Skip to main content

SpeechMike Premium Air (SMP4000)

Din SpeechMike

Vi är glada över att du har valt en enhet från Philips. På vår webbplats hittar du matnyttigt material som användarhandböcker, hämtning av programvara och garantiinformation: www.philips.com/dictation.

Viktiga funktioner och fördelar

 • Trådlös inspelning och uppspelning

 • Trådlös laddning

 • Lång batteritid

 • Överlägsen inspelningskvalitet

 • Brusfri mikrofon

 • Ergonomisk design

Förpackningens innehåll

smp4000_front.svg

Dikteringsmikrofon

SpeechMike docking station

Dockningsstation

USB cable

Mikro-USB-sladd (x2)

smp4000_outlet-adapter.png

Strömförsörjningsenhet och adaptrar för eluttag

Quick Start Guide

Snabbstartguide

Översikt

smp4000_numbered-overview.svg
smp4000_numbered-overview_backside.svg
 1. Mikrofon

 2. Inspelningsindikator

 3. Indikator för trådlös anslutning

 4. Indikator för batteri/kommando

 5. Indikator för infoga/ersätt, indikator för knappläge

 6. Knappen End-of-letter/priority (Avsluta brev/prioritet)

 7. Instruktionsknapp

 8. Knappen Insert/overwrite (Infoga/ersätt)

 9. Inspelningsknapp

 10. Knapp för snabbspolning bakåt

 11. Knapp för snabbspolning framåt

 12. Uppspelnings-/pausknapp

 13. Vänster musknapp

 14. Touch-navigering/vänster musknapp

 15. Höger musknapp

 16. Programmerbara funktionsknappar

 17. Högtalare

 18. Strömbrytare

 19. Kommandoknapp

 20. Vänster musknapp

 21. Mikro-USB-port för laddning

Översikt över dockningsstationen

smp4000_docking_station_front-overview.svg
smp4000_docking_station_back-overview.svg
 1. Laddningsindikator

 2. Indikator för trådlös anslutning

 3. Port för fotkontroll

 4. Mikro-USB-port för PC-anslutning

 5. Mikro-USB-port för laddning

 6. Kensington Security Slot