Skip to main content

SpeechMike Premium Touch (SMP3710, SMP3810)

Certifieringar

Öppen programvara

Produkter som nämns i den här användarhandboken kan innehålla programvara med öppen källkod.

Speech Processing Solutions GmbH åtar sig härmed att på begäran leverera en kopia av den fullständiga källkoden för de upphovsrättsskyddade öppna programpaketen som används inom den här produkten när respektive programlicens kräver detta. Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köp av produkten. Om du vill ha källkoden kan du skicka ett mejl på engelska till: info@speech.com.

Varken Speech Processing Solutions GmbH eller dess dotterbolag ska hållas ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller mot tredje part för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part har åsamkats till följd av olyckshändelse, felaktig användning eller hantering av produkten, otillåtna ändringar eller reparationer av produkten eller underlåtelse att följa tillverkarens anvisningar om drift och underhåll.

Användarhandboken har ingen juridisk funktion. Vi tar inget ansvar för ändringar, felaktigt innehåll eller tryckfel.