Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Pripojenie k videokamere (len model DVT7110)

Prístroj VoiceTracer môžete používať ako externý mikrofón videokamery alebo digitálnej zrkadlovky. Zaistíte si tak pre videá maximálnu kvalitu zvuku.

Pripojenie prístroja VoiceTracer k videokamere:

 1. Naskrutkujte sánkový adaptér do závitu statívu na zadnej strane prístroja VoiceTracer.

  VoiceTracer screw-in hot shoe adapter
 2. Zasuňte sánkový adaptér do sánok kamery. Otočte prednú stranu prístroja VoiceTracer smerom, ktorý chcete nahrávať.

  VoiceTracer plug in hot shoe adapter
 3. Pomocou oboch nastavovacích skrutiek na sánkovom adaptéri upevnite prístroj VoiceTracer na videokameru/digitálnu zrkadlovku.

 4. Zasuňte zvukový kábel do zásuvky slúchadiel na ľavej strane prístroja VoiceTracer.

  VoiceTracer plug-in audio cable
 5. Druhý koniec zvukového kábla zasuňte do zásuvky externého mikrofónu na videokamere.

 6. V režime zastavenia otvorte panel nastavení stlačením pravého funkčného tlačidla VoiceTracer settings icon. Vyberte položku Scene (Scenár), stlačte tlačidlo nahrávania, vyberte zo zoznamu položku Video a potvrďte výber stlačením tlačidla nahrávania.

  X Červeno sa zobrazí hlavná obrazovka scenára Video. Aktuálne úrovne zvuku pre oba kanály sú zobrazené v dolnej polovici obrazovky.

 7. Začnite videokamerou/digitálnou zrkadlovkou nahrávať video.

  Poznámka

  V prípade scenára Video funguje prístroj VoiceTracer ako externý mikrofón. To znamená, že sa zvuk v prístroji VoiceTracer neukladá. Zvuk sa nahráva a ukladá vo videokamere/digitálnej zrkadlovke.

 8. Opustite scenár Video stlačením ľavého funkčného tlačidla.