Skip to main content

SpeechExec Enterprise Transcribe

SpeechExec via SpeechExec Online gebruiken

Als u geen toegang heeft tot de desktopversie van uw SpeechExec, kunt u SpeechExec via het internet gebruiken, altijd en overal. U kunt uw dictaten online transcriberen of u kunt deze naar de Philips SpeechLive transcriptieservice en naar de Philips SpeechLive spraakherkenningsservice verzenden. Uw Online-werklijst wordt automatisch gesynchroniseerd met de werklijst in de desktopversie van uw SpeechExec. Hierdoor hebben auteurs toegang tot uw getranscribeerde dictaten via hun eigen browser of via de desktopversie van hun SpeechExec.

U kunt uw Philips dicteerhardware (SpeechMike, SpeechOne of voetpedaal) gebruiken in combinatie met SpeechExec Web Access om bijvoorbeeld de opname-/afspeelfunctie te bedienen.

Inloggen op SpeechExec Online

 1. Zorg ervoor dat u met het internet bent verbonden.

 2. Voer de URL die u van uw beheerder hebt gekregen in uw internetbrowser in.

  X Het inlogvenster wordt geopend.

 3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat uw beheerder u heeft gegeven.

  X U bent ingelogd en kunt met SpeechExec Online werken.

Dictaten transcriberen via SpeechExec Online

U kunt dictaten die rechtstreeks aan u zijn toegewezen in SpeechExec Online transcriberen aan de hand van de browsergebaseerde transcriptiespeler en uw Philips voetpedaal.

Configuratie van het Philips voetpedaal in SpeechExec Online

De Philips voetpedalen hebben standaard de volgende instellingen in SpeechExec Online:

Philips voetpedaal met 4 knoppen

foot-control_acc2330_top.svg
 1. Terugspoelen

 2. Uitschakelen

 3. Weergave/Pauze

 4. Vooruitspoelen

Philips voetpedaal met 3 pedalen

foot-control_acc2310_top.svg

ACC2310

foot-control_acc2320_top.svg

ACC2320

 1. Terugspoelen

 2. Weergave/Pauze

 3. Vooruitspoelen

Configuratie van het voetpedaal wijzigen

U kunt de standaard voetpedaalinstellingen naar uw eigen voorkeuren aanpassen.

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

 3. Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram Status van het dictaat.

  X Het statuspictogram verandert naar een afspeelpictogram see_player-icon.png.

 4. Klik op het afspeelpictogram.

  X De transcriptiespeler wordt geopend.

 5. Klik vervolgens op het pictogram Instellingen  see_settings.png op de werkbalk van de speler en selecteer Instellingen voetpedaal in het vervolgkeuzemenu.

 6. Selecteer het voetpedaal met 4 of 3 knoppen en selecteer vervolgens de gewenste functie voor elk pedaal.

 7. Klik op OK.

Transcriberen met de browsergebaseerde transcriptiespeler

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

 3. Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram Status van het dictaat.

  X Het statuspictogram verandert naar een afspeelpictogram see_player-icon.png.

 4. Klik op het afspeelpictogram.

  X De transcriptiespeler wordt geopend en kan met het voetpedaal of de muis worden bediend.

 5. Transcribeer het dictaat.

  Tip

  Pas het afspeelvolume en de afspeel- of spoelsnelheid aan door op het bijbehorende pictogram see_webplayer.png of see_settings.png in de afspeelwerkbalk te klikken.

 6. Klik wanneer u klaar bent met transcriberen op het pictogram Afsluiten webplayer_close.png op de afspeelwerkbalk en selecteer vervolgens Voltooien in het vervolgkeuzemenu.

  X Het venster Transcriptie voltooien wordt geopend.

 7. Klik op Bestand kiezen om het uitgetypte document aan het dictaat bij te voegen.

 8. Klik op OK.

Meldingen

Zodra een auteur klaar is met een dictaat of het naar SpeechExec heeft geüpload, ontvangt u het dictaat in SpeechExec Online. Uw Online-werklijst wordt automatisch gesynchroniseerd met de werklijst in de desktopversie van uw SpeechExec.

U kunt instellen of en welke browsermeldingen u wilt ontvangen wanneer een auteur klaar is met het transcriberen van een dictaat.

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Klik in de werkbalk op het meldingspictogram see_notifications.png.

 3. Selecteer uw gewenste meldingsinstellingen voor uw internetbrowser.

Dictaten downloaden

Als u een dictaat in een lokale map op uw computer wilt opslaan, kunt u het downloaden als een zipbestand.

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

 3. Klik in de werkbalk op het downloadpictogramt see_download.png.

 4. Selecteer Download in het vervolgkeuzemenu.

Zoeken naar dictaten

U kunt aan de hand van de zoekfunctie zoeken naar dictaten met bepaalde filters, zoals de bestandsnaam, de datum of een werktype.

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een map in de mappenlijst en klik vervolgens in de werkbalk op het zoekpictogram see_search.png.

 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de categorie voor uw zoekopdracht en voer een zoekwoord in het zoekveld in.

Dictaateigenschappen wijzigen

U kunt dictaateigenschappen, zoals werktype, sleutelwoorden of een barcode toevoegen of wijzigen voor elk dictaat.

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

  X Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.

 3. Klik op het pictogram Meer opties see_more-options.png in de werkbalk en selecteer vervolgens Dictaateigenschappen in het vervolgkeuzemenu.

 4. Definieer uw gewenste dictaateigenschappen en klik daarna op OK.

De status van het dictaat wijzigen

U kunt aan de hand van deze optie de status van het dictaat wijzigen volgens uw vereisten. Als u de status bijvoorbeeld per ongeluk heeft ingesteld op ‘Transcriptie voltooid’, kunt u de status wijzigen naar ‘Wachtend op transcriptie’.

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

  X Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.

 3. Klik op het pictogram Meer opties see_more-options.png in de werkbalk en selecteer vervolgens  Wijzig de status van het dictaat in het vervolgkeuzemenu.

 4. Selecteer de gewenste status van uw dictaat.

 5. Klik op OK.

Dictaten naar SpeechLive transcriptieservice verzenden

De SpeechLive transcriptieservice is een volledige workflowoplossing voor spraak-naar-tekst. Belangrijke dictaten worden nog sneller getranscribeerd als deze een prioriteitsstatus hebben.

De transcriptieservice ondersteunt ook dictaten met meerdere sprekers, zoals interviews, telefoongesprekken, of vergaderingen.

Zodra een dictaat is getranscribeerd, wordt het voltooide document toegevoegd aan uw oorspronkelijke dictaat in SpeechLive Online en in de desktopversie van SpeechExec.

Opmerking

U kunt alleen dictaten verzenden naar de transcriptieservice als u genoeg beschikbare transcriptieserviceminuten in uw SpeechLive-account heeft.

Een dictaat naar de transcriptieservice verzenden:

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

  X Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.

 3. Klik in de werkbalk op het pictogram Verzenden naar SpeechLive transcriptiediensten see_ts.png.

  X Een pop-upvenster verschijnt met de vraag het aantal sprekers in te vullen voor uw dictaat.

 4. Selecteer het aantal sprekers en klik vervolgens op Verzenden.

Opmerking

U kunt uw dictaat nog steeds terughalen nadat u deze naar de transcriptieservice heeft gestuurd. U heeft afhankelijk van de configuratie van uw beheerder 2 tot 30 minuten om uw verzending te annuleren. Klik in de werkbalk op het pictogram Het dictaat terugroepen van de SpeechLive-service see_recall-ts.png om dit te doen.

Dictaten naar de SpeechLive spraakherkenningsservice verzenden

De SpeechLive spraakherkenningsservice is een snelle en efficiënte oplossing voor spraak-naar-tekst. Er zijn meerdere talen beschikbaar om uw dictaten naar over te zetten. Uw accountbeheerder kan de talen gemakkelijk voor u wijzigen.

Opmerking

U kunt alleen dictaten verzenden naar de spraakherkenningsservice als u genoeg beschikbare spraakherkenningsminuten in uw SpeechLive-account heeft.

Een dictaat naar de spraakherkenningsservice verzenden:

 1. Log in op SpeechExec Web Access

 2. Selecteer een opname uit de lijst met dictaten.

  X Er verschijnen pictogrammen in de werkbalk.

 3. Klik in de werkbalk op het pictogram Stuur naar SpeechLive-spraakherkenning see_ts.png.

  X Een pop-upvenster verschijnt met de vraag het aantal sprekers in te vullen voor uw dictaat.

 4. Selecteer het aantal sprekers en klik vervolgens op Verzenden.

Opmerking

U kunt uw dictaat nog steeds terughalen nadat u deze naar de spraakherkenningsservice heeft gestuurd. U heeft afhankelijk van de configuratie van uw beheerder 2 tot 30 minuten om uw verzending te annuleren. Klik in de werkbalk op het pictogram Het dictaat terugroepen van de SpeechLive-service see_recall-ts.png om dit te doen.