Wanneer ik mijn abonnement opzeg, hoe lang werkt de workflow dan nog door?

De workflow werkt tot aan het einde van uw laatste betalingsperiode. Daarna wordt uw abonnement inactief en kunt u geen dictaten meer uploaden naar de SpeechDrive Cloud-opslag. U heeft echter nog steeds toegang tot uw dictaten tot één maand nadat het SpeechLive-account is opgezegd.