Skip to main content

SpeechMike Premium Air (SMP4010)

Din SpeechMike

Vi är glada över att du har valt en enhet från Philips. På vår webbplats hittar du matnyttigt material som användarhandböcker, hämtning av programvara och garantiinformation: www.philips.com/dictation.

Viktiga funktioner och fördelar

 • Trådlös inspelning och uppspelning

 • Trådlös laddning

 • Lång batteritid

 • Överlägsen inspelningskvalitet

 • Brusfri mikrofon

 • Ergonomisk design

Förpackningens innehåll

smp4010_front.svg

Dikteringsmikrofon

SpeechMike docking station

Dockningsstation

USB cable

Mikro-USB-sladd (x2)

smp4000_outlet-adapter.png

Strömförsörjningsenhet och adaptrar för eluttag

Quick Start Guide

Snabbstartguide

Översikt

smp4010_numbered-overview.svg
smp4010_numbered-overview_backside.svg
 1. Mikrofon

 2. Inspelningsindikator

 3. Indikator för trådlös anslutning

 4. Indikator för batteri/kommando

 5. Indikator för infoga/ersätt, indikator för knappläge

 6. Knappen End-of-letter/priority (Avsluta brev/prioritet)

 7. Knappen Insert/overwrite (Infoga/ersätt)

 8. Instruktionsknapp

 9. Knapp för snabbspolning framåt

 10. Skjutreglage

  • REC spela in

  • STOP stopp

  • PLAY spela upp

  • V spola tillbaka

 11. Vänster musknapp

 12. Touch-navigering/vänster musknapp

 13. Höger musknapp

 14. Programmerbara funktionsknappar

 15. Högtalare

 16. Strömbrytare

 17. Kommandoknapp

 18. Vänster musknapp

 19. Mikro-USB-port för laddning

Översikt över dockningsstationen

smp4000_docking_station_front-overview.svg
smp4000_docking_station_back-overview.svg
 1. Laddningsindikator

 2. Indikator för trådlös anslutning

 3. Port för fotkontroll

 4. Mikro-USB-port för PC-anslutning

 5. Mikro-USB-port för laddning

 6. Kensington Security Slot