Skip to main content

SpeechMike Premium Touch (SMP3710, SMP3810)

SpeechMike Premium Touch (SMP3710, SMP3810)

Gebruikershandleiding

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

March, 2023