Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Wykrywanie i usuwanie usterek

W poniższej tabeli znajdziesz najczęstsze problemy napotykane podczas korzystania z urządzenia VoiceTracer. Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu z pomocą przedstawionych informacji, skontaktuj się z partnerem firmy Philips, u którego zakupiono urządzenie.