Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Pomembno

Ne izvajajte nobenih prilagoditev ali sprememb, ki niso opisane v tem priročniku. Upoštevajte vsa varnostna navodila, da zagotovite pravilno delovanje naprave. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja varnostnih navodil.

Varnostna navodila

 • Napravo varujte pred dežjem in tekočinami, da preprečite poškodbe naprave ali kratek stik.

 • Naprave ne izpostavljajte močni vročini, ki jo oddajajo grelne naprave, ali neposredni sončni svetlobi.

 • Kable zaščitite pred poškodbami zaradi zmečkanja, zlasti na vtičih in na izhodu kabla iz ohišja.

 • Ne izvajajte nobenih vzdrževalnih del, ki niso opisana v tem uporabniškem priročniku. Naprave ne razstavljajte na posamezne dele, da bi jo popravili. Napravo lahko popravljajo samo v pooblaščenih servisnih centrih.

 • Vse brezžične naprave so lahko dovzetne za motnje, ki lahko vplivajo na delovanje.

 • Varnostno kopirajte svoje podatke in posnetke. Proizvajalčeva garancija ne zajema izgube podatkov zaradi dejanj uporabnika.

Vgrajena akumulatorska baterija

 • Ta naprava vsebuje vgrajeno litij-polimerno baterijo, ki je uporabnik ne sme zamenjati. Baterijo lahko zamenjajo samo v pooblaščeni servisnih centrih ali pooblaščeni partner družbe Philips za opremo za snemanje narekov.

 • Baterije vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Rabljene baterije je treba odvreči na uradnih zbiralnih mestih.

Ponastavitev podatkov

Philips VoiceTracer ima notranji pomnilnik z 8 GB vgrajenega prostora. Če želite izvesti tovarniško ponastavitev podatkov, upoštevajte naslednja opozorila:

 • Varnostno kopirajte svoje podatke in posnetke. Tovarniška ponastavitev podatkov bo izbrisala vse podatke v napravi.

 • Če boste pomnilnik formatirali na računalniku, lahko pride do nezdružljivosti z napravo. Pomnilnik formatirajte le v napravi.

Zaščita sluha

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednje smernice:

 • Nastavite zmerno glasnost in slušalk ne uporabljajte predolgo za poslušanje.

 • Še posebej pazite, da glasnosti ne nastavite glasneje, kot je priporočljivo za vaš sluh.

 • Glasnosti ne nastavite tako visoko, da ne slišite, kaj se dogaja okoli vas.

 • V potencialno nevarnih situacijah bodite zelo previdni ali začasno prekinite uporabo.

 • Ne uporabljajte slušalk, ko se vozite z motornim vozilom, kolesom, rolko itd. S tem ogrožate lastno varnost in varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu ter morda kršite zakon.

Majhni otroci

Naprava in njena dodatna oprema morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih zunaj dosega majhnih otrok.

Motnje z medicinskimi pripomočki

Delovanje radijsko oddajne opreme lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih medicinskih pripomočkov. Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega pripomočka, ali je pripomoček ustrezno zaščiten pred zunanjimi radijskimi frekvencami ali če imate kakšno vprašanje. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo opremo, ki je občutljiva na zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajeni medicinski pripomočki

Naprava vsebuje komponente, ki oddajajo elektromagnetno valovanje. Elektromagnetno valovanje lahko moti delovanje vsajenih medicinskih pripomočkov, kot so srčni spodbujevalniki ali vsadni kardioverter defibrilatorji. Proizvajalci medicinskih pripomočkov priporočajo uporabo brezžične naprave na razdalji vsaj 15,3 cm od vsajenega medicinskega pripomočka, da bi se tako izognili morebitnim motnjam v medicinskem pripomočku. Osebe, ki uporabljajo takšne pripomočke, naj:

 • hranijo brezžično napravo vedno najmanj 15,3 cm od medicinskega pripomočka, kadar je brezžična naprava vklopljena;

 • ne nosijo brezžične naprave v prsnem žepu;

 • nemudoma izklopijo brezžično napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

 • preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajenega medicinskega pripomočka.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi brezžične naprave skupaj z vsajenim medicinskim pripomočkom, se posvetujte z zdravnikom.

Slušni aparati

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov. Če pride do motenj, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali neustrezno zaščitene elektronske sisteme v motornih vozilih, kot so elektronski sistemi za vbrizgavanje goriva, elektronski sistemi zaviranja ABS, elektronski sistemi za nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin. Za več informacij se obrnite na proizvajalca vozila ali dodatne opreme oz. njegovega zastopnika.

Napravo lahko servisira ali namesti v vozilo samo usposobljen serviser. Pomanjkljiva namestitev ali neustrezen servis sta lahko nevarna in razveljavita garancijo za napravo.

Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vozilu pravilno nameščena in ustrezno deluje. Vnetljivih tekočin, plinov in eksplozivnih materialov ne shranjujte ali nosite skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pri vozilih z zračnimi blazinami upoštevajte, da se te napihnejo z veliko silo.

Uporaba v letalu

Brezžični oddajniki lahko negativno vplivajo na delovanje druge elektronske opreme, saj se ta lahko pokvari. Izklopite napravo, ko potujete z letalom.

Pravne omejitve pri snemanju

 • Za uporabo snemalne funkcije naprave se uporabljajo pravne omejitve, ki morda veljajo v vaši državi. Prav tako spoštujte zasebnost in osebnostne pravice drugih oseb, če snemate govore ali predavanja.

 • Če želite snemati telefonske klice, preverite, ali je to v vaši državi zakonito. V nekaterih državah boste morda pravno zavezani, da osebo, s katero se pogovarjate po telefonu, obvestite, da snemate pogovor.

Čiščenje in razkuževanje

 • Pred čiščenjem odklopite vse kable iz naprave.

 • Napravo očistite z mehko in suho krpo.

 • Za razkuževanje naprave uporabljajte izdelke za razkuževanje površin v kliničnih območjih in opreme za nego bolnikov, kot so robčki za razkuževanje površin.

 • Ne uporabljajte premočnih kemikalij ali močnih detergentov.

 • Pazite, da v odprtine ne pride vlaga.

 • Ne drgnite ali udarjajte po površini s trdimi ali ostrimi predmeti, saj lahko površino opraskate in trajno poškodujete.

Odlaganje starega izdelka

WEEE

Simbol prečrtanega smetnjaka, ki je priložen izdelku, pomeni, da je izdelek zajet v Direktivi 2011/65/EU. Pozanimajte se o lokalnem ločenem zbiranju električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem starega izdelka boste preprečili morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi.

O tem uporabniškem priročniku

Na naslednjih straneh boste našli hiter pregled vaše naprave. Za podrobne opise glejte naslednja poglavja tega uporabniškega priročnika. Pozorno preberite navodila.

Uporabljeni simboli

Namig

S tem simbolom so označeni nasveti, s katerimi boste napravo uporabljali učinkoviteje in preprosteje.

Opomba

S tem simbolom so označene opombe, ki jih morate upoštevati med rokovanjem z napravo ali njeno uporabo.

Opozorilo

Ta simbol opozarja na škodo na napravi in morebitno izgubo podatkov. Nepravilno rokovanje lahko povzroči škodo.