Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Pomembno

Ne izvajajte nobenih prilagoditev ali sprememb, ki niso opisane v tem priročniku. Upoštevajte vsa varnostna navodila, da zagotovite pravilno delovanje naprave. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja varnostnih navodil.

Varnostna navodila

 • Napravo varujte pred dežjem in tekočinami, da preprečite poškodbe naprave ali kratek stik.

 • Naprave ne izpostavljajte močni vročini, ki jo oddajajo grelne naprave, ali neposredni sončni svetlobi.

 • Kable zaščitite pred poškodbami zaradi zmečkanja, zlasti na vtičih in na izhodu kabla iz ohišja.

 • Ne izvajajte nobenih vzdrževalnih del, ki niso opisana v tem uporabniškem priročniku. Naprave ne razstavljajte na posamezne dele, da bi jo popravili. Napravo lahko popravljajo samo v pooblaščenih servisnih centrih.

 • Vse brezžične naprave so lahko dovzetne za motnje, ki lahko vplivajo na delovanje.

 • Varnostno kopirajte svoje podatke in posnetke. Proizvajalčeva garancija ne zajema izgube podatkov zaradi dejanj uporabnika.

Vgrajena akumulatorska baterija

 • Ta naprava vsebuje vgrajeno litij-polimerno baterijo, ki je uporabnik ne sme zamenjati. Baterijo lahko zamenjajo samo v pooblaščeni servisnih centrih ali pooblaščeni partner družbe Philips za opremo za snemanje narekov.

 • Baterije vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Rabljene baterije je treba odvreči na uradnih zbiralnih mestih.

Ponastavitev podatkov

Philips VoiceTracer ima notranji pomnilnik z 8 GB vgrajenega prostora. Če želite izvesti tovarniško ponastavitev podatkov, upoštevajte naslednja opozorila:

 • Varnostno kopirajte svoje podatke in posnetke. Tovarniška ponastavitev podatkov bo izbrisala vse podatke v napravi.

 • Če boste pomnilnik formatirali na računalniku, lahko pride do nezdružljivosti z napravo. Pomnilnik formatirajte le v napravi.

Zaščita sluha

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednje smernice:

 • Nastavite zmerno glasnost in slušalk ne uporabljajte predolgo za poslušanje.

 • Še posebej pazite, da glasnosti ne nastavite glasneje, kot je priporočljivo za vaš sluh.

 • Glasnosti ne nastavite tako visoko, da ne slišite, kaj se dogaja okoli vas.

 • V potencialno nevarnih situacijah bodite zelo previdni ali začasno prekinite uporabo.

 • Ne uporabljajte slušalk, ko se vozite z motornim vozilom, kolesom, rolko itd. S tem ogrožate lastno varnost in varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu ter morda kršite zakon.

Majhni otroci

Naprava in njena dodatna oprema morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih zunaj dosega majhnih otrok.

Pravne omejitve pri snemanju

 • Za uporabo snemalne funkcije naprave se uporabljajo pravne omejitve, ki morda veljajo v vaši državi. Prav tako spoštujte zasebnost in osebnostne pravice drugih oseb, če snemate govore ali predavanja.

 • Če želite snemati telefonske klice, preverite, ali je to v vaši državi zakonito. V nekaterih državah boste morda pravno zavezani, da osebo, s katero se pogovarjate po telefonu, obvestite, da snemate pogovor.

Čiščenje in razkuževanje

 • Pred čiščenjem odklopite vse kable iz naprave.

 • Napravo očistite z mehko in suho krpo.

 • Za razkuževanje naprave uporabljajte izdelke za razkuževanje površin v kliničnih območjih in opreme za nego bolnikov, kot so robčki za razkuževanje površin.

 • Ne uporabljajte premočnih kemikalij ali močnih detergentov.

 • Pazite, da v odprtine ne pride vlaga.

 • Ne drgnite ali udarjajte po površini s trdimi ali ostrimi predmeti, saj lahko površino opraskate in trajno poškodujete.

Odlaganje starega izdelka

WEEE

Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je priložen izdelku, pomeni, da je izdelek zajet v Direktivi 2011/65/EU. Pozanimajte se o lokalnem ločenem zbiranju električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem starega izdelka boste preprečili morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi.

O tem uporabniškem priročniku

Na naslednjih straneh boste našli hiter pregled vaše naprave. Za podrobne opise glejte naslednja poglavja tega uporabniškega priročnika. Pozorno preberite navodila.

Uporabljeni simboli

Namig

S tem simbolom so označeni nasveti, s katerimi boste napravo uporabljali učinkoviteje in preprosteje.

Opomba

S tem simbolom so označene opombe, ki jih morate upoštevati med rokovanjem z napravo ali njeno uporabo.

Opozorilo

Ta simbol opozarja na škodo na napravi in morebitno izgubo podatkov. Nepravilno rokovanje lahko povzroči škodo.