Skip to main content

SpeechExec Basic Dictate

SpeechExec Basic Dictate

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips sköldsymbol är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH på licens från Koninklijke Philips N.V. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

March, 2024