Skip to main content

SpeechExec Enterprise Transcribe

Aan de slag

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u Philips SpeechExec Enterprise.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

  • een gebruikersnaam op te geven. De gebruikersnaam geeft aan wie als laatste aan het dicteerbestand heeft gewerkt.

  • Stel de map in waarin u de Wachtende dictaten. wilt opslaan. Wachtende dictaten staan in de map Te doen in de werklijst. In de map Te doen worden al uw inputmappen verzameld in een overzichtsmap.

  • Start een andere wizard om een Philips-voetpedaal te configureren. Zie voor meer informatie Voetpedaal-configuratiewizard.

  • Configureer de instellingen voor de meldingen over een 'nieuw dictaat' in uw map To doen.

Opmerking

U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar Instellingsmenu.

Tip

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin de voltooide dictaten van de auteur worden opgeslagen. Dit zullen uw Wachtende dictaten zijn.

SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

  • Druk op F1 op het toetsenbord.

  • Klik op see_contents-and-index.png op de werkbalk in de werklijst of in de recorder.