Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez Speech Processing Solutions GmbH na podstawie licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V. Wszelkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

September, 2022