Welk pakket is er vereist om de mappen van de auteurs te verknopen met de mappen van de assistent?

Daarvoor moet u zich registreren voor het SpeechLive uitgebreid business pack.