Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez Speech Processing Solutions GmbH na podstawie licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V. Wszelkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

June, 2023