Skip to main content

SpeechExec Pro Dictate

SpeechExec gebruiken

Philips hardware is geschikt voor SpeechExec en kan ook worden gebruikt om het programma SpeechExec te besturen. Kijk voor uitgebreide informatie in de meegeleverde documenten.

Opnames van een voice recorder downloaden

Gebruik de Philips SpeechExec software voor het automatisch downloaden, omzetten en routen van bestanden die met een PocketMemo of een SpeechAir voice recorder zijn opgenomen.

 1. Opnemen met de voice recorder.

 2. Start SpeechExec.

 3. Sluit de PocketMemo of de SpeechAir-recorder aan op de computer door middel van een USB-kabel of een USB-docking station.

 4. De opnames op de voice recorder worden automatisch gedownload en komen standaard in de map Voltooide dictaten in de werklijst terecht.

Tip

Hoe en welke bestanden na het aansluiten van een voice recorder worden gedownload kan worden geconfigureerd in het instellingsmenu van SpeechExec of met de Configuratiewizard.

Zie voor meer informatie Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo of Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir.

Opmerking

Als de voice recorder voor het eerst wordt aangesloten op de computer, detecteert Windows nieuwe hardware, waarvoor de drivers automatisch worden geïnstalleerd. Als het installatieproces is voltooid, moet u mogelijk de computer opnieuw opstarten.

Een opname maken

SpeechExec kan tijdens het opnemen worden bestuurd door middel van een Philips SpeechMike dicteermicrofoon, een Philips PocketMemo voice recorder of door te klikken op de knoppen op de werkbalk.

Opmerking

 • Voor de beste resultaten, spreekt u duidelijk en houdt u de microfoon op een afstand van ongeveer 10 tot 15 centimeter van uw mond.

 • Standaard is het venster van SpeechExec niet zichtbaar op de achtergrond terwijl de recorder open is. U kunt de zichtbaarheid van het SpeechExec venster instellen via Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Zichtbaarheid.

Tip

Klik in het opnamevenster op de knop see_adjust-record-volume.png om het opnamevolume te wijzigen.

Opnemen met SpeechMike

SpeechMike met drukknoppen:

Tip

Gebruik ‘Push-To-Dictate’-opname om direct te starten met opnemen door opnameknop g op de SpeechMike ingedrukt te houden. Als u opnameknop g loslaat, stopt het opnemen. ‘Push-To-Dictate’ kunt u inschakelen in het menu Instellingen van de SpeechExec Recorder (onder Audio-instellingen > Opnemen).

 1. Start SpeechExec.

 2. Zorg dat het docking station van de SpeechMike op uw computer is aangesloten.

 3. Druk op opnameknop g op de SpeechMike om het opnemen te starten.

  • Het opnamevenster wordt weergegeven.

  • Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.

 4. Voor korte onderbrekingen in uw opnamen of om de opname te stoppen, druk op de g opnameknop. Druk opnieuw op de g opnameknop om verder te gaan met opnemen.

 5. Druk op de knop • EOL/• • PRIO om de opname te voltooien. Druk tweemaal op de knop • EOL/• • PRIO om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.

  X Het opnamebestand wordt verplaatst naar de map met Voltooide dictaten.

  X Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

Opmerking

U kunt de modus Opname standby uitschakelen in Instellingen > Algemene instellingen > Recorder/Player > Opnemen > Opname-opties.

SpeechMike met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):
 1. Start SpeechExec.

 2. Zorg dat het docking station van de SpeechMike op uw computer is aangesloten.

 3. Schuif de schuifschakelaar op de SpeechMike in de stand REC om te starten met opnemen.

  • Het opnamevenster wordt weergegeven.

  • Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.

 4. Schuif de schuifschakelaar in stand STOP voor korte pauzes. Schuif de schuifschakelaar terug in stand REC om verder te gaan met opnemen.

 5. Schuif de schuifschakelaar in stand STOP om te stoppen met opnemen.

 6. Druk op de knop • EOL/• • PRIO om de opname te voltooien. Druk tweemaal op de knop • EOL/• • PRIO om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.

  X Het opnamebestand wordt verplaatst naar de map met Voltooide dictaten.

  X Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

SpeechMike met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):
 1. Start SpeechExec.

 2. Zorg dat het docking station van de SpeechMike op uw computer is aangesloten.

 3. Druk op opnameknop g op de SpeechMike.

  • Het opnamevenster wordt weergegeven.

  • Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.

 4. Voor korte onderbrekingen in uw opnamen of om de opname te stoppen, druk op de g opnameknop. Druk opnieuw op de g opnameknop om verder te gaan met opnemen.

 5. Druk op de knop • EOL/• • PRIO om de opname te voltooien. Druk tweemaal op de knop • EOL/• • PRIO om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.

  X Het opnamebestand wordt verplaatst naar de map met Voltooide dictaten.

  X Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

Opmerking

Indien u een volledig nieuwe installatie van SpeechExec Enterprise 7 gebruikt, is de modus Opname standby automatisch uitgeschakeld. Indien u een oudere versie van SpeechExec gebruikt en deze heeft bijgewerkt naar versie 7, moet u deze modus uitschakelen wanneer u er geen gebruik van wenst te maken.

U kunt de modus Opname standby uitschakelen in Instellingen > Algemene instellingen > Recorder/Player > Opnemen > Opname-opties.

Opnemen met PocketMemo

PocketMemo met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):
 1. Start SpeechExec.

 2. Sluit de PocketMemo aan op uw computer met een USB-kabel.

 3. Schuif de schuifschakelaar op de PocketMemo in de opnamepositie om te beginnen met opnemen.

  • Het opnamevenster wordt weergegeven.

  • Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.

 4. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes of om de opname af te breken. Schuif de schuifschakelaar in de opnamepositie als u verder wilt gaan met opnemen.

 5. Druk op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder om de opname te markeren als voltooid.

  Druk tweemaal op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder om een prioriteitsstatus toe te wijzen aan de opname.

  X De opname wordt geüpload naar SpeechExec en wordt verplaatst naar de map Voltooide dictaten in de werklijst.

PocketMemo met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):
 1. Start SpeechExec.

 2. Sluit de PocketMemo aan op uw computer met een USB-kabel.

 3. Druk in de stopmodus op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder.

  • De status van het apparaat is Opname standby modus.

  • Het opnamevenster wordt weergegeven.

  • Het opnamelampje op de SpeechMike brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.

 4. Schuif de schuifschakelaar in afspeelstand om te starten met opnemen.

 5. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes of om de opname af te breken. Schuif de schuifschakelaar in afspeelstand om verder te gaan met opnemen.

 6. Druk op de functietoets aan de linkerzijde van de voice recorder om de opname te markeren als voltooid.

  Druk tweemaal op de functietoets aan de rechterzijde van de voice recorder om een prioriteitsstatus toe te wijzen aan de opname.

  X De opname wordt geüpload naar SpeechExec en wordt verplaatst naar de map Voltooide dictaten in de werklijst.

Opnemen met SpeechAir

 1. Open de voice recorder-app op uw SpeechAir.

 2. Zorg ervoor dat u het opnamescherm kunt zien en zet de schuifschakelaar in de opnamestand om het opnemen te starten speechair_record-button.png.

  Het opnamelampje brandt groen in de invoegmodus en rood in de overschrijf- of toevoegmodus als u opneemt.

 3. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes of om de opname af te breken speechair_stop-button.png. Schuif de schuifschakelaar in de opnamepositie als u verder wilt gaan met opnemen speechair_record-button.png.

 4. Om de opname te uploaden naar SpeechExec, sluit uw SpeechAir aan op uw computer met een USB-kabel of een aangesloten docking station.

  X De opname wordt geüpload naar SpeechExec en wordt verplaatst naar de map Voltooide dictaten in de werklijst.

Opnemen met SpeechOne

 1. Start SpeechExec.

 2. Zorg dat het docking station van de SpeechOne op uw computer is aangesloten.

 3. Druk een keer op de toets Opnemen op het docking station of druk een keer op de headset- en volumeknop op de headset om een opname te starten.

 4. Druk opnieuw op de toets Opnemen op het docking station of op de headset- en volumeknop op de headset om een opname te stoppen.

Opmerking

Als u een Skype-oproep ontvangt terwijl u met een opnamesessie bezig bent en deze oproep aanneemt, moet u na afloop van het gesprek opnieuw op de knop Opnemen of headset/volume drukken om verder te gaan met de opname.

Een opname maken met SpeechOne en afstandsbediening

U kunt de afstandsbediening van de SpeechOne-headset net zo gebruiken als uw SpeechMike met drukknopbediening. De functies van de afstandsbediening zijn exact hetzelfde. U hoeft alleen de SpeechOne-headset op te zetten en daarna uw opname te starten en beheren met de afstandsbediening. Ga voor meer informatie naar Opnemen met SpeechMike.

Een dicteerbestand afspelen

Verschillende afspeelfuncties kunnen met de SpeechMike, de PocketMemo of de knoppen op de werkbalk in de recorder of werklijst worden bestuurd.

Terugspoelen met de SpeechMike of PocketMemo

SpeechMike met drukknoppen:
 1. Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.

  X Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.

 2. Houd knop V op de SpeechMike ingedrukt om terug te spoelen. Laat knop V los als u op de gewenste positie bent aanbeland.

 3. Houd knop W op de SpeechMike ingedrukt om vooruit te spoelen. Laat knop W los als u op de gewenste positie bent aanbeland.

 4. Druk op knop e op de SpeechMike om het afspelen te starten. Druk opnieuw op e om het afspelen te stoppen.

SpeechMike of PocketMemo met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):
 1. Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.

  X Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.

 2. Schuif de schuifschakelaar op de recorder in de terugspoelstand als u het bestand snel terug wilt spoelen.

 3. Om snel vooruit te spoelen, houd de vooruitspoelknop van de SpeechMike of de functietoets aan de linkerkant van de PocketMemo ingedrukt.

 4. Schuif de schuifschakelaar in de afspeelstand om het bestand af te spelen. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om het afspelen te stoppen.

SpeechMike of PocketMemo met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):
 1. Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.

  X Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.

 2. Schuif de schuifschakelaar op de recorder in de terugspoelstand als u het bestand snel terug wilt spoelen.

 3. Schuif de schuifschakelaar op de recorder naar de vooruitspoelstand om vooruit te spoelen.

 4. Schuif de schuifschakelaar in de afspeelstand om het bestand af te spelen. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanuit het opnamevenster

 1. Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.

  X Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.

 2. Klik op de knop see_playback.png op de werkbalk om het afspelen te starten.

 3. Klik op de knop see_fast-rewind.png op de werkbalk van de speler om terug te spoelen. Klik op de knop see_playback.png op de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.

 4. Klik op de knop see_fast-forward.png op de werkbalk van de speler om vooruit te spoelen. Klik op de knop see_playback.png op de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.

 5. Druk op de knop see_stop.png op de werkbalk van de speler om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanuit de werklijst

Selecteer een dicteerbestand en klik op de knop icon_playback-play.png op de werkbalk van de werklijst om het afspelen te starten/stoppen.

Een eerder opgenomen bestand bewerken

Een eerder opgenomen bestand kan worden bewerkt als de transcriptie nog niet is gestart. U kunt een bestand bewerken door een extra opgenomen deel in te voegen, het bestand te overschrijven of een opname aan het eind van een bestand toe te voegen.

 1. Voordat u een opname bewerkt, dient u de gewenste bewerkingsmodus (invoegen of overschrijven) op uw opnameapparaat in te stellen. Om tussen de invoeg- en overschrijfmodus te schakelen, drukt u in de gestopte toestand op de toets INS/OVR op de SpeechMike. U kunt ook klikken op de knop see_witch-between-overwrite-and-insert-mode.png op de werkbalk in het opnamevenster.

 2. Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.

  X Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.

 3. Ga met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen naar de plek waar u iets wilt invoegen.

 4. Start de opname. Ga voor meer informatie over het opnemen naar Een opname maken.

Een opname voltooien, onderbreken of annuleren

Een opname als voltooid markeren

Druk op de knop • EOL/• • PRIO op de SpeechMike of op de functietoets aan de rechterkant van de PocketMemo.

U kunt ook klikken op de knop Voltooien of op see_finish.png in het opnamevenster van SpeechExec.

X Het dicteerbestand wordt opgeslagen in de map Voltooide dictaten. SpeechExec biedt extra opties voor voltooide dictaten, zoals omzetting naar een vooraf ingesteld formaat, verzending via e-mail of kopiëren naar de map Backup .

Een opname onderbreken

Zet de status van een opname op onderbreken om de opname tijdelijk de onderbreken en later af te maken.

Een opname onderbreken:

Klik in het opnamevenster op see_suspend.png Opslaan als concept.

X Het dicteerbestand wordt opgeslagen in de map Voltooide dictaten.

Een opname annuleren

Klik op de knop see_header-close.png Afsluiten in het opnamevenster om een opname te annuleren zonder deze op te slaan.

Een instructie opnemen

Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. SpeechExec ondersteunt twee soorten instructies:

 • Gesproken instructies worden in het geluidsbestand van het dictaat opgeslagen op de plek waar ze werden opgenomen.

  Voorbeelden: de juiste spelling van een naam of technische term, of instructies om een nieuwe alinea te beginnen

 • Speciale instructies worden normaal gesproken aan het begin van een dictaat opgenomen en bevatten informatie met betrekking tot het dictaat. Speciale instructies worden in een apart geluidsbestand opgeslagen.

  Voorbeelden: instructies voor documentopmaak, namen van personen voor wie een exemplaar bedoeld is of leveringsinstructies

Een gesproken instructie opnemen

 1. Zorg ervoor dat u in de opnamemodus bent.

 2. Klik in SpeechExec op de knop see_record-a-spoken-instruction.png in het opnamevenster.

  Houd knop -i- op de SpeechMike met schuifschakelaarbediening ingedrukt.

  Houdt de knop INS/OVR ingedrukt op de SpeechMike met drukknopbediening.

 3. Dicteer de instructie.

  X De instructie zal worden opgenomen in het dicteerbestand zonder uw dictaat te overschrijven.

 4. Druk opnieuw op de knop see_record-a-spoken-instruction.png of laat de knop op de SpeechMike of de PocketMemo los als de gesproken instructie is voltooid.

  X De gesproken instructie wordt weergegeven als een witte balk in de positieschuif.

  sed_recorder_spokeninstr.png
 5. Ga verder of stop met opnemen.

Opmerking

Een gesproken instructie kan net als elk ander onderdeel van een dicteerbestand worden verwijderd: Verwijder het gedeelte van de opname dat een of meer gesproken instructies bevat (zie Een dicteerbestand verwijderen). U kunt ook opnemen over de gesproken instructie (zie Een eerder opgenomen bestand bewerken).

Een speciale instructie opnemen

 1. Klik op de knop see_record-a-special-instruction.png in het opnamevenster.

 2. Dicteer de speciale instructie.

  X Speciale instructies worden opgeslagen in een apart geluidsbestand en vervolgens toegevoegd aan het dictaat.

 3. Druk opnieuw op de knop see_record-a-special-instruction.png in het opnamevenster als de speciale instructie is voltooid.

 4. Om een speciale instructie af te spelen, klikt u op de knop see_playback-special-instruction.png in het opnamevenster.

 5. Klik op de knop see_delete-special-instruction.png in het opnamevenster om de speciale instructie te verwijderen.

Een dicteerbestand verwijderen

Een deel van een dicteerbestand verwijderen

Slechts een deel van een dicteerbestand verwijderen:

 1. Navigeer naar het begin van het te verwijderen gedeelte via afspelen of via snel vooruit- of terugspoelen.

 2. Klik op de knop see_mark-the-beginning-of-a-section-to-be-deleted.png in het opnamevenster.

 3. Ga naar het einde van de te verwijderen sectie.

 4. Klik op de knop see_mark-the-end-of-a-section-to-be-deleted.png in het opnamevenster.

  X Het gedeelte is op de positieschuif rood gekleurd.

 5. Klik op de knop see_delete-marked-section.png bin het opnamevenster om het gedeelte te verwijderen. Klik op de knope see_remove-the-deletion-marks.png om de verwijderingsmarkeringen (het rode frame) ongedaan te maken.

 6. Klik op see_undo-the-last-deletion.png om de laatste verwijdering ongedaan te maken.

Een dicteerbestand volledig verwijderen

 1. Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklijst. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.

 2. Klik op Bewerken > Verwijderen op de menubalk of druk op de Delete-toets van het toetsenbord om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.