Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Nagrywanie

Nagrywanie pliku

Uwaga

 • Uważaj, aby podczas nagrywania nie zakrywać mikrofonów. Może skutkować to obniżeniem jakości nagrania.

 • Jeżeli wielkość bieżącego nagrania przekracza dostępną pamięć, nagrywanie się zatrzyma. W takim przypadku należy usunąć pliki z urządzenia w celu zapewnienia większej ilości miejsca.

Przed rozpoczęciem nagrywania:

 • Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane. Gdy akumulator będzie prawie rozładowany, wyświetli się ikona niskiego poziomu naładowania akumulatora VoiceTracer battery icon.

  X Urządzenie wyłączy się i bieżące nagranie zostanie automatycznie zapisane.

 • Najpierw wybierz folder, w którym chcesz zapisać nagranie. Więcej informacji, patrz Rozpoczęcie nowego nagrania. W każdym z folderów A, B, C oraz D możesz przechowywać do 100 plików.

  Gdy jeden z folderów jest pełny, kolejne nagrania będą automatycznie zapisywane w kolejnym folderze.

 • Zalecamy wykonanie nagrania próbnego, aby znaleźć najodpowiedniejsze ustawienia wstępne i uzyskać najlepszą jakość.

Rozpoczęcie nowego nagrania

 1. W trybie zatrzymania naciśnij lewy przycisk funkcyjny VoiceTracer new file icon, aby rozpocząć nowe nagranie.

  X Wyświetli się ekran "nowy plik".

 2. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny, aby otworzyć panel ustawień VoiceTracer settings icon.

  Wybór folderu do zapisania nagrania:

  • Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do opcji Folder, a następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić wybór.

  • Naciskaj przyciski strzałek w górę/w dół, aby przejść do folderu, w którym chcesz zapisać nowe nagranie. Następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić wybór.

  • Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu trybu zatrzymania.

  Zmiana ustawień nagrywania:

  • Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do żądanego ustawienia. Następnie naciśnij przycisk nagrywania w celu potwierdzenia wyboru.

  • Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu trybu zatrzymania.

 3. Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie.

  X Wyświetli się ekran nagrywania.

  X Dioda nagrywania/stanu będzie się świecić na czerwono.

 4. Naciśnij ponownie przycisk nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie.

  X Nagranie zostanie zapisane w uprzednio wybranym folderze.

Edycja pliku

W trybie zatrzymania możesz edytować zapisane nagrania, dołączając treść lub nadpisując nagranie.

Dołącz: Pozwala na dodawanie dodatkowych fragmentów nagrania na końcu zapisanego pliku.

Nadpisz: Umożliwia nadpisywanie części zapisanego pliku, począwszy od dowolnego punktu nagrania.

Dołączanie fragmentu nagrania:

Naciśnij przycisk nagrywania w trybie zatrzymania zapisanego pliku.

 • Jeżeli kursor paska postępu odtwarzania znajduje się na końcu nagrania:

  X Wyświetli się ekran nagrywania i nowy fragment nagrania zostanie dodany na końcu pliku.

 • Jeżeli kursor paska postępu w odtwarzaniu znajduje się na początku nagrania:

  X Wyświetli się panel edycji.

  X Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do opcji Dołącz, a następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić wybór.

  X Wyświetli się ekran nagrywania i nowy fragment nagrania zostanie dodany na końcu pliku.

Nadpisywanie fragmentu nagrania:

 1. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Zatrzymaj w trybie odtwarzania, aby zatrzymać odtwarzanie w żądanym miejscu.

 2. Naciśnij przycisk nagrywania.

  X Wyświetli się panel edycji.

 3. Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do opcji Nadpisz, a następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić wybór.

  X Wyświetli się ekran nagrywania. Nowe nagranie rozpocznie się w miejscu zatrzymania odtwarzania.

Podpowiedź

Jeżeli chcesz dołączyć lub nadpisać fragment nagrania, ale nie chcesz za każdym razem otwierać panelu edycji, naciśnij prawy przycisk funkcji w celu otwarcia panelu ustawień VoiceTracer settings icon. Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby przejść do opcji Tryb edycji, a następnie wybierz opcję Dołącz lub Nadpisz.