VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Fontos

Ne végezzen a jelen útmutatóban ismertetettektől eltérő beállításokat és módosításokat a készüléken! A készülék megfelelő működésének garantálása érdekében maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó károkért.

Biztonsági előírások

 • A készülék károsodásának vagy rövidzárlatának elkerülése érdekében ne tegye ki a diktafont eső vagy folyadék hatásának.

 • Ne helyezze a készüléket fűtőtestre vagy közvetlen napfényre, nehogy a túlzott mértékű hő kárt okozzon benne!

 • Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne gubancolódhassanak össze; különösen a csatlakozóknál és a készülékház kábelkimeneteinél figyeljen erre.

 • Ne végezzen a jelen útmutatóban ismertetettektől eltérő karbantartásokat a készüléken! Ne szerelje szét részegységeire a készüléket a javítások elvégzése céljából! A készülék javíttatását kizárólag hivatalos márkaszervizben végeztesse el.

 • Valamennyi vezeték nélküli eszköz érzékennyé válhat az interferenciára, ami kedvezőtlenül érintheti a teljesítményt.

 • Készítsen biztonsági másolatot adatairól és felvételeiről. A gyártó garanciája nem terjed ki a felhasználói műveletek okozta adatvesztésre.

Újratölthető beépített akkumulátor

 • A készülék olyan lítium-polimer akkumulátort tartalmaz, amelynek tilos a felhasználó általi kicserélése. Az akkumulátor kizárólag hivatalos márkaszervizben, vagy a Philips diktafonokkal foglalkozó hivatalos szervizpartnerénél cseréltethető ki.

 • Az akkumulátorok környezetszennyezésre alkalmas anyagokat is tartalmaznak. Az elhasználódott akkumulátorokat a szakszerű ártalmatlanításuk elvégzése érdekében a kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni.

Az adatok visszaállítása

A Philips VoiceTracer belső memóriájának kapacitása 8 GB. A gyári adatok visszaállításakor vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Készítsen biztonsági másolatot adatairól és felvételeiről. A gyári adatok visszaállításakor a készüléken tárolt valamennyi adat törlődik.

 • A memória számítógépen keresztüli formázása készülékkel kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat okozhat. A memória formázását mindig kizárólag a készüléken keresztül végezze el.

Hallásvédelem

Fejhallgató használatakor az alábbi előírások is betartandók:

 • Mérsékelt szintre állítsa be a hangerőt, és ne használja túlságosan hosszú ideig a fejhallgatót.

 • Semmiképpen se állítsa olyan szintre a hangerőt, amely károsíthatja a hallását!

 • Ne állítsa olyan szintre a hangerőt, amelynél már nem hallható, hogy mi történik a környezetében!

 • Veszélyhelyzettel fenyegető esetekben különösen óvatosan járjon el, vagy átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.

 • Ne használjon fejhallgatót motoros jármű üzemeltetése, kerékpározás, gördeszkázás stb. közben! Ellenkező esetben veszélybe sodorhatja önmagát és a közlekedés többi résztvevőjét, és esetleg az irányadó jogszabályokat is megsértheti.

Kisgyermekekkel kapcsolatos óvintézkedés

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket mindig tartsa távol a kisgyermekektől!

Hangrögzítésre vonatkozó jogszabályi korlátozások

 • A készülék hangrögzítési funkciójának használatára jogi korlátozások vonatkozhatnak az adott országban. Beszélgetések vagy előadások felvételekor tartsa tiszteletben mások magánélethez fűződő és személyiségi jogait.

 • Telefonhívások rögzítése előtt ellenőrizze, hogy az adott ország jogszabályai lehetővé teszik-e azt. Bizonyos országokban jogszabály kötelezheti Önt arra, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésére vonatkozó szándékáról a beszélgetőpartnerét is tájékoztassa.

Tisztítás és fertőtlenítés

 • Tisztítás előtt válassza le a készülék összes kábelét.

 • A készülék tisztításához puha, száraz ruhát használjon.

 • A készülék fertőtlenítéséhez kórházi felhasználás céljára vagy betegápolási felszerelések fertőtlenítésére szolgáló terméket, például felületfertőtlenítő törlőkendőt használjon.

 • Ne használjon erőteljes hatású vegyszereket vagy tisztítószereket!

 • Figyeljen rá, hogy a nedvesség ne juthasson be a készülék nyílásaiba.

 • Ne dörzsölje és ne ütögesse kemény vagy éles tárggyal a készülék felületeit, ellenkező esetben azok megkarcolódhatnak, illetve egyéb módon megrongálódhatnak.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

WEEE

A készüléken feltüntetett áthúzott kerekes szemétgyűjtő azt jelzi, hogy az érintett termék az Európai Unió 2011/65/EU irányelvének hatálya alá tartozik. Kérjük, tájékozódjon a helyi hulladékgazdálkodó szervezetnél az elektromos és elektronikus hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat, és ne dobja a feleslegessé vált régi készüléket a háztartási hulladék közé. A feleslegessé vált régi készülékek megfelelő elhelyezése segít megelőzni a környezetre és az egészségünkre gyakorolt káros hatások kialakulását.

Az útmutató ismertetése

A következő oldalak gyors áttekintést nyújtanak a készülékről. A részletes ismertetésért lásd az útmutató következő fejezeteit. Olvassa végig figyelmesen az előírásokat.

Alkalmazott szimbólumok

Tipp

A készülék hatékonyabb és egyszerűbb használatát elősegítő információkat jelölő szimbólum.

Megjegyzés

A készülék kezelésekor figyelembeveendő tudnivalókat jelölő szimbólum.

Figyelem

A készülék károsodására és lehetséges adatvesztésre figyelmeztető szimbólum. A szakszerűtlen kezelés a készülék károsodását okozhatja.