Skip to main content

SpeechExec Basic Transcribe

SpeechExec gebruiken

Opmerking

 • Standaard wordt het afspeelvenster boven alle andere apps weergegeven. Hiermee kan een transcribent met een andere app (zoals Microsoft Word) werken terwijl het afspeelvenster op de voorgrond zichtbaar is.

  Om de positie van de speler in de compacte modus te wijzigen:

  Beweeg de cursor in de sectie naast het pijltje van het menu, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de werkbalk naar een andere plek.

 • Standaard is het SpeechExec-venster niet zichtbaar op de achtergrond terwijl het afspeelvenster open is. U kunt de zichtbaarheid van het SpeechExec-venster instellen via Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Zichtbaarheid.

Transcriptie

Opmerking

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u transcribeert met behulp van het Philips-voetpedaal ACC2330. Als er een ander model voetpedaal wordt gebruikt of als de standaardinstellingen van het voetpedaal zijn veranderd, werkt de voetpedaal mogelijk anders. Zie  Het Philips-voetpedaal gebruiken voor meer informatie over andere modellen Philips-voetpedalen.

Om een dictaat te transcriberen:

 1. Sluit het voetpedaal aan op de computer.

 2. Start SpeechExec.

 3. Klik in het venster van SpeechExec op een dicteerbestand uit de lijst en klik op de knop icon_start-transcription.png Start transcriptie op de werkbalk.

  X Het afspeelvenster wordt weergegeven en de status verandert in Transcriptie wordt uitgevoerd. Als er een tekstverwerkingsprogramma (zoals Microsoft Word) voor transcriptie is toegewezen in het instellingsmenu, zal dit ook openen (zie voor meer informatie Instellingsmenu).

 4. Druk op de middenknop van het voetpedaal of klik op de knop see_playback.png Weergave/Pauze op de werkbalk van de speler om het afspelen te starten. Laat de middenknop van het voetpedaal los of klik op de knop see_playback.png Weergave/Pauze op de werkbalk van de speler om het afspelen te stoppen.

 5. Houd de rechterknop van het voetpedaal ingedrukt of klik op de knop see_fast-rewind.png op de werkbalk van de speler om snel terug te spoelen. Laat de knop los of klik op de knop see_playback.png Weergave/Pauze in de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.

 6. Houd de linkerknop van het voetpedaal ingedrukt of klik op de knop see_fast-forward.png op de werkbalk van de speler om snel vooruit te spoelen. Laat de knop los of klik op de knop see_playback.png Weergave/Pauze in de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.

 7. Druk kort op de bovenknop van het voetpedaal of klik op see_finish.png Voltooien, op see_suspend.png Opslaan als kladversie of op see_header-close.png Afsluiten op de werkbalk van de speler om de transcriptie te voltooien. Zie voor meer informatie Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren.

Tip

Met SpeechExec kunt u tijdens de transcriptie de functionering van de speler aanpassen. Zie voor meer informatie Afspeelopties.

Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren

Markeer een transcriptie als voltooid

Druk de bovenknop van het Philips-voetpedaal 2330 kort in of klik op  see_finish.png Voltooien in het afspeelvenster.

X Het dictaat wordt naar de map Archief verplaatst.

Een transcriptie onderbreken

Markeer een dicteerbestand als onderbroken om de transcriptie tijdelijk te onderbreken en later te voltooien.

Een transcriptie onderbreken:

Klik in het afspeelvenster op see_suspend.png Opslaan als kladversie.

X De opnamestatus verandert in Transcriptie onderbroken.

Een transcriptie annuleren

Om de transcriptie te annuleren zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop see_header-close.png Afsluiten in het afspeelvenster.

Instructies

Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert.

 • Gesproken instructies worden in het geluidsbestand van het dictaat opgeslagen op de plek waar ze werden opgenomen.

  Voorbeelden: de juiste spelling van een naam of technische term, of instructies om een nieuwe alinea te beginnen

Een gesproken instructie afspelen

Er wordt een gesproken instructie opgeslagen in het dicteerbestand op de plek waar de instructie daadwerkelijk werd opgenomen. U ziet een witte balk in de positieschuif.

sed_recorder_spokeninstr.png
 1. Klik op see_playback.png Weergave/Pauze om een gesproken instructie af te spelen zoals elk ander deel van het dictaat.

 2. Klik op de knop see_jump-to-the-previous-spoken-instruction.png om naar de vorige gesproken instructie te springen.

 3. Klik op de knop see_jump-to-the-next-spoken-instruction.png om naar de volgende gesproken instructie te springen.

Een dicteerbestand verwijderen

 1. Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklijst. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.

 2. Klik in de menubalk op Bewerken > Verwijderen om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.

Dicteerbestanden ontvangen via e-mail

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden via e-mail ontvangen worden en in de dictatenlijst van SpeechExec worden gezet.

Een e-mailprofiel aanmaken

Voordat u dicteerbestanden per e-mail kunt ontvangen, dient u een e-mailprofiel aan te maken.

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Levering > E-mail in de lijst aan de linkerkant.

 2. Klik op Toevoegen... om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op OK.

  X Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.

 3. Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op OK om het profiel op te slaan en sluit het venster.

 4. Selecteer Levering > Opties in de lijst aan de linkerkant en activeer de optie Dictaten via e-mail ontvangen.

Dictaten downloaden vanuit uw e-mailaccount

Klik op icon_sendn-now.png Ontvangen op de werkbalk om de dicteerbestanden uit uw e-mailaccount te halen. Zie voor meer informatie over het automatisch downloaden van dicteerbestanden Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen.

Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen

Standaard worden de dicteerbestandenalleen gedownload nadat u op de werkbalk op icon_sendn-now.png Ontvangen hebt geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en dicteerbestanden automatisch ontvangen.

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Levering > Verzenden/Ontvangen in de lijst aan de linkerkant.

 2. Activeer de optie Automatisch verzenden en ontvangen en geef een tijdsinterval op voor het automatisch ontvangen van dictaten.

 3. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

  X Dicteerbestanden die als bijlage aan een e-mail gekoppeld zijn, worden nu automatisch naar uw Inbox verplaatst.