Privacyverklaring

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 18 november 2015

Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH of zijn filialen of dochterondernemingen ("SPS"). SPS waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en services hebt getoond door uw bezoek aan onze websites, www.philips.com/dictation of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs (samen “SPS-pagina's”). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die SPS verzamelt tijdens uw interacties met SPS, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of services gebruikt die worden aangeboden door SPS, SPS-producten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonlijke gegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • SPS-producten online aanschaffen;
 • Bepaalde producten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
 • Informatie opvragen over SPS-producten en services;
 • Deelnemen inSPS onlinecommunity's, waaronder onze kanalen/pagina's en blogs in sociale media;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van SPS;
 • Ons helpen bij het ontwikkelen van producten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze klantenservice en blijven verbeteren van onze websites.
 • Ons helpen bij het verbeteren van producten en services, en toestaan dat SPS u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe producten en services;
 • Problemen van klanten en/of met producten oplossen;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van SPS. Klik hier voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken;

Over het algemeen verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben medegedeeld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met SPS, bijvoorbeeld door u te registreren op www.philips.com/dictation, een product te kopen of de SPS-pagina's te bezoeken (zoals “Volg ons op Facebook”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw sociale-mediaprofielen;
 • Uw geslacht;
 • Uw leeftijd;
 • Gegevens over de producten die u hebt aangeschaft;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze SPS-pagina's;
 • Uw interesses;
 • Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze SPS-pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met SPS, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).

Daarnaast kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
 • Enzovoort.

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonlijke gegevens op meerdere manieren met SPS delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Registreren als partner op www.philips.com/dictation;
 • Een aankoop registreren;
 • Uw communicatie met SPS over een product of service, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
 • Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van het SPS Customer Care Center;
 • Een product bestellen;
 • Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
 • Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een SPS-aanbieding (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken);
 • Tekstberichten (sms-berichten) aanvragen voor uw mobiele telefoon/apparaat;
 • Abonneren op een SPS-nieuwsbrief;
 • Ons een ingevulde antwoordkaart sturen (deze vindt u in de verpakking van uw SPS-product)
 • Vrijwillig deelnemen aan producttests of enquêtes;
 • Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
 • Als u verbonden SPS-producten en/of apps gebruikt, kunt u worden gevraagd gegevens te delen met SPS (zoals gegevensgebruik of locatiegegevens);
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;
 • Social listening: SPS kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde zijn producten of diensten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden.

SPS kan uw persoonlijke gegevens tevens verkrijgen als u klant bent bij een SPS-partner of een bedrijf dat door SPS wordt overgenomen. Als u niet wilt dat SPS de persoonlijke gegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via info@speech.com

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat SPS u een product verkoopt of een service biedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Wij informeren u dan over deze relatie en laten u de namen van deze bedrijven weten voordat wij uw gegevens voor gezamenlijke marketingdoeleinden gebruiken.

Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonlijke gegevens delen.

De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden bewaakt.

SPS zal persoonlijke gegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

Uw rechten

ONadat u uw persoonlijke gegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u ook doorgeven aan SPS via info@speech.com

Indien nodig hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de lokale wetgeving.

We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonlijke gegevens compleet en up-to-date te houden.

Uw voorkeuren

We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk overgebracht van uw land naar andere SPS-bedrijven wereldwijd, die met u kunnen communiceren over producten, services of speciale aanbiedingen van SPS die u mogelijk interesseren. Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u vooraf om goedkeuring voor het overbrengen van uw persoonlijke gegevens naar buiten uw regio.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het registratieformulier of de antwoordkaart aan te vinken of door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u om goedkeuring voor verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien door lokale wetgeving vereist, sturen wij u bijvoorbeeld alleen nieuwsbrieven als u zich daarop hebt geabonneerd en vragen wij eerst uw toestemming voordat we geavanceerde profieltechnieken gaan gebruiken.

Websites laten weten dat u niet gevolgd wilt worden

Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Ons streven is de belangen van onze websitegebruikers in alle aspecten van ons bedrijf voorop te stellen. SPS maakt gebruik van cookies die u helpen optimaal te profiteren van de SPS-pagina's.

Houd er rekening mee dat SPS op dit moment geen gebruik maakt van een technische oplossing die ons in staat stelt te reageren op de instelling 'Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden' in uw browser. U kunt wel altijd uw voorkeuren voor cookies in uw browser instellen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u onze cookies in uw browser uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden en geen online aankopen meer doen.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Op SPS-pagina's worden ook Flash-cookies gebruikt. Flash-cookies kunt u verwijderen in de instellingen voor uw Flash Player. Afhankelijk van uw versie van Internet Explorer (of andere browser) en de gebruikte mediaspeler, kunt u de instellingen voor Flash-cookies in uw browser wijzigen. U kunt Flash-cookies ook instellen op de Adobe-website. Houd er rekening mee dat beperking van het gebruik van Flash-cookies gevolgen kan hebben voor de functies die u gebruikt.

Sociale media

WAls u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonlijke gegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

SPS is gebonden aan het privacybeleid van deze derden, en aan onze eigen huisregels voor sociale media en deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaringen, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze SPS-pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met SPS, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).

Links naar andere websites

Wanneer u de SPS-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door SPS en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van SPS zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacybeleid van die sites.

Cloud

SPS kan uw persoonlijke gegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens in opdracht van SPS door een cloudserviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. SPS heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. SPS maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel SPS-websites doorgaans niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar, is het SPS-beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.

SPS raadt ouders ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als u vermoedt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kunt u contact met ons opnemen via info@speech.com

Cijzigingen in deze privacyverklaring

De services van SPS zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze services kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de SPS-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacyverklaring.

Contact opnemen

Neem contact met ons op viav info@speech.com of ga naar onze contactpagina.

Contact Waar kopen
Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws