Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Upravljanje naprave in podatkov

Prenos podatkov v računalnik

Datoteke iz snemalnika VoiceTracer lahko hitro in priročno prenašate v računalnik. Napravo povežite z računalnikom s kablom USB. Snemalnik bo samodejno prepoznan kot pomnilniška naprava. Ni vam treba namestiti nobene programske opreme.

Za več informacij o povezavi naprave z računalnikom glejte sliko v razdelku Polnjenje baterije.

Opozorilo

Med prenosom datotek ne izvlecite kabla USB iz naprave. To lahko povzroči izgubo podatkov.

Opomba

Ko je naprava priklopljena na računalnik, je ni mogoče upravljati ročno.

Prenos podatkov iz snemalnika VoiceTracer v računalnik

 1. Povežite napravo z računalnikom prek priloženega kabla USB.

  X Na zaslonu se prikaže ikona za polnjenje baterije, lučka LED za snemanje/stanje pa nekaj sekund utripa oranžno.

 2. Odprite Raziskovalec v računalniku s sistemom Windows oz. program Finder v računalniku s sistemom Mac.

  X Računalnik prepozna snemalnik VoiceTracer kot zunanji pogon.

 3. Dvokliknite pogon VoiceTracer.

  X Vsebina snemalnika VoiceTracer se prikaže v novem oknu.

 4. Izberite želene datoteke v eni od map in jih kopirajte, izrežite ali povlecite v želeno mesto v računalniku.

Ponastavitev naprave in podatkov

Ponastavitev naprave

Če se pojavijo težave s programsko opremo naprave, na primer programska oprema zamrzne, naprava deluje počasi ali pa se aplikacije ne odzivajo, lahko napravo ponastavite in jo znova zaženete.

 1. Z majhnim koničastim predmetom, npr. sponko za papir, pritisnite in držite gumb za ponastavitev na desni strani naprave.

  VoiceTracer device reset
 2. Za ponovni zagon naprave pomaknite in tri sekunde držite stikalo za vklop na desni strani naprave navzdol.

Ponastavitev podatkov

Formatirate lahko notranji pomnilnik naprave in izbrišete vse podatke iz naprave.

Opozorilo

Če formatirate VoiceTracer, boste izbrisali vse podatke v napravi. Pred ponastavitvijo podatkov varnostno kopirajte pomembne podatke, shranjene v napravi.

Opomba

Nastavitve menija se ne izbrišejo in so še vedno na voljo po ponastavitvi podatkov.

Ponastavitev podatkov:
 1. V načinu zaustavitve pritisnite desni funkcijski gumb VoiceTracer settings icon, da odprete ploščo z nastavitvami.

 2. Pritisnite gumb za snemanje, da izberete All settings (Vse nastavitve).

 3. Pritisnite desni funkcijski gumb, da odprete nastavitve naprave.

 4. Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do možnosti Format storage (Formatiraj pomnilnik) in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

 5. Izberite, ali želite ponastaviti podatke v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, nato izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

 6. Izberite Delete (Brisanje).

  X Iz izbranega pomnilnika se izbrišejo vsi podatki.

Ponastavitev nastavitev

Nastavitve menija lahko ponastavite na privzete vrednosti – takšne, kot so bile ob nakupu naprave in njenem prvem vklopu.

Opozorilo

S ponastavitvijo nastavitev menija se izbrišejo vse nastavitve, ki ste jih izbrali v napravi. Po ponastavitvi morate znova prilagoditi vse nastavitve.

Opomba

Podatki se ne izbrišejo in bodo še vedno na voljo po ponastavitvi nastavitev menija.

Ponastavitev nastavitev:
 1. V načinu zaustavitve pritisnite desni funkcijski gumb VoiceTracer settings icon, da odprete ploščo z nastavitvami.

 2. Pritisnite gumb za snemanje, da izberete All settings (Vse nastavitve).

 3. Pritisnite desni funkcijski gumb, da odprete nastavitve naprave.

 4. Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do možnosti Reset settings (Ponastavitev nastavitev) in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

 5. Izberite Reset (Ponastavi).

  X Vse nastavitve naprave se ponastavijo na privzete vrednosti.

Posodobitev naprave

Napravo upravlja notranji program, imenovan vdelana programska oprema. Vdelana programska oprema se nadgrajuje, napake pa odpravljajo v okviru stalnega vzdrževanja izdelka.

Lahko se zgodi, da je bila po nakupu naprave izdana novejša različica (»posodobitev«) vdelane programske opreme. V tem primeru lahko napravo preprosto posodobite na najnovejšo različico.

Opozorilo

 • Pred posodobitvijo vdelane programske opreme se prepričajte, da je baterija naprave napolnjena vsaj 30 %. Tako boste med posodabljanjem preprečili prekinitev napajanja.

 • Med prenosom datotek ne izvlecite kabla USB iz naprave. To lahko povzroči izgubo podatkov.

Opomba

Za informacije o novih različicah vdelane programske opreme redno preverjajte spletno mesto izdelka za svoj model na naslovu www.voicetracer.com/help.

Posodobitev snemalnika VoiceTracer

 1. Povežite napravo z računalnikom prek priloženega kabla USB.

  X Na zaslonu se prikaže ikona za polnjenje baterije, lučka LED za snemanje/stanje pa nekaj sekund utripa oranžno.

 2. S spletnega mesta izdelka www.voicetracer.com/help prenesite datoteko za posodobitev vdelane programske opreme vašega modela.

 3. Razpakirajte datoteko za posodobitev sistemskega programa, ki ste jo prenesli s spletnega mesta izdelka.

 4. Odprite Raziskovalec v računalniku s sistemom Windows oz. program Finder v računalniku s sistemom Mac.

 5. Dvokliknite pogon VoiceTracer.

  X Vsebina snemalnika VoiceTracer se prikaže v novem oknu.

 6. Kopirajte datoteko za posodobitev vdelane programske opreme v korenski imenik naprave.

  X Med tem postopkom lučka LED za snemanje/stanje utripa oranžno. Ko se postopek zaključi, lučka LED za snemanje/stanje preneha utripati.

 7. Prekinite povezavo naprave z računalnikom.

  X Vdelana programska oprema se posodobi samodejno.

  X Prikaže se okno Firmware update (Posodobitev vdelane programske opreme). Ko je posodobitev končana, se naprava samodejno izklopi.