Skip to main content

SpeechExec Pro Dictate

Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de Algemene instellingen kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.

 2. Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechtertabblad weer te geven.

 3. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan of klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

see_general-settings.png

Opmerking

Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

Mapinstellingen configureren

SpeechExec stelt u in staat de mapinstellingen te configureren, bijv. om enkele van de standaardmaplocaties te wijzigen in netwerkpaden.

Om de instellingen te wijzigen:

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.

 2. Klik Werklijst > Mappen op het linker vliegtuig.

 3. Kies de map die u wilt bewerken en wijzig de instellingen in de Mapeigenschappen sectie. Om het pad te wijzigen, klikt u op de folder_icon.png icoon.

  folder-settings.png

  Opmerking

  Als u netwerkpaden wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u dezelfde paden gebruikt voor auteurs als voor de gekoppelde transcriptionists.

 4. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan of klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

Wijzig mappenpaden van het standaardpad naar de gedeelde map op het netwerk

Wanneer de software is geïnstalleerd, wordt er een speciale SpeechExec-map met submappen gemaakt in de map Documenten van de aangemelde gebruiker. Als u de bestanden wilt delen, moet u een gedeelde map op het netwerk maken met de juiste machtigingen en SpeechExec configureren om deze gedeelde mappen te gebruiken.

Om de instellingen te wijzigen:

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.

 2. Klik Werklijst > Mappen op het linker vliegtuig.

  • SpeechExec Dictate: kiezen Finished dictations en stel de Pad in de Map eigenschappen naar het pad van de gedeelde map op het netwerk.

  • SpeechExec Transcribe: Kies Pending en stel de Pad in de Map eigenschappen naar het pad van de gedeelde map op het netwerk.

PocketMemo-configuratiewizard

De PocketMemo-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een PocketMemo.

 1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.

 2. Start de Philips SpeechExec software.

 3. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer DPM-configuratie > DPM-wizard in de lijst aan de linkerkant.

 4. Klik op Start Wizard... om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de PocketMemo in te stellen.

 5. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de PocketMemo te bevestigen.

Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een PocketMemo worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

 1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.

 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer DPM-configuratie > DPM-instellingen in de lijst aan de linkerkant.

 3. Klik op Configuratie starten....

  X Het venster Recorderconfiguratie opent.

 4. Klik op Downloaden in het linkertabblad.

 5. Selecteer de te downloaden bestanden op de PocketMemo. Met de downloadinstellingen kan de gebruiker aangeven of bestanden na het downloaden van de PocketMemo moeten worden verwijderd of niet.

 6. Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

SpeechMike-configuratiewizard

De SpeechMike-configuratiewizard begeleidt gebruikers door het configuratieproces van het apparaat en de instellingen van een SpeechMike.

 1. Sluit de SpeechMike aan op de computer.

 2. Start de Philips SpeechExec software.

 3. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer Configuratie SpeechMike > Configuratiewizard uit de lijst aan de linkerkant.

 4. Klik op Start Wizard... om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechMike in te stellen.

 5. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechMike te bevestigen.

SpeechAir-configuratiewizard

De SpeechAir-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een SpeechAir.

 1. Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.

 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer SpeechAir-configuratie > Apparaat configureren in de lijst aan de linkerkant.

 3. Klik op SpeechAir-wizard openen... om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechAir in te stellen.

 4. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechAir te bevestigen.

Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een SpeechAir worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

 1. Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.

 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer SpeechAir-configuratie > Download in de lijst aan de linkerkant.

 3. Selecteer in de sectie Bestandstype downloaden welke bestanden u vanuit SpeechAir wilt downloaden. De gebruiker kan met de downloadinstellingen eveneens aangeven of bestanden na het downloaden van de SpeechAir moeten worden verwijderd of niet.

 4. Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

SpeechOne-configuratiewizard

De SpeechOne-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een SpeechOne.

 1. Zorg ervoor dat de SpeechOne aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.

 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteer Configuratie SpeechOne > Apparaat configureren in de lijst aan de linkerkant.

 3. Klik op Wizard starten... om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechOne in te stellen.

 4. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechOne te bevestigen.

Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een clouddicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u een dictaat naar SpeechLive verstuurd, heeft u een geldig SpeechLiveaccount nodig. Als u SpeechLive nog niet gebruikt, maakt u een nieuw gebruikersaccount aan op www.speechlive.com.

SpeechLive configureren

 1. Klik op Start SpeechLive icon_start-speechlive.png op de werkbalk.

  X De SpeechLiveconfiguratiewizard wordt geopend.

 2. Voer uw e-mail adres en wachtwoord in.

 3. Klik op Volgende.

  X De SpeechExec dicteersoftware is nu aan uw gebruikersaccount van SpeechLive gekoppeld.

Opmerking

Voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive en de services van SpeechLive, bijvoorbeeld transcriptie, visitatie speechlive.com/help.

Spraakherkennings­functies

SpeechExec kunnen worden gebruikt voor het de gehele dicteer- en transcriptieworkflow, inclusief de interface van Dragon NaturallySpeaking spraakherkenning. Op deze manier heeft u de controle over het hele proces van dicteren, spraakherkenning en correctie van het einddocument in SpeechExec.

Opmerking

 • U heeft een extra licentie van SpeechExec nodig om de spraakherkenningsfuncties te activeren. Neem voor meer informatie over upgraden contact op met uw lokale Philips-verkoper.

 • Klik op Help > Licentie-info op de menubalk om de licentie te activeren als u al een spraakherkenningslicentie van SpeechExec heeft aangeschaft.

Spraakherkenning instellen

SpeechExec installeert alleen de noodzakelijke bestanden en onderdelen om toegang te krijgen tot de app en functies voor spraakherkenning. De spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking dient apart te worden aangeschaft en geïnstalleerd. Voor meer informatie over de installatie, configuratie, training en aanpassing van Dragon NaturallySpeaking kunt u kijken in de gebruikershandleiding van Dragon NaturallySpeaking.

Opmerking

Zorg ervoor dat er niet te veel programma's tegelijk op de achtergrond werken zodat de Dragon-spraakherkenning optimaal kan functioneren. Als er meerdere programma tegelijk op de achtergrond werken, kan dit de computer vertragen en het functioneren van de Dragon-spraakherkenning negatief beïnvloeden.

Om Dragon NaturallySpeaking voor spraakherkenning te gebruiken, heeft u een Dragon-gebruikersprofiel met een geldige gebruikersnaam en een dicteerapparaat nodig. Ga voor meer informatie naar Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken.

Gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen op de lokale harde schijf (C:) of op een server waar iedereen via een netwerkverbinding toegang toe heeft (roamingprofielen).

Stel het programma als volgt in voordat u gebruik maakt van de spraakherkenningsfunctie:

Opmerking

Als u de Dragon-spraakherkenningssoftware apart installeert, raden wij u aan om alle gerelateerde instellingen (bijv. gebruikersprofielen of woordenlijst) via de balk van Dragon en niet via SpeechExec of de spraakherkenningsrecorder van SpeechExec.

 • Schakel de spraakherkenningsfuncties in het instellingsmenu van SpeechExec in bij Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen > Spraakherkenningsinstellingen.

 • Klik op uw Dragon-gebruikersprofiel.

 • Om uw gebruikersprofiel te verbeteren, kunt u een woordenlijst van specifieke documenten trainen via Algemene instellingen > Spraakherkenning > Woordenlijst > Leren van specifieke documenten.

Optionele instellingen
 • Schakel het gebruik van roaming gebruikersprofielen in bij Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen.

 • Schakel het gebruik van sjablonen in bij Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Sjablonen als u wilt dat de tekst in een vooraf opgemaakt document komt te staan.

 • Schakel de automatische start van de herkenningswachtrij in bij Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Offline-herkenning om de nieuw toegevoegde dicteerbestanden automatisch te verwerken.

 • Schakel de automatische verzameling van gecorrigeerde dicteerbestanden ter aanpassing in bij Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Aanpassing om de Dragon-gebruikersprofielen die zijn gebaseerd op de gecorrigeerde spraakherkenningsdocumenten aan te passen.

 • Schakel de automatische start van de spraakherkenningswachtrij in zodra er bestanden van de PocketMemo- of de SpeechAir-recorder worden gedownload. Activeer deze optie bij Instellingen > Algemene instellingen > Offline-herkenning. Ga vervolgens in de DPM of de wizard van SpeechAir naar het gedeelte voor USB-download en activeer de Dragon-spraakherkenning.

Opmerking

 • Als deze optie is ingeschakeld, zijn de opties conversie, codering en andere levering na het downloaden uitgeschakeld.

 • Als u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de leveringsoptie SR (spraakherkenning) ook is ingeschakeld op de PocketMemo en de voice recorder-app op SpeechAir.

Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken

Een nieuw gebruikersprofiel aanmaken

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen.

 2. Klik in de sectie Spraakherkenningsinstellingen op Nieuw Dragon-profiel aanmaken....

  X Het venster Nieuw gebruikersprofiel opent.

 3. Klik vervolgens op Nieuw... en volg de instructies op het scherm.

Opmerking

 • Selecteer Microphone: SpeechMike III wanneer u nieuwe Dragon-profielen aanmaakt en een Philips SpeechMike-microfoon gaat gebruiken. SpeechMike III als uw audio-apparaat in het instelvenster voor profielen in Dragon.

 • Als u een nieuw Dragon-profiel en een Philips PocketMemo recorder gebruikt, selecteer Transcriptiebron als uw audioapparaat in het instelvenster van Dragon voor profielen.

 • Selecteer Headset Microphone: SpeechMike III wanneer u nieuwe Dragon-profielen aanmaakt en een Philips SpeechOne dicteerheadset gaat gebruiken. SpeechMike III als uw audio-apparaat in het instelvenster voor profielen in Dragon.

 • Wij raden u aan om een USB-microfoon als dicteerbron te gebruiken. Alleen deze bron kan worden gebruikt om in SpeechExec dicteerbestanden op te nemen.

 • Gebruik dezelfde auteursnaam voor uw Dragon-profiel als voor uw SpeechExec-profiel. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Dragon profielen > Gebruikersnaam en kies het relevante Dragon-profiel uit de keuzelijst.

Een bestaand profiel upgraden

U kunt Dragon-profielen die u in oudere versies van Dragon NaturallySpeaking heeft aangemaakt upgraden. Na de upgrade kunt u deze profielen met Dragon in SpeechExec gebruiken.

Opmerking

Deze functie is niet beschikbaar als de optie Gebruik Dragon roaming is ingeschakeld.

Een bestaand profiel upgraden:

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen.

 2. Klik op Upgrade oude profielen....

 3. Als er wordt gevraagd of de app dingen op uw apparaat mag wijzigen, klikt u op Ja.

 4. Volg de instructies op het scherm om uw oude profiel te upgraden.

Spraakherkenning gebruiken

SpeechExec ondersteunt twee soorten spraakherkenning. De woorden worden op uw scherm getranscribeerd terwijl u dicteert (online spraakherkenning) of bestanden die vooraf zijn opgenomen (bijvoorbeeld op een PocketMemo of een SpeechAir) worden getranscribeerd zodra ze op uw computer worden gezet (offline spraakherkenning).

Online spraakherkenning

Dicteer direct in de spraakherkenningssoftware en laat uw gesproken tekst direct door Dragon transcriberen.

 1. Sluit uw dicteerapparaat aan op uw computer.

 2. Maak een dictaat met spraakherkenning aan in SpeechExec door middel van de optie icon_new-speech-recognition.png Nieuw bestand met spraakherkenning op de werkbalk of het Bestandsmenu.

  X Het scherm SpeechExec spraakherkenningsrecorder wordt geopend.

 3. Start de opname. Ga voor meer informatie over het opnemen naar Een opname maken.

  Opmerking

  Terwijl u praat, worden uw woorden op het scherm getranscribeerd. U kunt de getranscribeerde tekst tijdens of na het opnemen corrigeren.

 4. Druk kort op knop V of W op de SpeechMike om het vorige of volgende woord voor bewerken of corrigeren te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop • EOL/• • PRIO om een of meer woorden voor de cursor te selecteren.  Selecteer het woord dat niet goed is herkend en druk op de knop INS/OVR op de SpeechMike om het dialoogvenster voor correctie of spelling van Dragon NaturallySpeaking weer te geven. Als er geen tekst is geselecteerd, zal het woord of de zin voor de cursor worden gebruikt.

  Tip

  Bepaal het dialoogvenster dat moet worden weergegeven door op de knop INS/OVR te drukken bij Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Snelkoppelingen > Online-recorder.

 5. Kies als de opname is voltooid een van de volgende opties van de werkbalk of uit het Bestandsmenu:

  • Voltooien: Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map Archief en de status verandert in Transcription finished. Er wordt een tekstdocument (.rtf) met de getranscribeerde tekst bij het dicteerbestand gevoegd.

   Opmerking

   De map Archief wordt standaard verborgen. Om de map Archief in de mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Archief en wijzig de optie Zichtbaar in Ja.

  • Ter correctie opsturen: Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map Voltooide dictaten en de status verandert in Wachtend op correctie. Er wordt een tekstdocument (.rtf) met de getranscribeerde tekst bij het dicteerbestand gevoegd.

  • Opslaan als concept: Zet de status van een opname op onderbreken om de opname tijdelijk de onderbreken en later af te maken. De opname wordt opgeslagen in de map Onderbroken.

Offline spraakherkenning

Neem een dictaat op op uw voice recorder en laat uw dicteerbestanden transcriberen door Dragon nadat u ze op uw SpeechExec hebt gezet.

 1. Download een eerder opgenomen bestand van uw PocketMemo of SpeechAir (zie Opnames van een voice recorder downloaden) of maak een nieuw dicteerbestand aan in SpeechExec via icon_new-dictation.png op de werkbalk of via het bestandsmenu (zie Een opname maken).

 2. Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklijst.

 3. Klik op icon_add-to-speech-recognition-queue.png Aan Dragon-spraakherkenningswachtrij toevoegen op de werkbalk om de geselecteerde bestanden voor spraakherkenning in de wachtrij van het venster Herkenning en aanpassing rij te zetten.

 4. Klik op see_start-recognition.png Start herkenningswachtrij in het venster Herkenning en aanpassing rij om het spraakherkenningsproces te starten.

  X Als het spraakherkenningsproces is voltooid, wordt het dicteerbestand verplaatst naar de map Voltooide dictaten en verandert de status in Wachtend op correctie. Er wordt een tekstdocument (.rtf) van de getranscribeerde tekst bij het dictaat gevoegd.

Opmerking

 • De naam van het gebruikersprofiel voor Dragon NaturallySpeaking moet identiek zijn aan de auteursnaam in SpeechExec en de auteursnaam die u gebruikt voor opnames op een voice recorder. De spraakherkenningssoftware kan de dictaten niet herkennen als de profielnaam van Dragon en de auteursnaam niet overeenkomen. Neem in dit geval contact op met uw systeembeheerder.

 • Spraakherkenning wordt niet ondersteund voor de volgende dicteerbestanden:

  • .wav-bestanden met een samplingfrequentie van minder dan 11kHz.

  • Gecodeerde dictaten

Afspelen en corrigeren van getranscribeerde opnames

 1. Dubbelklik op een spraakherkenbaar dictaat in de werklijst.

  X Het bestand wordt geopend in de SpeechExec spraakherkenningsrecorder.

 2. Gebruik de knoppen op de werkbalk van de spraakherkenningsrecorder, de SpeechMike of de PocketMemo, om terug te spoelen, vooruit te spoelen of af te spelen. Ga voor meer informatie naar Een dicteerbestand afspelen.

  X De getranscribeerde tekst wordt tijdens het afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen standaard geselecteerd.

  X U kunt deze instelling wijzigen bij Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Correctie-instellingen.

Opmerking

 • Het markeren werkt mogelijk niet goed als er te veel bewerkingen of correcties worden doorgevoerd in de getranscribeerde tekst of als de hele flow van het document wordt gewijzigd.

 • Als delen van de getranscribeerde tekst worden verwijderd, blijven de corresponderende geluidsdelen in het geluidsbestand staan.

 • Dicteerbestanden met de status Transcriptie voltooid kunnen alleen worden afgespeeld. Bewerken of corrigeren is niet mogelijk.

Dicteerbestanden via e-mail versturen

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden direct via e-mail worden verzonden naar de transcribent of een andere persoon.

Opmerking

Als u geen verbinding heeft met het internet is de QuickSend-optie (indien geactiveerd) niet beschikbaar. Alle dicteerbestanden zullen dan worden opgeslagen in de map Te versturen taken. U kunt deze bestanden verzenden zodra u verbonden bent met het internet.

Een e-mailaccount instellen

U heeft een e-mailprofiel nodig om dicteerbestanden direct via SpeechExec te versturen zonder daarbij de standaard e-mailapp van de computer te gebruiken.

Opmerking

Als er geen e-mailprofiel is ingesteld, worden e-mails via de standaard e-mailapp van de computer verzonden (bijv. Microsoft Outlook).

Een e-mailprofiel aanmaken:

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Levering > E-mail in de lijst aan de linkerkant.

 2. Deselecteer de optie Standaard e-mailprogramma gebruiken om dictaten te verzenden (QuickSend).

 3. Klik op Toevoegen... om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op OK.

  X Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.

 4. Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op OK om de instellingen op te slaan.

Handmatig dicteerbestanden via e-mail verzenden

U kunt dictaten handmatig verzenden met de QuickSend-optie en uw standaard e-mailprogramma. U kunt uw dictaten ook opslaan in de map Te versturen taken en alle gebundelde bestanden later verzenden.

Opmerking

Als u de optie QuickSend wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat deze is ingeschakeld via Instellingen > Algemene instellingen > Levering > E-mail.

Dicteerbestanden handmatig verzenden:

 1. Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklijst.

 2. Klik op icon_submit-for-email.png Per e-mail verzenden.

  X Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, verschijnt er een e-mailvenster met de gekoppelde dicteerbestanden in de standaard e-mailapp van de computer of in het geconfigureerde e-mailprofiel.

  X Als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld, opent er voor elk in de map Te versturen taken opgeslagen dicteerbestand een conceptbericht.

 3. Voer de ontvangers en hoofdtekst in en voeg bijlages toe.

 4. Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, klikt u op Verzenden om het bericht te verzenden.

  Klik op OK om het concept te sluiten en de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld.

 5. Om de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden, klik op de knop icon_send-and-receive.png Verzenden en ontvangen in de menubalk.

  X Alle dicteerbestanden in de map Te versturen taken worden verzonden. Zie Dicteerbestanden automatisch versturen voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map Te versturen taken kunt opslaan.

Opmerking

 • De map Te versturen taken wordt standaard verborgen. Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Te versturen taken en verander de optie Zichtbaar in Ja.

 • Er kunnen niet meer dan vijf dicteerbestanden tegelijk aan een e-mail worden gekoppeld. Als er meer dan vijf dicteerbestanden geselecteerd zijn, maakt SpeechExec automatisch een nieuwe e-mail aan voor elke groep van vijf bestanden, die de gebruiker handmatig moet verzenden.

Automatische e-mailverzending instellen

U kunt dicteerbestanden automatisch klaarmaken voor verzending per e-mail als een opname is voltooid of als de bestanden worden gedownload van een PocketMemo of een SpeechAir.

Voor de SpeechExec-recorder:
 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen.

 2. Ga naar Dictaat > Voltooide dictaten in de lijst aan de linkerkant om automatische verzending na het voltooien van een dicteerbestand op de SpeechExec recorder in te stellen. Activeer de e-mail optie.

 3. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

  X Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map Te versturen taken als ze voltooid zijn.

 4. Klik op de knop icon_send-and-receive.png Verzenden en ontvangen in de werkbalk om alle dicteerbestanden in de map Te versturen taken te verzenden. Zie Dicteerbestanden automatisch versturen voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map Te versturen taken kunt opslaan.

Voor PocketMemo:
 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen.

 2. Ga naar DPM-configuratie > Levering na download om automatische verzending na het downloaden van een dicteerbestand van een PocketMemo in te stellen. Activeer de e-mail optie. Indien gewenst klikt u op Configureren om de standaardinhoud voor e-mails (ontvangers, onderwerp, hoofdtekst, bijlagen) in te stellen.

  X Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map Te versturen taken als ze worden gedownload van een PocketMemo.

 3. Klik op de knop icon_send-and-receive.png Verzenden en ontvangen in de werkbalk om alle dicteerbestanden in de map Te versturen taken te verzenden. Zie Dicteerbestanden automatisch versturen voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map Te versturen taken kunt opslaan.

Voor SpeechAir:
 1. Sluit uw SpeechAir aan op de computer.

 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen.

 3. Om automatische verzending in te stellen nadat een dicteerbestand van de SpeechAir is gedownload, selecteer SpeechAir-configuratie > Apparaat configureren > SpeechAir-wizard openen.

 4. Activeer in de sectie USB-download van de SpeechAir wizard de optie E-mailaflevering.

 5. Klik op Voltooien om de instellingen op te slaan.

  X Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map Te versturen taken als ze van de SpeechAir worden gedownload.

 6. Klik op de knop icon_send-and-receive.png Verzenden en ontvangen in de werkbalk om alle dicteerbestanden in de map Te versturen taken te verzenden. Zie Dicteerbestanden automatisch versturen voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map Te versturen taken kunt opslaan.

Opmerking

De map Te versturen taken wordt standaard verborgen. Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Te versturen taken en verander de optie Zichtbaar in Ja.

Dicteerbestanden automatisch versturen

Standaard worden dicteerbestanden in de map Te versturen taken alleen verzonden nadat u in de werkbalk op de knop icon_send-and-receive.png Verzenden en ontvangen heeft geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en de dicteerbestanden automatisch verzenden.

Dictaten automatisch verzenden:

 1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer Levering > Verzenden/Ontvangen in de lijst aan de linkerkant.

 2. Activeer de optie Automatisch verzenden en ontvangen en geef een tijdsinterval op voor het automatisch verzenden van dictaten.

 3. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

  X De dicteerbestanden in de map Te versturen taken zullen nu automatisch per e-mail worden verzonden.