Skip to main content

SpeechMike Premium Touch (SMP3710, SMP3810)

Certificaten

Open source-software

De producten die in deze handleiding staan vermeld, bevatten mogelijk open source-software.

Speech Processing Solutions GmbH biedt hierbij aan om op aanvraag een kopie van de volledige bijbehorende broncode te leveren voor de open sourcesoftwarepakketten waarop copyright van toepassing is en die in dit product worden gebruikt, wanneer een dergelijk aanbod wordt vereist door de respectieve licenties. Deze aanbieding is tot drie jaar na aanschaf van het product geldig. Voor de broncode kunt u een e-mail in het Engels sturen naar: info@speech.com.

Noch Speech Processing Solutions GmbH, noch aangesloten firma's zijn tegenover de koper van dit product of derden aansprakelijk voor schadeclaims, verliezen, kosten of uitgaven die de koper of een derde partij moet maken ten gevolge van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik van dit product, of ten gevolge van ongeautoriseerde modificaties, reparaties, wijzigingen van het product, of veronachtzaming van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Philips.

Deze gebruikershandleiding is geen document van contractuele aard. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor wijzigingen, vergissingen of drukfouten.