Ik wil per dictaat kunnen vastleggen of ik het naar een Cloud-server of een lokale server stuur. Is dat mogelijk?

Ja, met SpeechLive kunt u per dictaat kiezen of u het naar de lokale server of naar de SpeechDrive online-opslag stuurt. In de algemene instellingen van SpeechExec kunt u het gedrag van de toepassing specificeren. Ga naar Algemene instellingen>Dicteren>Dictaat voltooid en specificeer het “Dictaat voltooid” gedrag.