Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Uporaba mikrofona za sestanke (samo pri modelu DVT8110)

Mikrofon za sestanke lahko uporabljate med sestankom ali konferenco z več udeleženci. Za optimalno kakovost zvoka udeleženci ne smejo biti oddaljeni od mikrofona več kot dva metra.

VoiceTracer meeting mic distance
  1. Zaustavite snemanje, ki trenutno poteka.

  2. Priključek mikrofona vstavite v priključek za mikrofon na levi strani snemalnika VoiceTracer. Prepričajte se, da je zunanji vhodni vir v nastavitvah snemanja nastavljen na Mono mic (za več informacij glejte External input (Zunanji vhod)).

    VoiceTracer plug in meeting microphone
  3. Začnite snemati.

    Namig

    Če nameravate snemati v večjih prostorih ali na sestankih z velikim številom udeležencev, lahko razpon snemanja razširite s priklopom največ treh mikrofonov za sestanke.