Skip to main content

SpeechExec Enterprise Dictate

Aan de slag

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u Philips SpeechExec Enterprise.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

 • een auteursnaam op te geven waaraan uw dictaten kunnen worden herkend

 • de naam van en de (netwerk)locatie waar u uw voltooide dictaten wilt opslaan op te geven

 • het standaard Werktype in te stellen (Notitie, Brief, Rapport, Protocol of Samenvatting) dat aan dictaten moet worden toegewezen

 • Start een andere wizard om een PocketMemo of een SpeechAir te configureren.

De gebruikerswizard herstarten

Als u de gebruikerswizard opnieuw wilt gebruiken, kunt u hem altijd opnieuw starten.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten.

 2. Vink het vakje naast Wizard Nieuwe gebruiker starten aan.

 3. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

  X De volgende keer dat u SpeechExec opstart, wordt de gebruikerswizard meteen geopend.

Opmerking

 • Als u gebruik wilt maken van de spraakherkenningsfuncties van SpeechExec en al een gebruikersprofiel hebt aangemaakt in Dragon NaturallySpeaking dient u dezelfde naam voor uw auteursnaam in SpeechExec gebruiken. Ga voor meer informatie naar Spraakherkennings­functies.

 • U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar Instellingsmenu.

Tip

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin u uw voltooide dictaten opslaat. Transcribenten hebben dan toegang tot de map en kunnen hun mappen in de wachtrij toewijzen aan uw map Voltooide dictaten.

Een gebruikersprofiel toevoegen of wijzigen

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Regels > Auteursprofielen.

 2. Klik op Toevoegen... anom een gebruikersprofiel toe te voegen en kies de gewenste instellingen. Klik op een profiel uit de lijst en klik vervolgens op Aanpassen... om een bestaand gebruikersprofiel te wijzigen.

 3. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

 4. Selecteer de gewenste auteur in de rechterbenedenhoek van het SpeechExec venster.

  author-selection.png

SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

 • Druk op F1 op het toetsenbord.

 • Klik op see_contents-and-index.png op de werkbalk in de werklijst of in de recorder.