Skip to main content

SpeechExec Basic Transcribe

Aan de slag

De software installeren

Opmerking

 • Wij raden u aan het meest recente servicepack te installeren voordat u SpeechExec installeert.

 • Voor offline werk heeft SpeechExec minstens één keer per 7 dagen een internetverbinding nodig.

 • Er zijn beheerdersrechten nodig om de software te installeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

 • Voor de installatie van SpeechExec is een licentiesleutel voor het abonnement nodig (beginnend met SDBI-112-... of STBI-112-...). U vindt de licentie in de folder in de doos of in de binnenzijde van de doos.

 • Bewaar uw productcode op een veilige plaats zodat u deze bij eventuele ondersteuningsvragen bij de hand hebt. Verloren productcodes kunnen niet worden hersteld!

 1. Download het installatiebestand via www.speechexec.com/install.

 2. Pak het bestand dat u hebt gedownload uit en start het setup.exe bestand.

 3. Als er wordt gevraagd of de toepassing dingen op uw computer mag aanpassen, klikt u op Ja.

 4. Volg de instructies van het installatieprogramma op het scherm.

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u Philips SpeechExec Transcribe.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

 • een gebruikersnaam op te geven. De gebruikersnaam geeft aan wie als laatste aan het dicteerbestand heeft gewerkt.

 • Nog een wizard starten om SpeechLive te configureren

 • Stel de map in waarin u de Wachtende dictaten. wilt opslaan. Wachtende dictaten staan in de map Te doen in de werklijst. In de map Te doen worden al uw inputmappen verzameld in een overzichtsmap.

 • Start een andere wizard om een Philips-voetpedaal te configureren. Zie voor meer informatie Voetpedaal-configuratiewizard.

 • Configureer de instellingen voor de meldingen over een 'nieuw dictaat' in uw map To doen.

Opmerking

U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar Instellingsmenu.

Tip

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin de voltooide dictaten van de auteur worden opgeslagen. Dit zullen uw Wachtende dictaten zijn.

SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

 • Druk op F1 op het toetsenbord.

 • Klik op icon_help.png op de werkbalk in de werklijst of in de recorder.