Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

De microfoon voor vergaderingen gebruiken (alleen DVT8110)

De microfoon voor vergaderingen kan gebruikt worden tijdens een vergadering of een conferentie met meerdere deelnemers. Voor een optimale geluidskwaliteit moeten de deelnemers binnen een straal van twee meter van de microfoon zijn.

VoiceTracer meeting mic distance
  1. Stop de huidige opname.

  2. Plaats de stekker van de microfoon in de microfoonaansluiting aan de linkerkant van de VoiceTracer. Zorg ervoor dat de externe ingangsbron is ingesteld op Mono mic (mono-microfoon) in de opname-instellingen (zie External input (Externe invoer) voor meer informatie).

    VoiceTracer plug in meeting microphone
  3. Start de opname.

    Tip

    Als er wordt opgenomen in grotere ruimtes of tijdens vergaderingen met veel deelnemers, kan het opnamebereik vergroot worden door maximaal drie microfoons voor vergaderingen aan te sluiten.