Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Philips și emblema cu scutul Philips sunt mărci comerciale ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate de Speech Processing Solutions GmbH conform licenţei primite de la Koninklijke Philips N.V. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor acestora.

June, 2023