortsätter statuslampan och indikatorn på Stör ej-knappen att lysa röda.

Disable the status light

You can also disable the green status light:

Wear the headset and hold the Do-not-disturb button on the docking station for 3 seconds until you hear a short beep sound.

X Pressing the Do-not-disturb button on the docking station, you can switch the status light to red (do-not-disturb) or turn it off.

To reactivate the green status light:

Wear the headset and hold the Do-not-disturb button on the docking station for 3 seconds until you hear a short beep sound.

X Pressing the Do-not-disturb button on the docking station, you can switch the color of the status light between red or green.

Notera

Starting a new recording in SpechExec will still turn the status light to red (do-not-disturb), this is not changed by any of the above settings.

Använda fjärrkontrollen (PSM6500, PSM6800)

Om du använder SpeechMike:

Du kan använda fjärrkontrollen till headsetet SpeechOne precis som du använder SpeechMike. Funktionerna på fjärrkontrollen är exakt desamma. Du behöver bara starta headsetet SpeechOne, och sedan startar och styr du inspelningen med fjärrkontrollen.

Om du inte använder SpeechMike:

Hämta användarhandboken för SpeechMike Premium Air på www.speechmike.com/premium-air/support.

Knapplägen

Med hjälp av SpeechOne eller SpeechOnefjärrkontrollen (PSM6500, PSM6800) kan du styra olika program på datorn eller i webbläsaren. Det finns sex olika knapplägen för detta syfte:

Du kan ändra de tilldelade knappfunktionerna för varje läge i programvaran SpeechControl. Hämta programvaran utan kostnad här: www.dictation.philips.com/speechcontrol.

Åtgärdsläge

Åtgärdsläget är standardläget för SpeechOne. I det här läget finns ett kommando tilldelat varje knapp på SpeechOne. I programvaran SpeechControl kan du ange vilka kommandon som ska utföras när du trycker in eller släpper en viss knapp på SpeechOne för att styra olika program på datorn.

Kommando

1

Instruktion

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Infoga/ersätt/lägg till

3

Avsluta brev/prioritet

4

Spela in

5

Snabbspolning bakåt

6

Snabbspolning framåt

7

Spela upp

8

Touch-navigering/vänster musknapp

9

Vänster musknapp

10

Höger musknapp

11

Programmerbar funktionsknapp

12

Programmerbar funktionsknapp

13

Programmerbar funktionsknapp

14

Programmerbar funktionsknapp

Tangentbordsläge

Tilldela en knapp på SpeechOne en genväg som du använder på datorn för att styra olika program. I programvaran SpeechControl kan du ange vilka kommandon som ska utföras när du trycker på en viss knapp på SpeechOne.

I det här läget kan du även styra taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking på en Windows-dator med hjälp av de förinställda genvägarna för Dragon.

Kommando

Genväg i SpeechControl

1

Spela in/stoppa (Dragonmikrofon på/av)

Numeriskt+

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Tabb framåt

Tabb

3

Tabb bakåt

Skift+Tabb

4

SpeechMike-mikrofon på/av

Mikrofon PÅ/AV

5

Markera föregående ord

Ctrl+Skift+Vänsterpil

6

Nästa fält (Dragon)

Ctrl+Skift+N

7

Spela upp

8

Touch-navigering/vänster musknapp

9

Vänster musknapp

10

Höger musknapp

11

Visa dikteringsruta (Dragon)

Ctrl+Skift+D

12

Överför text (Dragon dikteringsruta)

Ctrl+Skift+T

13

Programmerbar funktionsknapp

14

Växla till dolt läge (Dragon Medical Practice Edition)

Ctrl+Skift+H

Webbläsarläge

Tilldela en knapp på SpeechOne en viss genväg eller ett kommando i din webbläsare så kan du styra olika webbaserade dikteringsprogram. I programvaran SpeechControl kan du ange vilka kommandon som ska utföras när du trycker på en viss knapp på SpeechOne.

Kommando

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Infoga/ersätt/lägg till

3

-

4

Spela in

5

Snabbspolning bakåt

6

Snabbspolning framåt

7

Spela upp

8

Touch-navigering/vänster musknapp

9

Vänster musknapp

10

Höger musknapp

11

Hoppa till start av diktatet

12

Hoppa till slutet av diktatet

13

Programmerbar funktionsknapp

14

Programmerbar funktionsknapp

Notera

Knapptilldelningen i Webbläsarläge beror på vilket program du använder i webbläsaren. Det finns därför ingen standardkonfiguration för det här läget. Tabellen nedan beskriver endast knapptilldelningen för Philips SpeechLive molnbaserad dikteringslösning.

Läget Windows taligenkänning

I det här läget kan du styra den förinstallerade taligenkänningsprogramvaran i Windows på en Windows-dator med hjälp av de förinställda genvägarna för Windows.

Kommando

Genväg i SpeechControl

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Nästa fält (Dragon)

Tabb

3

Tabb bakåt

Skift+Tabb

4

Windows-mikrofon på/av

Ctrl+Win

5

Markera föregående ord

Ctrl+Skift+Vänsterpil

6

Markera nästa ord

Ctrl+Skift+Högerpil

7

-

8

Touch-navigering/vänster musknapp

9

Vänster musknapp

10

Höger musknapp

11

Kopiera

Ctrl+C

12

Klipp ut

Ctrl+X

13

Klistra in

Ctrl+V

14

Programmerbar funktionsknapp

Ctrl+Skift+H

Läget Dragon för Mac

I det här läget kan du styra taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking på en Mac-dator med hjälp av de förinställda genvägarna för Dragon.

Kommando

Genväg i SpeechControl

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Tabb framåt

Tabb

3

Tabb bakåt

Skift+Tabb

4

Dragon-mikrofon på/av

+F11

5

Markera föregående ord

Alt+Skift+Vänsterpil

6

Markera nästa ord

Alt+Skift+Högerpil

7

Spela upp

8

Touch-navigering/vänster musknapp

9

Vänster musknapp

10

Höger musknapp

11

Kopiera

+C

12

Klipp ut

+X

13

Klistra in

+V

14

Programmerbar funktionsknapp

Läget Dragon för Windows

I det här läget kan du styra taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking på en Windows-dator med hjälp av de förinställda genvägarna för Dragon.

Kommando

Genväg i SpeechControl

1

-

so_remotecontrol-button-mode-overview.svg

2

Tabb framåt

Tabb

3

Tabb bakåt

Skift+Tabb

4

Dragon-mikrofon på/av

Numeriskt+

5

Markera föregående ord

Ctrl+Skift+Vänsterpil

6

Nästa fält (Dragon)

Ctrl+Skift+N

7

Spela upp

8

Touch-navigering/vänster musknapp

9

Vänster musknapp

10

Höger musknapp

11

Visa dikteringsruta (Dragon)

Ctrl+Skift+D

12

Överför text (Dragon dikteringsruta)

Ctrl+Skift+T

13

Programmerbar funktionsknapp

14

Växla till dolt läge (Dragon Medical Practice Edition)

Ctrl+Skift+H

Växla mellan knapplägen på dockningsstationen

Så här växlar du mellan knapplägena:

 1. Anslut USB-kabeln till USB-porten för PC-anslutning usb-connection-icon.png på baksidan av dockningsstationen.

 2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en strömförsörjningsenhet (t.ex. en mobilladdare med USB-uttag).

  Notera

  Anslut inte USB-kabeln till en stationär eller bärbar dator (ingen dataanslutning).

 3. Placera headsetet till SpeechOne på dockningsstationen för att upprätta en trådlös anslutning med dockningsstationen.

 4. Tryck samtidigt på Telefon- och Stör ej-knapparna på dockningsstationen i tre sekunder.

  X Batteriindikatorerna på dockningsstationen börjar blinka.

  X Aktuellt läge indikeras enligt nedan:

  Läge

  Knappindikatorer

  Funktion för Inspelningsknappen

  Åtgärdsläge

  so_event-mode.png

  Starta/avsluta inspelning

  Tangentbordsläge

  so_keyboard-mode.png

  Slå av/på SpeechOne -mikrofon när taligenkänningsprogramvaran Dragon används

  Webbläsarläge

  so_browser-mode.png

  Starta/avsluta inspelning

  Läget Windows taligenkänning

  so_windows-speech-recognition-mode.png

  Slå på/av Windowsmikrofon

  Läget Dragon för Mac

  so_dragon-for-mac.png

  Slå på/av Dragonmikrofon

  Läget Dragon för Windows

  so_dragon-for-windows.png

  Slå på/av Dragonmikrofon

 5. Växla till ett annat läge genom att trycka på Inspelningsknappen på dockningsstationen upprepade gånger tills du når önskat läge. Om du till exempel är i Åtgärdsläge och vill växla till Tangentbordsläge trycker du en gång på Inspelningsknappen. Om du till exempel är i Åtgärdsläge och vill växla till Läget Dragon för Windows trycker du fem gånger på Inspelningsknappen.

 6. Bekräfta valet och avsluta lägesväxlingen genom att snabbt trycka på Telefon- och Stör ej-knapparna samtidigt.

 7. För att fortsätta arbeta med ditt SpeechOne-headset ansluter du USB-kabeln till USB-porten på din stationära eller bärbara dator. Använd 5V/DC-uttaget på dockningsstationen om du använder AirBridge.

  Tips

  Du kan alltid kontrollera aktuellt knappläge genom att snabbt trycka på Telefon- och Stör ej-knapparna samtidigt. Aktuellt läge visas omedelbart (enligt illustrationerna i tabellen ovan).

Växla mellan knapplägen på fjärrkontrollen (PSM6500, PSM6800)

Så här växlar du mellan knapplägena:

 1. Tryck in knapparna •EoL/••Prio (Avsluta brev/prioritet) och INS/OVR (Infoga/ersätt) samtidigt i tre sekunder.

  X Alla knappindikatorer på fjärrkontrollen blinkar samtidigt.

 2. Tryck på motsvarande knapp för önskat läge. Knapparna tilldelas till knapplägena enligt följande:

  Läge

  Knapp

  Funktion för Inspelningsknappen

  Åtgärdsläge

  F1

  Starta/avsluta inspelning

  Tangentbordsläge

  F2

  Slå av/på SpeechOne -mikrofon när taligenkänningsprogramvaran Dragon används

  Webbläsarläge

  F3

  Starta/avsluta inspelning

  Läget Windows taligenkänning

  F4

  Slå på/av Windowsmikrofon

  Läget Dragon för Mac

  •EoL/••Prio

  Slå på/av Dragonmikrofon

  Läget Dragon för Windows

  INS/OVR

  Slå på/av Dragonmikrofon

  X SpeechOne avslutar lägesvalet och växlar till valt läge.

  Notera

  Du har 10 sekunder på dig att välja ett läge. Efter 10 sekunder avslutas lägesvalet automatiskt och du måste börja från början om du vill välja läge.

  Tips

  Du kan alltid kontrollera i vilket läge du befinner dig genom att kort trycka till på knapparna •EoL/••Prio (Avsluta brev/prioritet) och Ins/Ovr (Infoga/ersätt) samtidigt. Indikatorn för den knapp som tilldelats det aktuella läget (se tabellen ovan) lyser orange en kort stund. Om det aktiverade läget till exempel är Åtgärdsläge lyser knappen F1 orange.

Handsfree-diktering med Philips fotkontroll

Om du ansluter en fotkontroll från Philips kan du styra dikteringsfunktionerna med fotkontrollen och få händerna fria till annat arbete.

Notera

 • Innan du ansluter fotkontrollen till dockningsstationen måste du se till att dockningsstationen inte är ansluten till vare sig datorn eller eluttaget – annars går det kanske inte att hitta fotkontrollen.

 • För att spela in och spela upp diktat med Philips fotkontroll behöver du ha en dikteringsprogramvara som Philips SpeechExec installerat på datorn. Om du vill använda en annan dikteringsprogramvara än Philips SpeechExec måste drivrutinerna installeras innan du ansluter SpeechOne och fotkontrollen.

 • För att få bästa resultat med handsfree-diktering behöver du antagligen justera inspelningsvolymen. Du kan ställa in inspelningsvolymen i ljudinställningarna för ditt inspelningsprogram, till exempel dikteringsprogramvaran Philips SpeechExec eller taligenkänningsprogramvaran Dragon NaturallySpeaking.

Så här ansluter du fotkontrollen för handsfreediktering:

 1. Anslut en fotkontroll från serien Philips ACC2300 till dockningsstationen för SpeechOne.

  so_connect-foot-control.png
 2. Anslut dockningsstationen till datorn.

  so_connect-usb-to-computer.png

Tilldela knappfunktioner för Philips fotkontroller

Fotkontroll ACC2310/ACC2320

Philips fotkontroller 2310 och 2320 har tre pedaler. Som standard har fotkontrollerna 2310 och 2320 följande konfiguration:

ACC2310.png

ACC2310

ACC2320.png

ACC2320

Fotkontroll ACC2330

Philips fotkontroll 2330 har fyra pedaler. Som standard har fotkontroll 2330 följande konfiguration:

ACC2330.png

ACC2330

Uppdatera det fasta programmet

Din enhet styrs av ett internt program som kallas fast program (firmware). Det ingår i det kontinuerliga produktunderhållet att uppdatera det fasta programmet för att rätta till eventuella fel.

Det kan hända att det har kommit en uppdatering, det vill säga en ny version av programmet, sedan du köpte enheten. I så fall kan du enkelt uppdatera enheten till den senaste versionen.

Använd SpeechControl (Philips Device Control Center) för att uppgradera enhetens firmware. Du kan ladda ner den senaste versionen av applikationen här: https://www.dictation.philips.com/speechcontrol. Följ stegen nedan för att uppgradera din enhet.

Notera

Det går bara att uppdatera det fasta programmet under följande förutsättningar:

 • Åtminstone två batteriindikatorer på dockningsstationen måste lysa (vilket betyder att SpeechOne har minst 2,5 timmars batteritid kvar).

 • SpeechOne får inte vara i Vänteläge.

 • SpeechOne bör helst vara placerad på dockningsstationen.

 • Ingen inspelning eller uppspelning får vara igång.

För att uppgradera din enhet:

 1. Anslut dockningsstationen till datorn med den medföljande USB-kabeln. Se till att du använder den USB-port för PC-anslutning som är märkt med usb-connection-icon.png på dockningsstationen. Placera därefter SpeechOne på dockningsstationen.

  Notera

  Se till att uppgradera din enhet tillsammans med alla tillbehör som du brukar använda, inklusive dockningsstationen (eller för vissa enheter den valfria fjärrkontrollen). Om du använder enheten tillsammans med tillvalet Philips AirBridge, se till att du också uppgraderar annan hårdvara som du ofta använder med din enhet (t.ex. dockningsstationen).

 2. Starta Philips Device Control Center:

  • Om alternativet att starta Philips Device Control Center automatiskt valdes under installationen öppnar du programmet genom att klicka på ikonen speechcontrol_systray-icon.png i meddelandeområdet i Windows aktivitetsfält.

  • För att starta programmet manuellt öppnar du Windows startmeny i Windows och väljer Philips Speech Control > Philips Device Control Center.

 3. På fliken Device (Enhet) klickar du på Firmware upgrade (Uppdatera fast program).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step1.png
 4. Klicka på önskad uppgraderingsversion i listan Available firmware versions (Tillgängliga versioner av fast program).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step2.png

  Om Available firmware versions (Tillgängliga versioner av fast program) listan är tom kan du också kontrollera vår webbplats för firmware-uppgraderingar manuellt.

  Den senaste firmwareuppgraderingen för din SpeechOne är tillgänglig här, där du kan ladda ner det manuellt från webbplatsen.

  Klicka på knappen Import (Importera) och välj mappen med de fasta programfiler som skall importeras.

  firmware-upgrade-speechcontrol_step4.png
 5. Klicka på knappen Upgrade (Uppgradera).

  firmware-upgrade-speechcontrol_step3.png
 6. Välja Yes, upgrade the device för att installera den nya firmware.

  • Uppgraderingen av det fasta programmet tar ungefär 30 sekunder.

  • När uppdateringen av det fasta programmet är slutförd kopplas SpeechOne och dockningsstationen tillfälligt ifrån och knappindikatorerna på dockningsstationen lyser orange.

  • Parkopplingsprocessen startas automatiskt. När anslutningen återställts släcks knappindikatorerna på dockningsstationen.

Observera

Koppla inte bort dockningsstationen från datorn medan det fasta programmet uppdateras! Det kan skada enheten.

Följande animation visar en accelererad version av uppgraderingsprocessen:

firmware-upgrade_speechcontrol.gif