Skip to main content

SpeechExec Basic Transcribe

Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de Algemene instellingen kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.

 2. Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechtertabblad weer te geven.

 3. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan of klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

see_general-settings.png

Opmerking

Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

Voetpedaal-configuratiewizard

Gebruik de configuratiewizard voor het voetpedaal om knopfuncties naar wens te wijzigen.

 1. Sluit het voetpedaal aan op de computer.

 2. Start de Philips SpeechExec software.

 3. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Configuratie voetpedaal > Wizard voetpedaal in de lijst aan de linkerkant.

 4. Klik op Start Wizard... om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om het voetpedaal in te stellen.

 5. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten en de nieuwe instellingen op te slaan.

Afspeelopties

Stel uw speler in volgens uw eigen voorkeuren. Met SpeechExec kunnen afspeelopties worden ingesteld, zoals akoestische feedback tijdens het terug- of vooruitspoelen, spoelsnelheid, automatische backspace en akoestische meldingen voor gesproken instructies.

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Player > Geluid afspelen in de lijst aan de linkerkant.

 2. Bepaal uw voorkeuren voor de speler:

  • Akoestische feedback: schakel deze optie in om de opname te horen terwijl u hem vooruit- of terugspoelt.

  • Spoelsnelheid: stel de snelheid voor terug- en vooruitspoelen in.

  • Automatische backspace: schakel deze optie in en voer het aantal seconden te selecteren dat u wilt terugspringen in uw geluidsbestand als u weer begint met afspelen.

  • Akoestische melding van gesproken instructie: schakel deze optie in om tijdens het afspelen een piepje te horen aan het begin van een gesproken instructie.

  • Automatisch afspelen hervatten na plaatsing in geluid: activeer deze optie om automatisch afspelen te starten nadat u tot een gewenste positie terug- of vooruit heeft gespoeld.

 3. Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

General_Settings_Playback.png

Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een clouddicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u in SpeechLive bestanden kunt openen en transcriberen, heeft u een geldig SpeechLive-account voor transcribenten nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of kijk op www.speechlive.com.

SpeechLive configureren

 1. Klik op Start SpeechLive icon_start-speechlive.png op de werkbalk.

  X De SpeechLiveconfiguratiewizard wordt geopend.

 2. Voer uw e-mail adres en wachtwoord in.

 3. Klik op Volgende.

  X De SpeechExec transcriptiesoftware is nu aan uw SpeechLive-gebruikersaccount gekoppeld.

Opmerking

Voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive en de services van SpeechLive, bijvoorbeeld transcriptie, visitatie speechlive.com/help.