Skip to main content

SpeechExec Basic Transcribe

Arbeta med Philips maskinvaror

Philips maskinvaror, t.ex. fotkontroller, hörlurar, PocketMemo och SpeechAir, är utformade för att vara kompatibla med SpeechExec.

Använda Philips fotkontroll

Philips fotkontroll är ett ergonomiskt verktyg som gör det möjligt att spela upp utskriftsfiler utan att använda händerna.

Fotkontroll 2330

Philips fotkontroll 2330 har fyra pedaler: vänsterpedalen (1), mittpedalen (2), högerpedalen (3) och övre pedalen (4).

foot-control_acc2330_top.svg

ACC2330

Som standard har fotkontroll 2330 följande konfiguration:

 1. Tryck på och håll vänsterpedalen nedtryckt för att snabbspola framåt. När spolningen framåt når den önskade positionen släpper du pedalen. Tryck på och håll mittpedalen nedtryckt för att fortsätta uppspelningen.

 2. Tryck på och håll mittpedalen nedtryckt för att starta kontinuerlig uppspelning. Släpp upp mittpedalen för att stoppa uppspelningen.

 3. Tryck på och håll högerpedalen nedtryckt för att snabbspola bakåt. När spolningen bakåt når den önskade positionen släpper du pedalen. Tryck på och håll mittpedalen nedtryckt för att fortsätta uppspelningen.

 4. Tryck på och släpp den övre pedalen för att slutföra ett diktat.

Tips

 • Använd fotkontrollens konfigurationsguide för att ändra pedalfunktionerna enligt dina preferenser. Mer information finns i kapitlet Fotkontrollens konfigurationsguide.

 • Om mittpedalen har inaktiverats med Philips SpeechControl-programmet kan den låsas med reglaget på pedalens undersida.

  acc2330_top_light_blue.svg

Fotkontroll 2310/2320

Fotkontrollerna 2310 och 2320 har tre pedaler: snabbspolning bakåt (1), snabbspolning framåt (2) och uppspelning (3).

foot-control_acc2310_top.svg

ACC2310

foot-control_acc2320_top.svg

ACC2320

 1. Tryck på och håll pedalen nedtryckt för att snabbspola bakåt. När spolningen bakåt når den önskade positionen släpper du pedalen.

 2. Tryck på och håll pedalen nedtryckt för att snabbspola framåt. När spolningen framåt når den önskade positionen släpper du pedalen.

 3. Pedalen startar uppspelningen. Beteendet för start och stopp av uppspelning beror på inställningen för uppspelningsomkopplaren på undersidan av fotkontrollen:

  • Neutralläge, N: Tryck på och håll högerpedalen nedtryckt för kontinuerlig uppspelning. När pedalen släpps stoppas uppspelningen.

  • Växlingsläge, T (Toggle): Tryck ned och släpp högerpedalen för kontinuerlig uppspelning. Tryck på högerpedalen igen för att stoppa uppspelningen.

  acc23x0_type-plate_light_blue.svg

Använda Philips hörlurar

Hörlurarna är utrustade med mjuka öronkuddar för bekväm användning och ett väggfäste som fäster hörluren till en monitor.

Observera

Lyssna med måttlig volym för att undvika hörselskada.

Byta öronkuddarna

Följ illustrationen nedan för att byta öronkuddarna:

 1. Headphones_1.svg
 2. Headphones_2.svg
 3. Headphones_3.svg
 4. Headphones_4.svg

Installera väggfästet

Följ illustrationen nedan för att installera väggfästet:

 1. headphones_illustration_05_new.svg
 2. headphones_illustration_06_new.svg
 3. headphones_illustration_07_new.svg
 4. headphones_illustration_08_new.svg