Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Important

Nu efectuaţi niciun fel de ajustări și modificări care nu sunt descrise în acest manual. Urmaţi toate instrucţiunile de siguranţă pentru a asigura funcţionarea corectă a dispozitivului. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă.

Instrucţiuni de siguranţă

 • Protejaţi dispozitivul de ploaie și lichide pentru a preveni deteriorarea dispozitivului sau producerea unui scurtcircuit.

 • Nu expuneţi dispozitivul la căldura excesivă cauzată de amplasarea acestuia pe un dispozitiv de încălzire sau în lumina directă a soarelui

 • Protejaţi cablurile împotriva deteriorărilor cauzate de prinderea acestora, în special la mufe și în locurile în care cablurile ies din carcasă.

 • Nu efectuaţi nici un fel de operaţiuni de întreţinere care nu sunt descrise în acest manual de utilizare. Nu dezasamblaţi dispozitivul în componentele sale pentru a efectua reparaţii. Dispozitivul poate fi reparat numai în centrele de service autorizate.

 • Toate dispozitivele wireless pot fi sensibile la interferenţe, ceea ce ar putea afecta performanţa.

 • Efectuaţi copii de rezervă ale datelor și înregistrărilor dumneavoastră. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor rezultată în urma acţiunilor utilizatorului.

Baterie integrată reîncărcabilă

 • Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-polimer integrată care nu trebuie înlocuită de către client. Bateria nu poate fi înlocuită decât în centrele de service autorizate sau de către un partener Philips autorizat pentru echipamentele de dictare.

 • Bateriile conţin substanţe care pot polua mediul înconjurător. Bateriile uzate trebuie predate la un punct oficial de colectare.

Resetarea datelor

Philips VoiceTracer are o memorie internă cu capacitate de stocare integrată de 8 GB. Dacă doriţi să efectuaţi o resetare la valorile din fabrică, respectaţi următoarele măsuri de precauţie:

 • Efectuaţi copii de rezervă ale datelor și înregistrărilor dumneavoastră. Efectuarea unei resetări a datelor la valorile din fabrică va șterge toate datele de pe dispozitivul dumneavoastră.

 • Formatarea memoriei pe un computer poate crea incompatibilităţi cu dispozitivul dumneavoastră Formataţi memoria doar pe dispozitiv.

Protejarea auzului

Respectaţi următoarele indicaţii atunci când utilizaţi căști:

 • Setaţi volumul la un nivel moderat și nu folosiţi căștile pentru a asculta pe perioade de timp excesiv de lungi.

 • Aveţi grijă deosebită să evitaţi ajustarea volumului la un nivel la care auzul dumneavoastră nu poate face faţă.

 • Nu ridicaţi volumul la un nivel atât de ridicat încât să nu puteţi auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.

 • În situaţii potenţial periculoase, fiţi deosebit de atenţi sau întrerupeţi temporar utilizarea.

 • Nu utilizaţi căștile în timp ce conduceţi un vehicul motorizat, faceţi plimbări cu bicicleta, practicaţi skateboarding-ul etc. Puteţi fi un pericol pentru dumneavoastră și pentru ceilalţi participanţi la trafic și, posibil, puteţi încălca legea.

Copii mici

Dispozitivul și îmbunătăţirile acestuia pot conţine piese mici. Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor mici.

Interferenţa cu dispozitivele medicale

Funcţionarea oricărui echipament de transmisie radio poate interfera cu funcţionalitatea dispozitivelor medicale protejate inadecvat. Consultaţi un medic sau consultaţi producătorul dispozitivului medical pentru a stabili dacă dispozitivul medical în cauză este protejat în mod adecvat faţă de energia externă în gama de radiofrecvenţă (RF) sau dacă aveţi întrebări. Opriţi dispozitivul în unităţile de asistenţă medicală atunci când reglementările postate în aceste zone vă impun să faceţi acest lucru. Spitalele sau unităţile de asistenţă medicală pot utiliza echipamente care ar putea fi sensibile la energia externă RF.

Dispozitive medicale implantate

Dispozitivul conţine componente care emit unde electromagnetice. Undele electromagnetice pot interfera cu funcţionarea dispozitivelor medicale implantate, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau defibrilatoarele cardioverter implantate. Producătorii de dispozitive medicale recomandă menţinerea unei distanţe de separare de cel puţin 15,3 cm (6 inchi) între un dispozitiv wireless și un dispozitiv medical implantat pentru a evita potenţialele interferenţe cu dispozitivul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive ar trebui:

 • Să păstreze întotdeauna dispozitivul wireless la mai mult de 15,3 cm (6 inchi) distanţă faţă de dispozitivul medical atunci când dispozitivul wireless este pornit.

 • Să nu poarte dispozitivul wireless într-un buzunar de la piept.

 • Să oprească imediat dispozitivul wireless dacă există vreun motiv să suspecteze că are loc interferenţa.

 • Să citească și să urmeze instrucţiunile primite de la producătorul dispozitivului medical implantat.

Dacă aveţi întrebări despre utilizarea dispozitivului dumneavoastră wireless cu un dispozitiv medical implantat, consultaţi-vă furnizorul de servicii medicale.

Aparate auditive

Unele dispozitive digitale wireless pot interfera cu unele aparate auditive. Dacă se produce interferenţa, consultaţi-vă furnizorul de servicii.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice necorespunzător instalate sau necorespunzător protejate aflate în vehiculele cu motor, cum ar fi sistemele electronice de injecţie de combustibil, sistemele electronice de frânare anti-derapaj (antiblocare), sistemele electronice de control al vitezei și sistemele de airbag. Pentru mai multe informaţii, consultaţi producătorul vehiculului dumneavoastră sau al oricărui echipament adăugat sau reprezentantul respectivului producător.

Numai personalul calificat ar trebui să efectueze service la dispozitiv sau să îl instaleze într-un vehicul. Instalarea defectuoasă sau service-ul defectuos pot fi periculoase și pot invalida orice garanţie care se poate aplica dispozitivului.

Verificaţi periodic dacă toate echipamentele dispozitivelor wireless din vehiculul dumneavoastră sunt montate corect și funcţionează corect. Nu depozitaţi și nu transportaţi lichide, gaze sau materiale explozive inflamabile în același compartiment ca dispozitivul, piesele sale sau accesoriile sale. Pentru vehiculele echipate cu airbag, nu uitaţi că airbag-urile se umflă cu forţă de valoare mare.

Utilizare în aeronave

Transmiţătoarele wireless pot afecta negativ funcţionarea altor echipamente electronice, provocând funcţionarea defectuoasă a acestora. Opriţi dispozitivul atunci când călătoriţi cu aeronave.

Restricţii legale privitoare la înregistrare

 • Utilizarea funcţiei de înregistrare a dispozitivului este supusă restricţiilor legale care se pot aplica în ţara dumneavoastră. De asemenea, ar trebui să respectaţi confidenţialitatea și drepturile personale ale terţilor dacă înregistraţi discuţii sau prelegeri.

 • Dacă doriţi să înregistraţi convorbirile telefonice, verificaţi dacă acest lucru este legal în ţara dumneavoastră. În anumite ţări, puteţi fi supus obligaţiei legale de a informa persoana cu care conversaţi la telefon că înregistraţi conversaţia.

Curăţare și dezinfectare

 • Înainte de curăţare, deconectaţi toate cablurile de la dispozitiv.

 • Pentru a curăţa dispozitivul, utilizaţi o lavetă moale și uscată.

 • Pentru a dezinfecta dispozitivul, utilizaţi produse pentru dezinfectarea suprafeţelor din zonele clinice și a echipamentelor de îngrijire a pacienţilor, cum ar fi șerveţele dezinfectante pentru suprafeţe.

 • Nu folosiţi substanţe chimice agresive sau detergenţi puternici.

 • Evitaţi formarea umezelii în deschideri.

 • Nu frecaţi și nu loviţi suprafaţa cu nimic dur sau ascuţit, deoarece o astfel de acţiune poate zgâria sau deteriora permanent suprafaţa.

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi

WEEE

Simbolul unui coș cu roţi barat cu litera X atașat unui produs indică faptul că produsul respectiv este reglementat de Directiva Europeană 2011/65/UE. Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să acţionaţi conform regulilor locale și să nu eliminaţi produsele dumneavoastră vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului și asupra sănătăţii umane.

Despre acest manual de utilizare

În paginile următoare găsiţi o prezentare generală rapidă a dispozitivului dumneavoastră. Pentru descrierea detaliată, consultaţi capitolele următoare ale acestui manual. Citiţi cu atenţie instrucţiunile.

Simboluri utilizate

Indicație

Acest simbol identifică informaţiile care vă ajută să vă utilizaţi dispozitivul mai eficient și mai simplu.

Notă

Acest simbol indică notificările pe care trebuie să le respectaţi la manipularea sau operarea dispozitivului.

Atenție

Acest simbol avertizează asupra deteriorării dispozitivului și asupra posibilelor pierderi de date. Se pot produce deteriorări ca urmare a manipulării necorespunzătoare.