Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Philips in znak ščita Philips sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in ju uporablja družba Speech Processing Solutions GmbH z dovoljenjem družbe Koninklijke Philips N.V. Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

June, 2023