Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Snemanje

Snemanje datoteke

Opomba

 • Pazite, da med snemanjem ne prekrijete mikrofonov. Zaradi tega je lahko kakovost snemanja slabša.

 • Če čas snemanja trenutnega posnetka preseže razpoložljiv prostor v pomnilniku, se snemanje zaustavi. V tem primeru izbrišite datoteke z naprave, da bo na voljo več pomnilnika.

Pred začetkom snemanja:

 • Prepričajte se, da je baterija dovolj polna. Ko je baterija skoraj prazna, boste videli ikono za prazno baterijo VoiceTracer battery icon.

  X Naprava se bo izklopila, trenutni posnetek pa se bo samodejno shranil.

 • Najprej izberite mapo, v katero želite shraniti posnetek. Za več informacij glejte Začetek novega posnetka. V vsako od map A, B, C in D lahko shranite 100 datotek.

  Ko se ena od map napolni, se bodo nadaljnji posnetki shranili v naslednjo mapo.

 • Priporočamo, da s poskusnim posnetkom poiščete najustreznejše nastavitve snemanja za najboljše rezultate snemanja.

Začetek novega posnetka

 1. V načinu zaustavitve pritisnite levi funkcijski gumb VoiceTracer new file icon, da začnete nov posnetek.

  X Prikaže se zaslon "novo datoteko".

 2. Pritisnite desni funkcijski gumb, da odprete ploščo z nastavitvami VoiceTracer settings icon.

  Izbira mape za shranjevanje posnetka:

  • Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do možnosti Folder (Mapa) in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

  • Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do mape, v katero želite shraniti nov posnetek, in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

  • Za vrnitev na zaslon načina zaustavitve pritisnite gumb za nazaj.

  Prilagoditev nastavitev za posnetek:

  • Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do želene nastavitve in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

  • Za vrnitev na zaslon načina zaustavitve pritisnite gumb za nazaj.

 3. Za začetek snemanja pritisnite gumb za snemanje.

  X Prikaže se zaslon snemanja.

  X Lučka LED za snemanje/stanje sveti rdeče.

 4. Za zaustavitev snemanja znova pritisnite gumb za snemanje.

  X Posnetek se shrani v predhodno izbrano mapo.

Urejanje datoteke

V načinu zaustavitve lahko urejate obstoječe datoteke, tako da pripnete ali prepišete posnetek.

Append (Pripenjanje): Dodajte dodatne dele posnetka na konec obstoječega posnetka.

Overwrite (Prepisovanje): Prepišite obstoječi del posnetka od katere koli točke posnetka naprej.

Pripenjanje dela posnetka:

V načinu zaustavitve obstoječe datoteke pritisnite gumb za snemanje.

 • Če je kazalec vrstice napredovanja zvoka na koncu posnetka:

  X Prikaže se zaslon posnetka in nov del posnetka se doda na konec datoteke.

 • Če je kazalec vrstice napredovanja zvoka na začetku posnetka:

  X Odpre se plošča za urejanje.

  X Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol izberite Append (Pripni) in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

  X Prikaže se zaslon posnetka in nov del posnetka se doda na konec datoteke.

Prepisovanje dela posnetka:

 1. V načinu predvajanja pritisnite gumb za predvajanje/zaustavitev, da zaustavite predvajanje na želenem delu.

 2. Pritisnite gumb za snemanje.

  X Odpre se plošča za urejanje.

 3. Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol izberite Overwrite (Prepiši) in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

  X Prikaže se zaslon snemanja in nov posnetek se začne z s točke, na kateri ste zaustavili predvajanje.

Namig

Če vedno želite pripeti ali prepisati del posnetka in ne želite, da se vsakič odpre plošča za urejanje, pritisnite desni funkcijski gumb, da odprete ploščo z nastavitvami VoiceTracer settings icon. Z gumbom za premikanje navzdol izberite Edit mode (Način urejanja) in nato Append (Pripni) ali Overwrite (Prepiši).