Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Nastavitve

Način z nastavitvami

V načinu z nastavitvami lahko spreminjate ali prilagajate različne nastavitve v skladu s svojimi željami.

VoiceTracer settings overview

Zagon načina z nastavitvami

  1. V načinu zaustavitve pritisnite desni funkcijski gumb VoiceTracer settings icon, da odprete ploščo z nastavitvami.

  2. Pritisnite gumb za snemanje, da izberete All settings (Vse nastavitve).

Pomikanje med nastavitvami

  • Uporabite gumba za premikanje navzgor/navzdol.

Izbira nastavitve

  • Pritisnite gumb za snemanje.

Nastavitve snemanja

VoiceTracer recording settings
Scene (Scena)

Izberite sceno glede na posebne razmere snemanja, npr. predavanje ali intervju. Vsaka scena ima predhodno določene nastavitve, npr. obliko zapisa ali občutljivost mikrofona, ki jih ni mogoče spremeniti. Če želite spremeniti nastavitve scene, morate izbrati sceno po meri, za katero lahko določite posamezne nastavitve v skladu s svojimi željami.

Format (Oblika zapisa)

Izberite obliko zapisa posnetka glede na posebne razmere snemanja.

Mic Sensitivity (Občutljivost mikrofona)

Prilagodite občutljivost mikrofona snemalnika VoiceTracer. Občutljivost izberite glede na šum v ozadju, število posnetih virov zvoka in oddaljenost vira zvoka od mikrofonov.

Limiter (Omejevalnik)

Vklopite to funkcijo, če želite pri posnetkih preprečiti, da vhod zvoka preseže najvišjo raven hrupa. Če posnetek nenadoma preseže najvišjo raven hrupa, se občutljivost mikrofona samodejno zmanjša.

Mic selection (Izbira mikrofona)

Izberite, ali želite za snemanje uporabljati mikrofon za približevanje ali 360-stopinjski mikrofon.

Noise cut (Zmanjšanje šuma)

Vklopite funkcijo za zmanjšanje šuma, če želite med snemanjem zmanjšati šum iz ozadja. Tako bodo čistejši zlasti zvočni posnetki.

Wind filter (Filter vetra)

Vklopite filter vetra, če želite zmanjšati šum vetra, ko snemate v zelo vetrovnem okolju.

Folder (Mapa)

Izberite mapo, v katero želite shraniti posnetek.

Voice activation (Glasovna aktivacija)

S funkcijo glasovne aktivacije lahko sprožite snemanje, ko začnete govoriti. Ko nehate govoriti, naprava po treh sekundah tišine samodejno prekine snemanje. S snemanjem nadaljuje šele, ko začnete znova govoriti.

Edit mode (Način za urejanje)

Izberite, kaj naj se zgodi, ko urejate posnetek.

Pre-recording (Predhodno snemanje)

Ko je funkcija predhodnega snemanja omogočena, naprava začne snemati nekaj sekund pred dogodkom.

Timer (Časovnik)

S funkcijo časovnika lahko začnete samodejno snemati na predhodno nastavljen datum ob predhodno nastavljeni uri. Izberete lahko tudi, kdaj naj se snemanje zaustavi.

Auto divide (Samodejno deljenje)

Med snemanjem funkcija samodejnega deljenja samodejno razdeli trenutni posnetek in shrani novo datoteko vsakih 15, 30 ali 60 minut.

Auto bookmark (Samodejni zaznamek)

S funkcijo samodejnih zaznamkov lahko samodejno nastavite zaznamke ob predhodno nastavljenih časovnih intervalih.

External input (Zunanji vhod)

Izbirajte med različnimi vhodnimi viri, ki zagotavljajo najboljšo kakovost snemanja v posebnih razmerah snemanja.

Nastavitve predvajanja

VoiceTracer playback settings
Play mode (Način predvajanja)

Izbirajte med različnimi možnostmi predvajanja.

Equalizer (Izenačevalnik)

Izbirajte med glasbenimi možnostmi izenačevalnika: klasika, jazz, pop ali rock.

ClearVoice

Vklopite funkcijo ClearVoice za boljšo kakovost predvajanja. Dinamični poudarek na tihih odsekih izboljša razumljivost tihih glasov.

Nastavitve naprave

VoiceTracer device settings
Language (Jezik)

Izberite želeni jezik naprave s seznama jezikov. Jezik lahko kadar koli spremenite.

Brightness (Svetlost)

Prilagodite svetlost zaslona glede na lastne potrebe.

Backlight (Osvetljeno ozadje)

Če želite varčevati z baterijo snemalnika VoiceTracer, lahko zmanjšate čas osvetljenega ozadja. Če naprave ne uporabljate v predhodno nastavljenem času, se osvetljeno ozadje samodejno izklopi.

Date & time (Datum in ura)

Sistemski datum in uro naprave lahko vedno spremenite. Datum in uro nastavite z gumbi za premikanje naprej, nazaj, navzgor in navzdol.

Recording light (Lučka snemanja)

Če vklopite lučko snemanja, bo lučka LED za snemanje/stanje med snemanjem svetila rdeče.

Auto Off (Samodejni izklop)

Izberite čas, po katerem se naprava samodejno izklopi, ko je ne uporabljate.

Device sounds (Zvoki naprave)

Izberite, če želite vklopiti ali izklopiti zvoke naprave, npr. zvok tipk ali zvok ob vklopu/izklopu.

Select storage (Izbira pomnilnika)

Izberite, če želite posnetke shranjevati v notranji pomnilnik naprave ali na zunanjo pomnilniško kartico.

Format storage (Formatiranje pomnilnika)

S to funkcijo lahko formatirate notranji pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico in izbrišete vse podatke. Za več informacij glejte Ponastavitev podatkov.

Reset settings (Ponastavitev nastavitev)

Nastavitve menija lahko ponastavite na privzete vrednosti – takšne, kot so bile ob nakupu naprave in njenem prvem vklopu. Za več informacij glejte Ponastavitev nastavitev.

Information (Informacije)

Oglejte si različne informacije o napravi, npr. razpoložljiv prostor v pomnilniku ali različico vdelane programske opreme.