Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Fontos

Ne végezzen a jelen útmutatóban ismertetettektől eltérő beállításokat és módosításokat a készüléken! A készülék megfelelő működésének garantálása érdekében maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó károkért.

Biztonsági előírások

 • A készülék károsodásának vagy rövidzárlatának elkerülése érdekében ne tegye ki a diktafont eső vagy folyadék hatásának.

 • Ne helyezze a készüléket fűtőtestre vagy közvetlen napfényre, nehogy a túlzott mértékű hő kárt okozzon benne!

 • Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne gubancolódhassanak össze; különösen a csatlakozóknál és a készülékház kábelkimeneteinél figyeljen erre.

 • Ne végezzen a jelen útmutatóban ismertetettektől eltérő karbantartásokat a készüléken! Ne szerelje szét részegységeire a készüléket a javítások elvégzése céljából! A készülék javíttatását kizárólag hivatalos márkaszervizben végeztesse el.

 • Valamennyi vezeték nélküli eszköz érzékennyé válhat az interferenciára, ami kedvezőtlenül érintheti a teljesítményt.

 • Készítsen biztonsági másolatot adatairól és felvételeiről. A gyártó garanciája nem terjed ki a felhasználói műveletek okozta adatvesztésre.

Újratölthető beépített akkumulátor

 • A készülék olyan lítium-polimer akkumulátort tartalmaz, amelynek tilos a felhasználó általi kicserélése. Az akkumulátor kizárólag hivatalos márkaszervizben, vagy a Philips diktafonokkal foglalkozó hivatalos szervizpartnerénél cseréltethető ki.

 • Az akkumulátorok környezetszennyezésre alkalmas anyagokat is tartalmaznak. Az elhasználódott akkumulátorokat a szakszerű ártalmatlanításuk elvégzése érdekében a kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni.

Az adatok visszaállítása

A Philips VoiceTracer belső memóriájának kapacitása 8 GB. A gyári adatok visszaállításakor vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Készítsen biztonsági másolatot adatairól és felvételeiről. A gyári adatok visszaállításakor a készüléken tárolt valamennyi adat törlődik.

 • A memória számítógépen keresztüli formázása készülékkel kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat okozhat. A memória formázását mindig kizárólag a készüléken keresztül végezze el.

Hallásvédelem

Fejhallgató használatakor az alábbi előírások is betartandók:

 • Mérsékelt szintre állítsa be a hangerőt, és ne használja túlságosan hosszú ideig a fejhallgatót.

 • Semmiképpen se állítsa olyan szintre a hangerőt, amely károsíthatja a hallását!

 • Ne állítsa olyan szintre a hangerőt, amelynél már nem hallható, hogy mi történik a környezetében!

 • Veszélyhelyzettel fenyegető esetekben különösen óvatosan járjon el, vagy átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.

 • Ne használjon fejhallgatót motoros jármű üzemeltetése, kerékpározás, gördeszkázás stb. közben! Ellenkező esetben veszélybe sodorhatja önmagát és a közlekedés többi résztvevőjét, és esetleg az irányadó jogszabályokat is megsértheti.

Kisgyermekekkel kapcsolatos óvintézkedés

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket mindig tartsa távol a kisgyermekektől!

Orvosi berendezésekkel kapcsolatos interferencia

Bármely, rádiójeleket továbbító készülék használata zavart okozhat a szakszerű védelemmel nem rendelkező orvosi berendezések működésében. A külső forrásból származó rádiófrekvenciával szembeni megfelelő árnyékolás, vagy az ezzel kapcsolatos bármely egyéb kérdésben forduljon az érintett orvoshoz vagy az orvosi berendezés gyártójához. Amennyiben az egészségügyi intézmények előírásai azt megkövetelik, kapcsolja ki a készüléket. A kórházakban, illetve egészségügyi intézményekben külső forrásból származó rádiófrekvenciával szemben érzékeny berendezéseket is használhatnak.

Beültetett orvostechnikai eszközök

A eszköz elektromágneses hullámokat kibocsátó részegységeket is tartalmaz. Az elektromágneses hullámok zavart okozhatnak a beültetett orvostechnikai eszközök, mint például a szívritmus-szabályzók vagy a cardioverter-defibrillátorok működésében. Az orvostechnikai eszközök gyártóinak ajánlása alapján legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolság tartandó a vezeték nélküli készülékek és a beültetett orvostechnikai eszközök között, hogy elkerülhetővé váljon az utóbbiak működési zavara. Beültetett orvostechnikai eszközzel rendelkező személyek által betartandó óvintézkedések:

 • A bekapcsolt vezeték nélküli készüléket tartsa mindig 15,3 cm-nél (6 hüvelyknél) nagyobb távolságra az orvostechnikai eszköztől.

 • Ne helyezze a vezeték nélküli készüléket a mellényzsebébe!

 • Az interferenciával kapcsolatos legenyhébb gyanú esetén is haladéktalanul kapcsolja ki a vezeték nélküli készüléket.

 • Olvassa végig és mindig tartsa be a beültetett orvostechnikai eszköz gyártójának előírásait.

A vezeték nélküli készülék és a beültetett orvostechnikai eszköz együttes használatával kapcsolatos kérdések esetén forduljon az egészségügyi intézmény megfelelő munkatársához.

Hallókészülékekkel kapcsolatos előírások

Bizonyos digitális vezeték nélküli eszközök zavart okozhatnak egyes hallókészülékek működésében. Interferencia esetén forduljon a szolgáltatóhoz.

Gépjárművekkel kapcsolatos előírások

A rádiófrekvenciás jelek kedvezőtlenül érinthetik a gépjárművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus rendszereit, így többek között az elektronikus üzemanyagbefecskendező rendszerek, az elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozó rendszereket és a légzsákok működését. További információkért forduljon a gépjármű, illetve az érintett felszerelés gyártójához vagy annak hivatalos képviselőjéhez.

Az eszközök szerelése és gépjárműbe történő beszerelése kizárólag képzett szakemberrel végeztethető el. A szakszerűtlen beszerelés, illetve javítás veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti az érintett eszközre vonatkozó garanciát.

Ellenőrizze rendszeresen a gépjárműben használt vezeték nélküli eszközök szakszerű beszerelését és megfelelő működését. Ne tároljon és ne szállítson az érintett eszköznek, valamint az azt alkotó részegységeknek vagy az ahhoz tartozó kiegészítőknek az elhelyezésére szolgáló tárolóhelyen gyúlékony folyadékokat, illetve gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat! Ne feledje, hogy a légzsákkal felszerelt gépjárművek légzsákjai jelentős mértékű erővel fújódnak fel.

Repülőgépen történő használat

A vezeték nélküli jeladók kedvezőtlenül érinthetik az elektronikus berendezések működését, és meghibásodást okozhatnak azoknál. Kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépen utazik.

Hangrögzítésre vonatkozó jogszabályi korlátozások

 • A készülék hangrögzítési funkciójának használatára jogi korlátozások vonatkozhatnak az adott országban. Beszélgetések vagy előadások felvételekor tartsa tiszteletben mások magánélethez fűződő és személyiségi jogait.

 • Telefonhívások rögzítése előtt ellenőrizze, hogy az adott ország jogszabályai lehetővé teszik-e azt. Bizonyos országokban jogszabály kötelezheti Önt arra, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésére vonatkozó szándékáról a beszélgetőpartnerét is tájékoztassa.

Tisztítás és fertőtlenítés

 • Tisztítás előtt válassza le a készülék összes kábelét.

 • A készülék tisztításához puha, száraz ruhát használjon.

 • A készülék fertőtlenítéséhez kórházi felhasználás céljára vagy betegápolási felszerelések fertőtlenítésére szolgáló terméket, például felületfertőtlenítő törlőkendőt használjon.

 • Ne használjon erőteljes hatású vegyszereket vagy tisztítószereket!

 • Figyeljen rá, hogy a nedvesség ne juthasson be a készülék nyílásaiba.

 • Ne dörzsölje és ne ütögesse kemény vagy éles tárggyal a készülék felületeit, ellenkező esetben azok megkarcolódhatnak, illetve egyéb módon megrongálódhatnak.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

WEEE

A készüléken feltüntetett áthúzott kerekes szemétgyűjtő azt jelzi, hogy az érintett termék az Európai Unió 2011/65/EU irányelvének hatálya alá tartozik. Kérjük, tájékozódjon a helyi hulladékgazdálkodó szervezetnél az elektromos és elektronikus hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat, és ne dobja a feleslegessé vált régi készüléket a háztartási hulladék közé. A feleslegessé vált régi készülékek megfelelő elhelyezése segít megelőzni a környezetre és az egészségünkre gyakorolt káros hatások kialakulását.

Az útmutató ismertetése

A következő oldalak gyors áttekintést nyújtanak a készülékről. A részletes ismertetésért lásd az útmutató következő fejezeteit. Olvassa végig figyelmesen az előírásokat.

Alkalmazott szimbólumok

Tipp

A készülék hatékonyabb és egyszerűbb használatát elősegítő információkat jelölő szimbólum.

Megjegyzés

A készülék kezelésekor figyelembeveendő tudnivalókat jelölő szimbólum.

Figyelem

A készülék károsodására és lehetséges adatvesztésre figyelmeztető szimbólum. A szakszerűtlen kezelés a készülék károsodását okozhatja.