Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Predvajanje

Predvajanje datotek

Opomba

Če se na snemalnik VoiceTracer priklopili slušalke, so vgrajeni zvočniki onemogočeni.

Začetek in zaustavitev predvajanja

 1. V načinu zaustavitve pritisnite gumb za prejšnji ali naslednji posnetek, da se pomaknete do želenega posnetka. Za začetek predvajanja pritisnite gumb za predvajanje/zaustavitev.

  X Indikatorska lučka predvajanja/zaustavitve sveti zeleno.

  Lahko pa pritisnete gumb za seznam datotek in se nato z gumboma za premikanje navzgor/navzdol pomaknete do želenega posnetka.

  Za začetek predvajanja pritisnite gumb za predvajanje/zaustavitev.

 2. Za nastavitev glasnosti pritisnite gumba za premikanje navzgor/navzdol.

 3. Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb za predvajanje/zaustavitev.

 4. Za nadaljevanje predvajanja znova pritisnite gumb za predvajanje/zaustavitev.

Hitro previjanje nazaj ali naprej

 • V načinu predvajanja ali zaustavitve pritisnite in držite gumb za premikanje nazaj ali naprej, da skočite na želeni del posnetka. Spustite stikalo, ko dosežete želeni del posnetka.

Opomba

Če imate nastavljene zaznamke in za kratek čas pritisnete gumb za premikanje nazaj ali naprej, kazalec napredovanja zvoka skoči na naslednji ali prejšnji zaznamek. Če nimate nastavljenih zaznamkov in za kratek čas pritisnete gumb za premikanje nazaj ali naprej, boste skočili na prejšnjo ali naslednjo datoteko.

Predvajanje datotek iz izbrane mape

 1. V načinu zaustavitve pritisnite gumb za seznam datotek.

  X Prikažejo se vsi zvočni posnetki.

 2. Pritisnite levi funkcijski gumb VoiceTracer folder icon, da odprete ploščo z mapami.

 3. Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do želene mape in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

  X Zdaj se prikažejo samo datoteke v izbrani mapi.

Brisanje datotek

Iz naprave lahko izbrišete posamezne datoteke.

 1. V načinu zaustavitve ali predvajanja pritisnite desni funkcijski gumb VoiceTracer settings icon, da odprete ploščo z nastavitvami.

 2. Z gumboma za premikanje navzgor/navzdol se pomaknite do možnosti Delete (Brisanje) in izbiro potrdite z gumbom za snemanje.

Namig

Če želite izbrisati več datotek hkrati, uporabite aplikacijo VoiceTracer. Za več informacij glejte Povezava z aplikacijo VoiceTrac.