VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Wykrywanie i usuwanie usterek

W poniższej tabeli znajdziesz najczęstsze problemy napotykane podczas korzystania z urządzenia VoiceTracer. Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu z pomocą przedstawionych informacji, skontaktuj się z partnerem firmy Philips, u którego zakupiono urządzenie.