Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Odtwarzanie

Odtwarzanie plików

Uwaga

Jeżeli do urządzenia VoiceTracer podłączono słuchawki, wbudowane głośniki będą wyłączone.

Włączanie i zatrzymywanie odtwarzania

 1. Naciśnij przycisk Poprzednie nagranie lub Następne nagranie w trybie zatrzymania, aby przejść do żądanego nagrania. Aby włączyć odtwarzanie, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj.

  X Dioda nagrywania/odtwarzania będzie świecić na zielono.

  Możesz również nacisnąć przycisk Lista plików, a następnie użyć przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do żądanego nagrania.

  Aby włączyć odtwarzanie, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj.

 2. Aby ustawić głośność, naciśnij przyciski strzałek w górę/w dół.

 3. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj.

 4. Aby kontynuować odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj.

Przewijanie do tyłu lub do przodu

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Do tyłu lub Do przodu w trybie odtwarzania lub zatrzymania, aby przejść do żądanego fragmentu nagrania. Zwolnij przycisk, gdy dotrzesz do żądanego fragmentu nagrania.

Uwaga

Jeżeli masz ustawione zakładki i naciśniesz przycisk Do tyłu lub Do przodu, wskaźnik postępu odtwarzania przejdzie do poprzedniej lub następnej zakładki. Jeżeli nie masz ustawionych zakładek i naciśniesz przycisk Do tyłu lub Do przodu, przejdziesz do poprzedniego lub następnego pliku.

Odtwarzanie plików z wybranego folderu

 1. Naciśnij przycisk Lista odtwarzania w trybie zatrzymania.

  X Wyświetlą się wszystkie nagrania głosowe.

 2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny VoiceTracer folder icon, aby otworzyć panel folderów.

 3. Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do żądanego folderu. Następnie naciśnij przycisk nagrywania w celu potwierdzenia wyboru.

  X Wyświetlą się wyłącznie pliki zapisane w wybranym folderze.

Usuń plik

Możesz usuwać poszczególne pliki z urządzenia.

 1. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny VoiceTracer settings icon w trybie zatrzymania lub odtwarzania, aby otworzyć panel ustawień.

 2. Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do opcji Usuń, a następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić wybór.

Podpowiedź

Skorzystaj z aplikacji VoiceTracer, jeżeli chcesz usunąć jednocześnie kilka plików. Więcej informacji, patrz Połączenie z aplikacją VoiceTracer.